มารู้จัก รากฟันเทียม กันเถอะ !!!

มารู้จักรากฟันเทียมกันเถอะ

ผลจากการสูญเสียฟันธรรมชาติ ไม่เพียงแต่ทำให้การบดเคี้ยวอาหารด้อยลง มีปัญหาการพูดการออกเสียง แต่ยังส่งผลถึงการขาดความมั่นใจและความสวยงาม การใส่ฟันเพื่อทดแทนจึงมีความสำคัญ เมื่อเราพูดถึงฟันปลอม ใครหลายๆคนอาจจะนึกไปถึงฟันปลอมถอดได้มีเหงือกสีชมพูที่คุณปู่ คุณย่าของเราใส่กัน ซึ่งจริงๆแล้วงานทางด้านการใส่ฟันเราสามารถแบ่งฟันปลอมได้อยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ฟันปลอมชนิดถอดได้ และ ฟันปลอมชนิดติดแน่น
ในที่นี้ รากฟันเทียม จัดอยู่ในประเภทฟันปลอมชนิดติดแน่น และด้วยวิทยาการทางการรักษาทางทันตกรรม รากฟันเทียมก็ได้ถูกพัฒนามาเรื่อยๆ เพื่อมาช่วยให้…