ทำฟัน ประกันสังคม ทันตกรรม ทำฟันฟรี 900 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย เบิกอะไรได้บ้าง

ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท รักษาอะไรได้บ้าง?!

แก้ไขล่าสุด 04/06/2024

หน้าแรก » บทความด้านทันตกรรม » ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท รักษาอะไรได้บ้าง?!

ทำฟัน ประกันสังคม คืออะไร?

สิทธิทำฟันประกันสังคม คือ สิทธิที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 จะสามารถใช้สิทธิทางทันตกรรม สำหรับบริการ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และถอน/ผ่าฟันคุด ได้ฟรี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรับบริการ ภายในวงเงิน 900 บาท/ปี

ทำฟัน ประกันสังคม
ทำฟันประกันสังคม คืออะไร?

ประกันสังคม ทำฟัน ฟรี 900 บาท/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย

หากคุณเป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่ทำการส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน รวมถึงในกรณีที่คุณลาออกจากงานแล้ว ประกันสังคมยังให้สิทธิคุ้มครองค่าทำฟันฟรีต่อให้คุณอีก 6 เดือน โดยรายละเอียดการทำฟันประกันสังคม ที่รวมอยู่ในสิทธิประโยชน์ ได้แก่ การขูดหินปูน การอุดฟัน การถอนฟัน และการผ่าตัดฟันคุด ซึ่งทางคลินิกทันตกรรม จะให้สิทธิคุณทำฟันรายการดังกล่าว 900 บาทต่อปี โดยที่คุณไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน รวมถึงคุณยังสามารถเบิกค่าใส่ฟันเทียมหรือการทำฟันปลอมได้อีกด้วย

ประกันสังคม ทันตกรรม
ประกันสังคม ทันตกรรม ทำฟัน ฟรี 900 บาท/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย

หัวข้อที่น่าสนใจของการ ทำฟัน ประกันสังคม

ทำฟันประกันสังคม ทำอะไรได้บ้าง

สรุป-สิทธิทำฟันประกันสังคม ฟันฟลอม เบิกได้
สรุป-สิทธิทำฟันประกันสังคม ล่าสุด 2565 ฟันฟลอม ประกันสังคม เบิกได้
ที่มาของภาพ: สำนักงานประกันสังคม

การใช้สิทธิประกันสังคมทางทันตกรรม ซึ่งได้ให้สิทธิสำหรับผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการรักษาบริการทางทันตกรรม ได้ดังต่อไปนี้

1. สิทธิขูดหินปูน ประกันสังคม

สิทธิ ขูดหินปูน ประกันสังคม
สิทธิ ขูดหินปูน ประกันสังคม

เป็นสิทธิการได้รับบริการทำฟันสำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ “ประกันสังคม>ทันตกรรม” สำหรับการขูดหินปูนด้วยวิธีการขจัดคราบหินปูนที่เกาะอยู่บริเวณฟัน และซอกฟันให้หลุดออก โดยการใช้เครื่องมือทางทันตกรรม เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพฟัน และช่องปากที่แข็งแรง และช่วยป้องกันโรคเหงือกและฟันที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการสะสมของคราบหินปูนในปริมาณมากๆ โดยปกติแล้วทันตแพทย์จะแนะนำให้ขูดหินปูน เพื่อทำความสะอาดคราบหินปูนสะสมในทุกๆ 6 เดือน

2. สิทธิการอุดฟัน ประกันสังคม

สิทธิ อุดฟัน ประกันสังคม
สิทธิ อุดฟัน ประกันสังคม

คือ สิทธิสำหรับผู้ประกันตน ในการรับการรักษาทางทันตกรรม สำหรับการอุดฟัน ได้แก่ การบูรณะหรือการซ่อมแซมเนื้อฟันที่มีรอยผุ โดยทันตแพทย์เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยฟันที่ยังสามารถอุดได้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฟันที่ยังไม่มีอาการปวด หรือบวมอักเสบ ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว วัสดุที่ทันตแพทย์ใช้ในการอุดฟันจะมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ วัสดุอุดฟันสีขาวหรือคอมโพสิตเรซิน (Composite Resin) และ วัสดุอุดฟันสีเงินหรืออมัลกัม (Amalgam)

3. สิทธิถอนฟัน ประกันสังคม

สิทธิ ถอนฟัน ประกันสังคม
สิทธิ ถอนฟัน ประกันสังคม

คือ สิทธิประกันสังคมทางทันตกรรม ที่ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิถอนฟันในกรณีฟันที่ผุมาก เช่น ฟันที่ผุจนทะลุถึงโพรงประสาทรากฟัน หรือมีฟันที่ผุมากจนเหลือแต่ตอและมีอาการที่ปวดฟันมากร่วมด้วย และผู้ประกันตนไม่ประสงค์ที่จะทำการรักษารากฟันและครอบฟันเพื่อเก็บฟันซี่นั้นไว้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ซึ่งการรักษารากฟันและครอบฟันนี้จะไม่ครอบคลุมอยู่ในสิทธิทำฟันประกันสังคม ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ประกันตนสามารถตัดสินใจใช้สิทธิถอนฟันประกันสังคมได้เช่นเดียวกัน

4. สิทธิถอนฟันคุด หรือผ่าฟันคุด ประกันสังคม

สิทธิ ถอนฟันคุด ผ่าฟันคุด ประกันสังคม
สิทธิ ถอนฟันคุด ผ่าฟันคุด ประกันสังคม

เป็นสิทธิที่ผู้ประกันตนที่สามารถใช้สิทธิทำฟันประกันสังคม สำหรับการผ่าฟันคุดหรือถอนฟันคุดซึ่งได้แก่ การรักษาทางทันตกรรมเพื่อเอาฟันกรามซี่ที่ 3 ซึ่งเป็นซี่สุดท้ายในขากรรไกรที่ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาในช่องปากได้ออก โดยฟันซี่ดังกล่าวอาจฝังตัวอยู่ในกระดูกขากรรไกรหรืออยู่ในเหงือก ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น ปวดหรือบวมได้ และถ้าเกิดอาการเหล่านี้ขึ้น ฟันซี่นั้นๆ ก็จำเป็นต้องได้รับการเอาออกโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

โดยแต่ละปีที่ผู้ประกันตนมาใช้สิทธิรับการรักษาทางทันตกรรม จะมีวงเงินให้ปีละ 900 บาท ถ้าหากว่า การใช้สิทธิทำฟันประกันสังคม มีค่าใช้จ่ายมากเกินกว่า 900 บาท ผู้ประกันตนจะต้องสำรองจ่ายส่วนต่างเองค่ะ

กลับสู่สารบัญ

สิทธิการทำฟันปลอม ประกันสังคม

นอกเหนือจากสิทธิทำฟันประกันสังคม ในการขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน และผ่าฟันคุดแล้ว ประกันสังคมยังให้สิทธิผู้ประกันตนในการเบิกค่ารักษา ฟันปลอม ภายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม โดยรายละเอียดของฟันปลอม จะแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

ฟันปลอม ประกันสังคม ชนิดถอดได้บางส่วน
ฟันปลอม ประกันสังคม ชนิดถอดได้บางส่วน
 • ฟันปลอมจำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่ากับที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
 • ฟันปลอมจำนวน 5 ซี่ เบิกได้เท่ากับที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

2. ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

ฟันปลอม ประกันสังคม ชนิดถอดได้ทั้งปาก
ฟันปลอม ประกันสังคม ชนิดถอดได้ทั้งปาก
 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก บนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม
 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก บนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม

กลับสู่สารบัญ

ประกันสังคม ทำฟันที่ไหนได้บ้าง?

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิในการรักษาฟันได้ทั้ง โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกทันตกรรม แต่จะต้องเป็นสถานพยาบาลที่ได้ทำสัญญาไว้กับทางสำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม ทำฟัน ที่ไหนได้บ้าง?
ประกันสังคมทำฟัน ที่ไหนได้บ้าง?

โดยสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ มักจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ หรือมีสติกเกอร์ของทางสำนักงานประกันสังคมแจ้งติดเอาไว้หน้าคลินิกว่า “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตน กรณีทันตกรรม ‘ทำฟัน’ ไม่ต้องสำรองจ่าย” ซึ่งจะเป็นคลินิกทันตกรรมที่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม และสามารถให้ผู้ประกันตนเข้าใช้สิทธิทำฟันประกันสังคม ได้โดยไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

ทางคลินิกทันตกรรม SmileDC ให้บริการทำฟันประกันสังคม โดยผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท/ปี เหลือจ่ายแค่ส่วนที่เกินจากสิทธิที่ได้รับเท่านั้นค่ะ รวมถึงในกรณีของการใส่ฟันปลอม ทางคลินิกทันตกรรม SmileDC สามารถให้การรักษาใส่ฟันปลอม และออกใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถไปเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนจากทางสำนักงานประกันสังคมได้เช่นเดียวกันค่ะ

ทำฟัน ประกันสังคม ทันตกรรม ไม่ต้องสำรองจ่าย
ทำฟัน ประกันสังคม ทันตกรรม ไม่ต้องสำรองจ่าย

กลับสู่สารบัญ

เลือกคลินิกทำฟันประกันสังคมใกล้ฉัน ที่ไหนดี?

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ประกันตน ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิในการรักษาทางทันตกรรม คุณสามารถติดต่อไปยังคลินิกทันตกรรม ที่มีสัญลักษณ์ “ทำฟัน ประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย” ที่คุณสะดวก เพื่อเช็คสิทธิคงเหลือของคุณ ว่ายังเหลือวงเงินในการทำฟันอยู่ที่เท่าไหร่ โดยวิธีการในการเช็คสิทธิก็ไม่ยุ่งยาก เพียงคุณเตรียมบัตรประชาชนไปเท่านั้น ทางสถานพยาบาลจะสามารถเช็คสิทธิคงเหลือของคุณได้ทันที

เลือกคลินิก ทำฟัน ประกันสังคม ใกล้ฉัน ที่ไหนดี?
เลือกคลินิก ทำฟันประกันสังคม ใกล้ฉัน ที่ไหนดี?

คุณสามารถนัดหมายทำฟันประกันสังคม ได้ที่คลินิกทันตกรรม SmileDC ที่มีมาตรฐาน มีทันตแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมให้คำแนะนำในการรักษาฟันให้คุณ และมีการฆ่าเชื้อเครื่องมืออย่างถูกต้อง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ และปลอดภัยค่ะ

กลับสู่สารบัญ

การเบิกค่าทำฟันปลอม ประกันสังคม ทำอย่างไร?

การเบิกค่าทำ ฟันปลอม ประกันสังคม ทำอย่างไร?
การเบิกค่าทำ ฟันปลอม ประกันสังคม ทำอย่างไร?

สำหรับ เอกสารที่ใช้ในการยื่น เพื่อใช้เบิกค่าทำ ฟันปลอม ประกันสังคม มีดังนี้

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. ใบเสร็จรับเงิน
 4. เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา (ที่บันทึกการรักษา กรณีทำฟันปลอมถอดได้)
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี ของผู้ประกันตน โดยมีธนาคารที่คุณสามารถรับค่ารักษาคืนได้อยู่ 10 แห่ง ดังนี้

ธนาคารที่ผู้ประกันตนสามารถรับค่ารักษาคืนได้:

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพานิชย์
 • ธนาคารทีทีบี
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โดยนำเอกสารทั้งหมด ยื่นต่อสาขาสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการ ที่ระบุเอาไว้ในใบรับรองแพทย์ เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถขอรับสิทธิค่าทำฟันปลอม ได้จากสำนักงานประกันสังคมแล้วค่ะ

กลับสู่สารบัญ

ใครสามารถทำฟันประกันสังคม แบบไม่ต้องสำรองจ่ายได้บ้าง?

ใครสามารถ ทำฟัน ประกันสังคม แบบไม่ต้องสำรองจ่ายได้บ้าง?
ใครสามารถใช้สิทธิ ทำฟันประกันสังคม แบบไม่ต้องสำรองจ่ายได้บ้าง?

ผู้ที่จะสามารถใช้สิทธิในการรักษาทาง ทันตกรรม ประกันสังคม ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น (ผู้ประกันตนตามมตรา 40 จะไม่มีสิทธิในข้อนี้) โดยผู้ประกันตน จะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนที่จะถึงเดือนที่ผู้ประกันตนจะมาใช้บริการ ทำฟันประกันสังคม แต่ในกรณีที่ผู้ประกันตนลาออกจากงาน หลังจากที่ส่งเงินสมทบครบ 3 เดือนแล้ว ผู้ประกันตนจะยังมีสิทธิทำฟันต่อไปได้อีก 6 เดือน นับจากวันที่ผู้ประกันตนลาออก ดังนั้นผู้ประกันตนสามารถนัดหมายเข้ารับการรักษาได้อย่างไม่ต้องกังวลนะคะ

กลับสู่สารบัญ

บทสรุป – การทำฟันประกันสังคม

หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม คุณจะมีสิทธิในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้ 900 บาท/ปี ดังนั้น คุณสามารถรักษาสิทธิของตัวคุณเองได้ โดยการทำนัดหมายเข้ารับการตรวจรักษา ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิสำหรับการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด หรือแม้แต่การทำฟันปลอมได้แล้ววันนี้ ที่คลินิกทันตกรรมที่มีสัญลักษณ์ของการทำฟัน ประกันสังคม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ะ

สอบถามนัดหมาย – ใช้สิทธิทำฟันประกันสังคม

กรณีมีคำถามเพิ่มเติม ตรวจสอบค่าบริการทันตกรรม หรือต้องการนัดหมายการใช้ สิทธิทำฟันประกันสังคม สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านนี้เลยนะคะ ยินดีให้บริการค่ะ

โทร 096-942-0057 คลินิกทันตกรรม SmileDC
เฟสบุ๊คแชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC
ไลน์แชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC

กลับสู่สารบัญ

เวลาทำการ-นัดหมายทำฟันประกันสังคม

เวลาทำการสำหรับนัดหมาย ทำฟัน ประกันสังคม?
เวลาทำการสำหรับนัดหมาย ทำฟัน ประกันสังคม?
จันทร์-เสาร์10:00 – 19:00 น.
อาทิตย์10:00 – 12:00 น.

เวลาทำการของคลินิกทันตกรรม SmileDC

แผนที่

คลินิกทันตกรรม SmileDC ตั้งอยู่ในโครงการดิไอเฟล บนถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก เขตสะพานสูง/รามคำแหง ฝั่งตรงข้ามวัดลาดบัวขาว ใกล้กับสุเหร่าซีรอ (ซอยมิสทีน รามคำแหง) นะคะ สามารถดูแผนที่ และกดปุ่มด้านล่างเพื่อนำทางด้วย Google Maps มายังคลินิกของเราได้เลยค่ะ

แผนที่ SmileDC คลินิกทันตกรรมเด็ก
แผนที่ คลินิกทันตกรรม – ประกันสังคม ทันตกรรม

อ่านบทความอื่นที่น่าสนใจ

ปัญหาการ มีฟันคุด แล้วไม่เอาออก

มีฟันคุดไม่เอาออกได้มั๊ย?

มีฟันคุด ในช่องปาก แต่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม เช่น ไม่ได้ไปผ่าฟันคุด ปล่อยปละละเลย หรือ ทิ้งเอาไว้ภายในช่องปาก อาจจะส่งผลเสียได้ค่ะ หลายๆคนอาจจะมีคำถามในใจว่า ถ้าเรา มีฟันคุด แล้วไม่ผ่าหรือ ถอนฟันคุดออกได้มั๊ย? ตามมาหาคำตอบกันได้ในบทความนี้เลยค่ะ…
ฟันตกกระ สาเหตุและวิธีรักษา

ฟันตกกระ มีสาเหตุและวิธีการรักษาอย่างไร?

ฟันตกกระ หรือที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า dental-fluorosis เป็นภาวะของฟันที่มีลักษณะผิดปกติไป จากเนื้อฟันที่ควรจะเป็นสีขาวอมเหลืองอ่อนๆ ใส มันวาว และแข็ง แต่ฟันตกกระ จะมีลักษณะของเนื้อฟันที่เป็นสีขาวขุ่น ไปจนถึงสีเหลืองจัด และอาจเป็นสีน้ำตาลได้ ในรายที่มีความรุนแรงของฟันตกกระมากๆ…
1 2 3
หน้าแรก » บทความด้านทันตกรรม » ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท รักษาอะไรได้บ้าง?!