Tag Archives: เครื่องมือกันฟันล้ม

Tag – เครื่องมือกันฟันล้ม

เครื่องมือกันฟันล้ม คืออะไร?

เครื่องมือกันฟันล้ม คือ เครื่องมือที่ช่วยป้องกัน ไม่ให้ฟันข้างเคียงของฟันที่ถูกถอนไป ล้มลงมาในช่องว่างที่เกิดจากการถอนฟัน เนื่องจากฟันน้ำนมมีหน้าที่เป็นตัวกันที่ เพื่อให้ฟันแท้สามารถขึ้นมาในช่องปากเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม การไม่ใส่เครื่องมือกันฟันล้มแล้วถอนฟัน อาจส่งผลให้ฟันแท้ที่ขึ้นมาไม่ถูกตำแหน่ง หรือขึ้นไม่ได้และเกิดเป็นฟันคุดในที่สุด

เครื่องมือกันฟันล้ม คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร ราคาเท่าไหร่?

เครื่องมือกันฟันล้ม คือ เครื่องมือที่ช่วยป้องกันไม่ให้ฟันข้างเคียงของฟันที่ถูกถอนไป ล้มลงมาในช่องว่า[...]

ผศ.ทพญ. อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์ (หมอโบว์)