Tag Archives: เหงือกอักเสบ

Tag – เหงือกอักเสบ

เหงือกอักเสบ สาเหตุและวิธีรักษา

เหงือกอักเสบ เป็นภาวะที่เนื้อเยื่อเหงือกมีลักษณะผิดไปจากปกติ อาจมีอาการเจ็บปวด ร่วมกับการมีเลือดออกมาตามร่องเหงือกและรอบๆตัวฟัน ไปจนถึงมีตุ่มหนองหรือมีอาการบวมขึ้นมา โดยสาเหตุของอาการเหงือกบวม และเหงือกอักเสบ มีได้หลายอย่าง และด้วยสาเหตุที่แตกต่างกัน ก็จะมีวิธีการป้องกันและรักษาแตกต่างกันไปด้วย

เหงือกอักเสบ คืออะไร?

เหงือกอักเสบ คือ ภาวะการอักเสบของเหงือก โดยมีลักษณะอาการที่แสดงออก ได้แก่ มีขอบเหงือกแดง มีเลือดออกขณะแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันหรือทานอาหาร มีเศษอาหารติดสะสมอยู่ตามซอกฟันบ่อยๆ มีแผลเกิดในปากอยู่เรื่อยๆ มีกลิ่นปาก รู้สึกว่าเนื้อเยื่อเหงือกไม่ยึดติดกับตัวฟัน รวมถึงมีอาการเจ็บหรือปวดบริเวณตัวฟันและเหงือกที่อยู่รอบๆ

รู้จักสาเหตุ อาการ และวิธีรักษาเหงือกบวม เหงือกอักเสบ

เหงือกบวม เหงือกอักเสบ ปัญหาเหงือกที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตมีสาเหตุมาจากอะไร และมีวิธีรักษาอาการเหงือกท[...]

คลินิกทันตกรรม SmileDC