แก้ไขล่าสุด 03/04/2024

คุณหมอตาล ทันตกรรมจัดฟัน
คุณหมอตาล ทพญ. ศุทธินันท์ ด่านธำรงกูล

ทพญ. ศุทธินันท์ ด่านธำรงกูล (หมอตาล)

สาขา : ทันตกรรมจัดฟัน

คุณหมอตาล หรือ ทพญ.ศุทธินันท์ ด่านธำรงกูล คุณหมอเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและทันตกรรมจัดฟันมากว่า 12 ปีค่ะ

การศึกษา

  • 2546 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2554 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น