รักษารากฟัน

รักษารากฟัน หรือ รักษาคลองรากฟัน เป็นกระบวนการรักษาฟัน ที่มีการผุลุกลาม เข้าไป จนถึงโพรงประสาทฟัน ซึ่งจะไม่สามารถรักษา โดยการอุดฟันธรรมดาได้ โดยสาเหตุหลักๆ ของการผุ จนเข้าไปถึงรากฟัน คือ การปล่อยปละละเลย ฟันที่ผุในระยะเริ่มต้น โดยไม่ทำการรักษาใดๆ จนเกิดการผุลุกลาม ไปจนถึงการติดเชื้อที่ โพรงประสาทฟัน หรือ เกิดหนองที่ปลายรากฟัน อันจะส่งผลให้เกิดการปวดฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปวดตอนกลางคืน หรือ ปวดเวลารับประทานอาหาร โดยจะปวดต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน

รักษารากฟัน
รักษารากฟัน หรือ รักษาคลองรากฟัน

สารบัญ – รักษารากฟัน

= = = = = = = = = = = = = = = =

รักษารากฟัน คืออะไร?

รักษารากฟัน หรือ รักษาคลองรากฟัน (Root Canal Treatment) คือ กระบวนการกำจัด การติดเชื้อในบริเวณโพรงประสาทรากฟัน หรือ คลองรากฟัน ที่ปกติจะเป็นจุดที่สะอาดที่สุดของฟัน เนื่องจากมีเนื้อเยื่อฟันที่แข็งแรง ล้อมรอบบริเวณรากฟันเอาไว้ โดยกระบวน การรักษารากฟัน จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ บริเวณโพรงประสาทฟัน กลับเข้าสู่สภาวะปลอดเชื้อ เหมือนในฟันปกติ โดยการทำความสะอาด และ กำจัดเชื้อจุลชีพ ทันตแพทย์จะใช้วิธีหลายๆอย่างร่วมกัน ทั้งการใส่ยาที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อการทำความสะอาด โดยวิธีขูดเอาเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อออก และ การล้างโพรงประสาทฟัน ด้วยน้ำยา ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ ภายหลังกระบวนการ รักษาคลองรากฟัน เสร็จสิ้น ทันตแพทย์จะ แนะนำให้ทำการบูรณะฟันซี่นั้นๆ ด้วยการปักเดือยฟัน และ ทำการครอบฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันซี่นั้น แตกภายหลัง การรักษารากฟัน เสร็จสมบูรณ์

= = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

ทำไมต้อง รักษารากฟัน ?

ทำไมต้องทำ การรักษารากฟัน หรือ รักษาคลองรากฟัน

สาเหตุของฟันที่ต้องทำ การรักษารากฟัน ได้แก่

1. ฟันที่ผุมาก-ผุลึก หรือ ผุต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน

จนรอยผุลุกลามไปยังโพรงประสาทฟัน

2. กรณีฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ

เกิดการกระทบกระแทกบริเวณตัวฟัน จนทำให้ฟันซี่นั้นๆตาย โดยสามารถสังเกตได้จากตัวฟันที่มีสีเปลี่ยนไปเป็นสีดำคล้ำ

3. เกิดฟันแตก

อาจมีสาเหตุมาจากมีของแข็งมากระแทกที่ตัวฟัน หรือมีลักษณะการเคี้ยวที่รุนแรง หรือชอบกัดอาหารแข็ง เช่น น้ำแข็ง หรือ กระดูกอ่อน เป็นต้น

4. ฟันที่ต้องได้รับ การรักษารากฟัน เนื่องจากต้องครอบฟัน

ในบางกรณี ทันตแพทย์อาจพิจารณาส่งรักษารากฟัน ก่อนการครอบฟัน เนื่องจากในกระบวนการกรอแต่งฟันก่อนการครอบฟัน อาจต้องมีการกรอเนื้อฟันออกมาก จนมีโอกาสโดนถูกโพรงประสาทฟัน ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านครอบฟัน จึงมีความจำเป็นต้องรักษารากฟันในฟันที่ดังกล่าว

5. ฟันร้าว

ในกรณีที่มีพฤติกรรมชอบกัดของแข็ง หรือใช้ฟันอย่างรุนแรง อาจทำให้เนื้อฟันเกิดเป็นรอยแยกหรือเกิดการร้าวได้ โดยรอยร้าวดังกล่าว จะเป็นช่องว่างให้เชื้อโรคจากภายนอก ซึมเข้าสู่ตัวฟัน และเกิดการติดเชื้อบริเวณโพรงประสาทฟัน ทำให้ฟันซี่นั้นๆเกิดการปวดในที่สุด

6. ฟันที่เป็นโรคเหงือก

ในผู้ที่มีอาการของโรคเหงือกที่ไม่ได้รับการรักษา อาจพบการติดเชื้อ ย้อนจากบริเวณร่องเหงือกเข้าสู่ปลายรากฟัน ส่งผลให้เกิดการอักเสบของรากฟัน ซึ่งนำไปสู่ การรักษารากฟันที่สุด

สาเหตุดังกล่าวนี้ จะส่งผลให้เกิดการอักเสบ ของโพรงประสาทฟัน และ เกิดการติดเชื้อ นำไปสู่การปวดทรมาน และ เป็นสัญญาณบอกเหตุว่า ฟันซี่นั้นๆ สมควรต้องได้รับ การรักษารากฟัน แล้วค่ะ

= = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

วิธี รักษารากฟัน มีขั้นตอนอย่างไร?

สำหรับขั้นตอน การรักษารากฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง จะมีขั้นตอนในการรักษา ดังต่อไปนี้

วิธี รักษารากฟัน
วิธี รักษารากฟัน มีขั้นตอนอย่างไร?

1. ทันตแพทย์ จะทำการซักประวัติสุขภาพอย่างละเอียด

ในขั้นตอนแรกนี้ ทันตแพทย์จะทำการ ซักประวัติสุขภาพอย่างละเอียด เพื่อดูว่า มีข้อห้ามทางสุขภาพใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การรักษารากฟัน หรือไม่? หรือ มีการใช้ยาชนิดใด ที่มีผลต่อการรักษารากฟัน บ้างไหม? หากมีข้อห้าม หรือ ข้อบ่งชี้ดังกล่าว ทันตแพทย์มักจะส่งตัว เพื่อไปปรึกษาคุณหมอประจำตัวก่อน ทั้งนี้เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อม สำหรับกระบวน การรักษารากฟัน ต่อไป

2. ทำการ X-Ray หรือ ถ่ายภาพรังสี

ขั้นตอนถัดมา ทันตแพทย์จะทำการ X-Ray หรือ ถ่ายภาพรังสี เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยใน การรักษารากฟัน โดยภาพ X-Ray จะสามารถบอกถึง ลักษณะของรากฟัน ว่ามีกี่ราก? มีความยาวรากเท่าไหร่? รวมถึง มีรอยผุที่ลุกลามไปจนถึงโพรงประสาทฟันจริงหรือไม่? ในบางกรณีพบว่า ในฟันที่ผุลึก บางครั้งอาจยังไม่ถึงโรงรากฟัน ฟันซี่นั้นๆก็จะสามารถรักษาโดยวิธีอื่น เช่น อุดฟัน หรือ ครอบฟันได้

3. ทันตแพทย์จะทำการวัดความดัน และ ตรวจดูความพร้อมสำหรับการฉีดยาชาเฉพาะที่

ซึ่งในผู้ที่มีความดันสูงมากๆ อาจจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ก่อน เพื่อทำการลดความดันให้เข้าสู่ภาวะปกติ ก่อนทำการฉีดยาชา

4. ฉีดยาชาเฉพาะที่ และทำการเช็คอาการชา

จนมั่นใจว่า ชาลึกพอที่จะทำ การรักษารากฟัน ได้ โดยทั่วไป ยาชาจะออกฤทธิ์ชาเต็มที่ ภายหลังการฉีดประมาณ 5 – 15 นาที ขึ้นกับแต่ละบุคคล

5. จากนั้นทันตแพทย์จะทำการใส่ แผ่นยางกันน้ำลาย

เพื่อให้ฟันซี่ที่จะต้องรักษารากฟัน แยกออกจากบริเวณอื่นในช่องปาก เนื่องจากในกระบวนการรักษารากฟัน ทันตแพทย์จะมีจุดประสงค์เพื่อทำให้โครงประสาทฟัน กลับเข้าสู่ภาวะปลอดเชื้อจากจุลชีพ ถ้าหากมีน้ำลายรั่วซึมเข้ามาระหว่างกระบวนการรักษา ก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำได้ รวมถึง ทำให้การฆ่าเชื้อ ในโพรงประสาทฟัน ยุ่งยากมากยิ่งขึ้น

6. ทันตแพทย์จะทำการกำจัดรอยผุออกจนหมด

และตรวจดูว่ามีรอยทะลุเข้าสู่ประสาทฟันที่บริเวณใด กว้างขนาดไหน สาเหตุ ที่ต้องกำจัดรอยผุ ออกจนหมด เนื่องจากหากปล่อยให้มีรอยผุทิ้งไว้ในฟันที่ต้องทำการรักษารากฟัน หากมีการติดเชื้อซ้ำ เชื้อจุลชีพ ที่อยู่ภายในรอยผุ ของฟันได้

กรอรอยผุออก ในขั้นตอน รักษารากฟัน
ขั้นตอนการกรอรอยผุออก ใน การรักษารากฟัน

7. ทันตแพทย์จะทำการเปิดโพรงฟัน ให้กว้างพอที่จะเข้าทำงาน

แต่ต้องไม่กว้างมากเกินไปจนทำให้ เนื้อฟันที่เหลืออ่อนแอ

8. ทำการวัดความยาวของรากฟัน

โดยทั่วไปจะมีวิธีความยาวของรากฟันอยู่ 2 แบบ คือ การวัดด้วยเครื่องวัดความยาวรากฟัน และการวัดโดยตรงจาก ฟิล์มเอกซเรย์ ซึ่งทั้ง 2 วิธีจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

8.1 วัดความยาวรากฟันด้วยเครื่องวัดความยาวรากฟัน

ข้อดี: มีความแม่นยำสูง แต่ต้องใช้ความชำนาญ ของทันตแพทย์ในการแปลผล และตัวเครื่องมีราคาค่อนข้างสูง

8.2 วัดความยาวรากฟันด้วยฟิล์มเอกซเรย์

ข้อดีคือ ไม่ต้องใช้เครื่องมือเสริมราคาแพง แต่ข้อด้อยหลักๆ คือ ในบางกรณี ฟิล์มจะมีการบิดเบี้ยว ส่งผลให้ความยาวของรากฟันในฟิล์มเอกซเรย์ ไม่ตรงกับความยาวรากฟันที่แท้จริง

ด้วยความยาวของรากฟัน จะเป็นข้อมูลที่สำคัญ ในการบอกกับทันตแพทย์ว่า จะต้องทำความสะอาดรากฟัน และ อุดปลายรากฟัน โดยใช้เครื่องมือยาวเท่าไหร่ เพื่อไม่ให้เป็นการผลักเชื้อจุลชีพออกจากรากฟัน ไปยังกระดูกรอบๆ ปลายรากฟัน

9. ทำความสะอาดบริเวณโพรงประสาทฟันและปลายรากฟัน ทั้งจาก

  • การล้างด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลชีพ
  • การใส่ยาที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคลงในคลองรากฟัน โดยทันตแพทย์จะทำความสะอาดจนมั่นใจว่าปลอดเชื้อจริงๆ จึงเป็นอันจบกระบวนการทำความสะอาดรากฟัน
ทำความสะอาด คลองรากฟัน
ขั้นตอนการทำความสะอาด คลองรากฟัน

10. ทำการอุดฟันด้วยวัสดุกัตตาเปอร์ชา

ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ระคายเคืองกับร่างกายและสามารถอยู่ในฟันได้เป็นระยะเวลานาน

11. อุดฟันด้วยวัสดุอุดฟันชั่วคราว

เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรั่วซึมของน้ำลาย หรือมีการติดเชื้อซ้ำซ้อน

ทั้งนี้ในกระบวนการรักษารากฟันข้างต้น ไม่สามารถทำให้เสร็จภายในครั้งเดียวได้ อาจจำเป็นต้องใช้เวลาหลายครั้งในการทำความสะอาดและใส่ยาจนมั่นใจว่า ไม่มีการติดเชื้อหรือการอักเสบหลงเหลืออยู่

และภายหลังจากการรักษารากฟันเสร็จสิ้นแล้ว ทันตแพทย์มักจะแนะนำให้ทำเดือยฟันและครอบฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันที่รักษารากฟันแล้ว เปราะ แตก หรือ หักไป

= = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

การรักษารากฟัน มีกี่แบบ?

โดยทั่วไป การรักษารากฟัน จะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

1.) การรักษารากฟัน โดยวิธีปกติ

ซึ่งมีวิธีการรักษาตามกระบวนการที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยส่วนใหญ่การรักษารากฟันจะใช้วิธีตามปกตินี้ ก็เพียงพอที่จะกำจัดการติดเชื้อ รวมถึงรักษารอยโรคที่ปลายรากฟัน และถุงหนองต่างๆได้

2.) การผ่าตัดปลายราก เพื่อ รักษารากฟัน

ใช้วิธีนี้ ในกรณีที่การรักษาโรค ด้วยวิธีปกติแล้วไม่ได้ผลสำเร็จ โดยวิธีดังกล่าวนี้ จะต้องมีการใช้กล้องจุลโทรทัศน์ กล้อง Microscope เพื่อเพิ่มกำลังขยายในการมองเห็น ทันตแพทย์อาจต้องมีการผ่าตัดเอาปลายราก ส่วนที่มีการติดเชื้อมากๆออกบางส่วน จากนั้นจะใช้วัสดุที่มีความปลอดภัยต่อ เนื้อเยื่อรอบรากฟัน อุดย้อนเข้าไป เพื่อผนึกไม่ให้เชื้อจุลชีพย้อนเข้าสู่รากฟันได้ วิธี ดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะของ ทันตแพทย์เฉพาะทาง รักษารากฟัน เพื่อเพื่มอัตราความสำเร็จในการผ่าตัดรักษาปลายรากฟัน

ผลข้างเคียงภายหลัง การรักษารากฟัน

ภายหลังจาก การรักษารากฟัน อาจมีอาการปวดฟันได้บ้าง ใน 2-3 วันแรก และในบางกรณี อาจมี เหงือกบวม หรือ อักเสบได้บ้างเล็กน้อย ซึ่งอาการปวดหรือบวมดังกล่าวนี้ จะสามารถหายไปได้เองในเวลาไม่นาน ในกรณีที่มีอาการปวดและบวมมาก สามารถใช้ยาแก้ปวดช่วยให้อาการทุเลาลงได้

แต่ในบางกรณีที่ อาการปวดไม่ทุเลาลง แม้กระทั่งกระบวนการ รักษารากฟัน เสร็จสิ้นลงแล้ว อาจมีสาเหตุมาจาก การทำความสะอาดไม่เพียงพอ ในกรณีเช่นนี้ จำเป็นต้องได้รับการขยายและ ทำความสะอาด คลองรากฟัน ใหม่ซ้ำอีกรอบ เพื่อกำจัดเชื้อจุลชีพ ที่อาจยังหลงเหลือ อยู่ออกให้หมด

= = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

รักษารากฟัน ราคาเท่าไหร่?

ในฟันแต่ละตำแหน่ง จะมีความยุ่งยากซับซ้อนของการรักษาที่ไม่เท่ากัน โดยในฟันหน้าที่มีความซับซ้อนน้อยกว่า จะมีราคาถูกที่สุด และ ในฟันกรามใหญ่ ที่อาจพบโพรงประสาทฟัน และคลองรากฟันได้ 3-4 ราก จะมีค่ารักษาที่สูงกว่า โดยอัตราค่าบริการสำหรับ ราคา รักษารากฟัน สามารถดูได้ในตารางด้านล่างนี้ค่ะ

บริการทันตกรรมเฉพาะทางค่าบริการ (บาท)
รักษารากฟัน ฟันหน้า6,000
รักษารากฟัน ฟันกรามน้อย9,000
รักษารากฟัน ฟันกรามใหญ่12,000
ตาราง: ราคา รักษารากฟัน

และภายหลังการ รักษารากฟัน เรียบร้อยแล้ว มักจะต้องทำเดือยฟันและครอบฟันร่วมด้วย โดยราคาของเดือยฟันและครอบฟัน สามารถดูได้จากตารางด้านล่างนี้นะคะ

บริการทันตกรรมเฉพาะทางค่าบริการ (บาท)
เดือยฟัน (Fiber Post)3,500
ตาราง: ราคา เดือยฟัน (Fiber Post)

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

ข้อควรปฏิบัติภายหลังการ รักษารากฟัน

ภายหลัง การรักษารากฟัน ทันตแพทย์มักจะแนะนำให้ผู้ที่ได้รับการ รักษารากฟัน ปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

1. ควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานกับฟันที่พึ่งรักษารากฟันเสร็จมาใหม่ๆ

เนื่องจากฟันที่ได้รับการ รักษาคลองรากฟัน จะมีความเปราะแตกหักง่ายกว่าฟันปกติ อีกทั้งระหว่างการรักษารากฟัน ทันตแพทย์จะทำการกรอเนื้อฟันออกบางส่วน ทำให้ฟันที่เหลือมีความแข็งแรงน้อยกว่าฟันปกติ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้งานในช่วงแรกก่อน

2. หากมีอาการปวดหรือบวมภายหลังการรักษา อาจพิจารณาทานยาแก้ปวด

เพื่อบรรเทาอาการได้ เนื่องจากฟันที่พึ่งรักษารากฟันเสร็จใหม่ๆ อาจยังหลงเหลือการอักเสบ หรือการติดเชื้อภายในโพรงประสาทฟันอยู่ การทานยาแก้ปวดจะช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ และ ทำให้รู้สึกสบายขึ้น

3. วัสดุอุดฟันชั่วคราว ถ้าหากหลุดออกระหว่างที่ยังรักษารากฟันไม่เสร็จสิ้น ควรรีบกลับมาพบทันตแพทย์

ในระหว่างที่ยัง รักษาคลองรากฟัน ไม่เสร็จสิ้น หากวัสดุอุดฟันชั่วคราวหลุดออกมา ควรรีบกลับมาพบทันตแพทย์ เพราะถ้าหาก มีการรั่วซึมของน้ำลายเข้าไป ในระหว่างการรักษารากฟัน จะทำให้กระบวนการรักษาเป็นไปด้วยความยุ่งยากมากขึ้น

4. ควรมาพบทันตแพทย์ตามนัดหมาย

เนื่องจากการรักษารากฟัน หรือ รักษาคลองรากฟัน เป็นกระบวนการ ที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องมากกว่า 1 ครั้ง การมาพบทันตแพทย์ตามนัด จะช่วยให้กระบวนการรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุด รวมถึงอัตราความสำเร็จในการรักษารากฟัน ก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

5. หากเนื้อฟันเหลือไม่เพียงพอที่จะทำการบูรณะด้วยการอุดฟัน ทันตแพทย์มักจะแนะนำให้กลับมาปักเดือยฟันและครอบฟัน

ภายหลังการรักษารากฟันเสร็จสิ้นแล้ว หากเนื้อฟันเหลือไม่เพียงพอที่จะทำการบูรณะด้วยการอุดฟัน ทันตแพทย์มักจะแนะนำให้กลับมาปักเดือยฟันและครอบฟัน เพื่อให้ฟันซี่นั้นๆ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงป้องกันการแตกหักของฟันภายหลังการรักษารากฟันอีกด้วย

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

อาการปวดภายหลัง การรักษารากฟัน จะต้องทำอย่างไร?

อาการข้างเคียงของ การรักษารากฟัน ที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นลำดับต้นๆ คือ การปวดฟัน ซึ่งอาการปวดฟัน จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. อาการปวดฟันระหว่าง การรักษารากฟัน

ส่วนใหญ่มักจะพบภายหลังจากการรักษารากฟันครั้งแรก และบางกรณีอาจพบมีการบวมอักเสบ ของเหงือกร่วมด้วย ซึ่งอาการ ปวดภายหลังจากการรักษาครั้งแรกนี้ จะพบได้บ่อยในฟันที่มีอาการปวด หรือการอักเสบมาก่อนการรักษารากฟัน ทั้งนี้ไม่ค่อยพบว่ามีอาการปวด ในฟันที่ตายไปแล้ว หรือฟันที่มีตุ่มหนองแล้ว) ในการเปิดรักษารากฟันครั้งแรก ทันตแพทย์มักจะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ในการกำจัดเนื้อเยื่อ โพรงประสาทฟัน ที่ติดเชื้อออกจนหมด ร่วมไปกับการใส่ยาบรรเทาอาการปวดลงในโพรงประสาทฟัน และล้างโพรงประสาทฟันด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค แต่ในบางกรณี ที่มีการอักเสบหรือการติดเชื้อมาก่อนการรักษาเป็นระยะเวลานาน หรือมีอาการปวดนำมาก่อนมากๆ การกำจัดเนื้อเยื่อโพรงประสาทที่ติดเชื้อออกจนหมด อาจเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ทันตแพทย์อาจพิจารณาเปิดโพรงประสาทฟันไว้ เพื่อให้เกิดการระบายของความดัน จะได้ไม่เกิดการปวด แต่ การทำเช่นนี้ จะทำให้การรักษารากฟันในครั้งต่อๆไป ยุ่งยากมากขึ้น เนื่องจากมีการปนเปื้อนของน้ำลายเข้าไปในรากฟัน ส่วนใหญ่แล้ว ทันตแพทย์จะหลีกเลี่ยงวิธีดังกล่าวนี้
ในกรณีที่มีการปวดในลักษณะนี้ ทันตแพทย์จะทำการ เปิดล้างคลองรากฟันซ้ำอีกครั้ง และจะพยายามทำความสะอาดกำจัดเอาเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันออกเพิ่มเติม รวมไปกับการให้ยาแก้อักเสบ เพื่อลดอาการเจ็บปวดลงให้มากที่สุด

2. อาการปวดภายหลังจากการรักษารากฟันเสร็จแล้ว

สำหรับอาการปวด ภายหลังจาก การรักษารากฟัน เสร็จแล้ว มีสาเหตุได้หลายประการ ดังนี้

2.1 ทำการขยายคลองรากฟันยังไม่สะอาด แต่ทำการอุดรากฟันไปแล้ว

หากเกิดการปวดเพราะกรณีดังกล่าวนี้ ทันตแพทย์จำเป็นที่จะต้องรื้อวัสดุอุดรากฟันออก แล้วทำการรักษารากฟันซ้ำใหม่ จึงจะทำให้หายปวดได้

2.2 ฟันแตก หรือฟันร้าว

ทำให้มีการรั่วซึม ของเชื้อจุลชีพ เข้าไปในโพรงรากฟันได้อีก ในกรณีนี้ อาจต้องมีการผ่าตัดปลายรากฟัน เพื่ออุดปิดบริเวณจุดที่ร้าว หรือ อาจต้องถอนฟันซี่ดังกล่าวออก หากไม่สามารถซ่อมแซม จุดที่ร้าวหรือแตกหักได้

2.3 มีอาการของ โรคเหงือกร่วมด้วย

หากยังไม่ได้รับการรักษาโรคเหงือก เชื้อโรคจากร่องเหงือกอาจมีการย้อนทางเข้าไปทำให้ติดเชื้อซ้ำ ในฟันที่รักษารากฟันเสร็จแล้ว

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

การรักษารากฟัน กับ การถอนฟัน มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร?

รักษารากฟัน

ข้อดี
• เก็บรักษาฟันเอาไว้ได้
• เบ้ากระดูกฟันไม่ยุบตัว
• ได้ความสวยงามตามธรรมชาติมากกว่าการใส่ฟันปลอม
• สะดวกสบายกว่าการใส่ฟันปลอม

ข้อเสีย
• ราคาสูงกว่าการถอนฟัน
• ใช้เวลานานกว่า

ถอนฟัน

ข้อดี
• ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า
• ราคาถูกกว่า

ข้อเสีย
• สูญเสียฟันธรรมชาติไป
• อาจเกิดการยุบตัวของกระดูกเบ้าฟัน
• ความสะดวกสบายและความสวยงามของฟันปลอม จะไม่เหมือนฟันธรรมชาติ

 

ทั้งนี้ในฟันแต่ละซี่ อาจไม่สามารถ มีแผนการรักษาเหมือนกันได้ทั้งหมด ฟันบางซี่อาจไม่สามารถเก็บรักษา โดยการรักษารากฟันได้ แต่ถ้าหากฟันที่ดังกล่าว สามารถรักษารากฟันเก็บเอาไว้ได้ ก็จะเป็นวิธีที่ดีกว่าการถอนฟันและใส่ฟันปลอม

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ รักษารากฟัน

รักษารากฟัน-คืออะไร?

รักษารากฟัน คือ การกระบวนการ กำจัดการติดเชื้อในบริเวณ โพรงประสาทรากฟัน หรือ คลองรากฟัน ที่ปกติจะเป็นจุดที่สะอาดที่สุดของฟัน เนื่องจากมีเนื้อเยื่อฟันที่แข็งแรง ล้อมรอบบริเวณรากฟันเอาไว้ โดยกระบวน การรักษารากฟัน จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ บริเวณโพรงประสาทฟัน กลับเข้าสู่สภาวะปลอดเชื้อ เหมือนในฟันปกติ

การรักษารากฟัน-เจ็บไหม?

ในขั้นตอนของ การรักษารากฟัน จะมีการใช้ยาชาเฉพาะที่ เพื่อควบคุมความเจ็บปวด ในฟันที่มีการอักเสบอยู่มาก ก่อนการรักษารากฟัน จะทำให้การออกฤทธิ์ของยาชาไม่เต็ม 100% จึงอาจมีอาการเจ็บระหว่างการรักษารากฟันได้ แต่ในฟันที่มีการอักเสบไม่มาก ยาชาเฉพาะที่จะทำให้ไม่รู้สึกเจ็บระหว่างการรักษารากฟัน ทั้งนี้ทันตแพทย์จะคอยสอบถามเสมอว่ามีอาการเจ็บหรือไม่ หากยังมีอาการเจ็บแม้จะฉีดยาชาไปแล้ว ทันตแพทย์สามารถเติมยาชาเข้าไปช่วยระงับการเจ็บได้ โดยการฉีดยาโดยตรงเข้าไปในบริเวณโพรงประสาทฟัน ซึ่งจะช่วยหยุดการเจ็บปวดได้ทันที

ฟันไม่เคยปวด ทำไมต้อง รักษารากฟัน?

ในบางกรณี ฟันที่ผุจนถึงรากฟัน หรือแตกทะลุโพรงประสาทฟัน จะมีการดำเนินของ รอยโรคแบบที่ไม่ทำให้เกิดอาการปวด แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา เนื่องจากฟันลักษณะดังกล่าวนี้ จะเป็นเสมือนกับระเบิดเวลา ที่รอเวลาปวด ดังนั้นถึงแม้ฟันที่ไม่มีอาการปวด หากมีการตรวจพบและ X-Ray เจอว่าต้องรักษารากฟัน ก็ควรจะรีบรักษาทันที ก่อนจะเกิดการสูญเสียฟันไปในที่สุด

ทำไมต้องครอบฟันภายหลัง รักษารากฟัน?

เนื่องจากฟันที่รักษารากฟัน จะมีลักษณะเปราะมากกว่าฟันปกติ ในการบดเคี้ยวฟันที่มีความแข็งแรงไม่มากพอ อาจเกิดการแตกหักได้ ทันตแพทย์จึงมักจะแนะนำให้ทำเดือยฟันและครอบฟันภายหลังการรักษารากฟัน เพื่อเสริมความแข็งแรง คงทนจากการบดเคี้ยว ให้กับฟันที่รักษารากฟันเสร็จแล้ว ซึ่งครอบฟันจะมีให้เลือกหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานฟันซี่นานๆ

ภายหลังการรักษารากฟันเสร็จแล้ว จะอยู่ได้นานแค่ไหน?

ฟันที่ผ่านการรักษารากฟันมาแล้ว จะมีความสำเร็จในการรักษาแตกต่างกันไปตามสภาวะเดิมของฟันก่อนการรักษา แต่ส่วนมากแล้วพบว่า จะมีอัตราความสำเร็จสูงประมาณ 80 – 90% จึง แปลว่า ฟันซี่ที่รักษารากฟันมาแล้ว อาจอยู่ได้นานถึงตลอดชีวิต ถ้ากระบวนการรักษารากฟันสำเร็จลุล่วงตามกระบวนการที่ทันตแพทย์วางไว้ แต่ถ้าหากฟันซี่ที่รักษารากฟัน มีสภาพฟันก่อนการรักษาที่ไม่ดีนัก อัตราความสำเร็จก็จะต่ำลง แปลว่าฟันก็จะมีอายุอยู่ได้สั้นลงเช่นกัน

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

บทสรุป – รักษารากฟัน

การรักษารากฟัน ถึงแม้จะเป็นวิธีการที่ยุ่งยากและซับซ้อน แต่ก็มีข้อดีที่ทำให้สามารถเก็บรักษาฟันเอาไว้ในช่องปากได้ การรักษาจะได้ผลสำเร็จดีที่สุด หากเจ้าของฟันให้ความร่วมมือกับทันตแพทย์ในขั้นตอนการรักษา มาตามเวลาที่นัดหมายจนเสร็จสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ วิธีการที่ดีที่สุดในการรักษาฟันเอาไว้ในช่องปาก คือ การดูแลรักษาความสะอาดช่องปากอย่างดี แปรงฟันบ่อยๆอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง รวมถึงมาพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือนค่ะ

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

ทันตแพทย์ที่ให้บริการ รักษารากฟัน

ทันตแพทย์เฉพาะทางของเรา ที่ให้บริการสำหรับ การรักษารากฟัน

หมอแนน-ทพญ.ณัฐธิดา ตั้งสุขสมบูรณ์

ทพญ.ณัฐธิดา ตั้งสุขสมบูรณ์
(หมอแนน)

สาขา วิทยาเอนโดดอนต์ (รักษารากฟัน)

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์10:00 – 19:00 น.
อาทิตย์10:00 – 12:00 น.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

แผนที่

SmileDC คลินิกทันตกรรมสมายล์ ตั้งอยู่ในโครงการดิไอเฟล บนถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก เขตสะพานสูง/รามคำแหง ฝั่งตรงข้ามวัดลาดบัวขาว ใกล้กับสุเหร่าซีรอ (ซอยมิสทีน รามคำแหง) นะคะ สามารถดูแผนที่ และกดปุ่มด้านล่างเพื่อนำทางด้วย Google Maps มายังคลินิกของเราได้เลยค่ะ

แผนที่ SmileDC
แผนที่ SmileDC คลินิกทันตกรรมสมายล์

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามนัดหมาย รักษารากฟัน

โทร 096 942 0057

แชทหรือส่งข้อความหาเรา https://m.me/SmileDC.th

ส่งไลน์หาเรา Smile-DC

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

ทันตกรรมเฉพาะทางด้านอื่นๆ

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

บริการทันตกรรมเด็ก

นอกจากบริการเคลือบฟลูออไรด์แล้ว คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง สามารถดูรายละเอียดสำหรับ บริการทันตกรรมเด็ก ด้านอื่นๆ ที่ SmileDC คลินิกทันตกรรมสมายล์ มีให้บริการ ดังต่อไปนี้ค่ะ

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = =