แก้ไขล่าสุด 06/06/2024

หน้าแรก » บริการทันตกรรมเด็ก » เคลือบหลุมร่องฟัน คืออะไร?! และมีประโยชน์อย่างไร?!

เคลือบหลุมร่องฟัน คืออะไร?! และมีประโยชน์อย่างไร?!

Dental Sealant เคลือบหลุมร่องฟัน คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร
เคลือบหลุมร่องฟัน คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

เคลือบหลุมร่องฟัน คืออะไร?

เคลือบหลุมร่องฟัน หรือ เคลือบร่องฟัน (Dental Sealant) คือ การใช้วัสดุประเภทโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัติในการยึดติดกับผิวฟันมาผนึกลงไปในบริเวณของร่องฟันที่ลึก เพื่อทำให้ลักษณะของหลุมร่องฟันที่ลึกนั้นตื้นขึ้น ส่งผลทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดฟันซี่นั้นๆ โดยวัสดุที่นำมาใช้ในการเคลือบร่องฟันดังกล่าวจะต้องเป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยสูง มีการยึดเกาะกับผิวฟันแน่น ไม่หลุดง่าย และสามารถรับแรงเคี้ยวได้ดีพอสมควร

เคลือบหลุมร่องฟัน
เคลือบหลุมร่องฟัน คืออะไร?!

การเคลือบหลุมร่องฟัน ถือเป็นทันตกรรมเชิงป้องกันที่มีราคาไม่แพง และสามารถป้องกันการเกิดฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาฟันผุที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า เช่น การอุดฟันหรือการรักษารากฟัน หรือแม้แต่การรักษารากฟันที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาก ดังนั้นทันตแพทย์สำหรับเด็กมักจะแนะนำให้ผู้ปกครองรีบพาบุตรหลานมาเคลือบหลุมร่องฟันเมื่อฟันกรามขึ้นมาในช่องปาก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อฟันภายหลังได้

หัวข้อที่น่าสนใจ – เคลือบหลุมร่องฟัน

การเคลือบหลุมร่องฟัน มีประโยชน์อย่างไร?

การเคลือบหลุมร่องฟันปกติแล้วในการทำฟันเด็ก คุณหมอฟันเด็กมักจะแนะนำให้ทำในฟันกรามน้ำนม และฟันกรามแท้ซี่แรก (First molar) ที่ขึ้นมาในช่องปากตอนอายุประมาณ 6 ขวบ เนื่องจากผู้ปกครองมักไม่ทราบว่าฟันที่ขึ้นนั้นเป็นฟันแท้ เนื่องจากไม่ได้มีฟันน้ำนมซี่ไหนหลุดไปและเด็กๆมักจะทำความสะอาดไม่ถึง เคลือบหลุมร่องฟันมีประโยชน์ดังนี้ คือ

1. ช่วยในการป้องกันฟันผุ

โดยเฉพาะบริเวณฟันกรามที่แปรงไม่ถึง เนื่องจากการเคลือบร่องฟันจะช่วยป้องกันไม่ให้เศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ตกลงไปในร่องฟันที่ลึกและแคบ ดังนั้นถ้าไม่มีอะไรตกลงไปฟันจึงไม่ผุ

2. สามารถใช้ในการป้องกันการลุกลามของฟันผุในระยะเริ่มแรกได้

การเกิดฟันผุมีปัจจัยมาจากหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือแบคทีเรียย่อยสลายอาหารน้ำตาลและเกิดกรดออกมากัดผิวฟัน การเคลือบหลุมร่องฟันจะช่วยกำจัดปัจจัยเรื่องของเศษอาหาร ทำให้รอยผุที่เกิดขึ้นน้อยๆหยุดลงและไม่พัฒนาลุกลามต่อ โดยหมอฟันเด็กอาจพิจารณาใช้การเคลือบหลุมร่องฟันเป็นวิธีการรักษาแทนได้

3. มีส่วนช่วยให้ทำความสะอาดฟันได้ง่ายขึ้น

เนื่องจากฟันที่เคลือบหลุมร่องฟันแล้วจะมีลักษณะพื้นผิวที่เรียบและลื่น ไม่มีร่องหลุมที่ลึกยากต่อการทำความสะอาด ซี่ฟันที่ผ่านการเคลือบร่องฟันมาแล้วจึงแปรงให้สะอาดได้ง่ายขึ้น

ใครควร “เคลือบหลุมร่องฟัน” บ้าง?

การเคลือบหลุมร่องฟันสามารถทำได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะ

✔ ฟันกรามแท้และฟันน้ำนมซี่ใน ที่มีลักษณะร่องฟันลึกและแคบ

เป็นข้อบ่งชี้ในการเคลือบหลุมร่องฟัน โดยเฉพาะในเด็กที่มีกล้ามเนื้อมัดเล็กยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ซึ่งจะแปรงฟันได้ไม่สะอาดเท่าที่ควร การเคลือบร่องฟันจะทำให้การทำความสะอาดบริเวณฟันกรามซี่ในที่เข้าถึงยากเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น

✔ ฟันกรามน้อย และฟันหน้าบางซี่

ทันตแพทย์สำหรับเด็กมักจะแนะนำให้ทำการเคลือบหลุมร่องฟันบริเวณฟันกรามน้อยและฟันหน้า โดยเฉพาะในคนที่มีโอกาสเกิดฟันผุง่าย เช่น ผู้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟัน หรือผู้ที่ยังแปรงฟันไม่ค่อยสะอาด

✔ ในผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยง ในการเกิดฟันผุสูงๆ

ทันตแพทย์อาจแนะนำการเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อใช้ป้องกันฟันผุในกลุ่มผู้ที่ได้รับการรักษาโดยการฉายแสง กลุ่มผู้ที่มีน้ำลายคุณภาพไม่ดีหรือน้ำลายน้อย กลุ่มผู้ที่มีเนื้อฟันผิดปกติ หรือผู้ที่มีอุบัติการณ์เกิดฟันผุสูงๆ วิธีการเคลือบร่องฟัน จะช่วยลดการเกิดฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✔ ผู้ที่รับการรักษาด้วยการจัดฟัน

การติดเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นจะทำให้มีเศษอาหารไปติดสะสมในฟันมากขึ้นและทำความสะอาดออกได้ยาก รวมถึงผู้ที่มีเครื่องมือจัดฟันในปากจะแปรงฟันได้ยากขึ้นด้วย ดังนั้นทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันมักจะแนะนำให้ทำการเคลือบหลุมร่องฟันก่อนที่จะนัดหมายเพื่อติดเครื่องมือจัดฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุระหว่างจัดฟันค่ะ

✔ ในกลุ่มเด็กพิเศษ หรือผู้ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ

การเคลือบหลุมร่องฟันเป็นวิธีที่แนะนำอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กเหล่านี้ เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูงมาก ทั้งจากปัจจัยเรื่องของการแปรงฟันยาก และยาที่ต้องได้รับเป็นประจำบางขนิดที่มีรสหวาน อีกทั้งการรักษาฟันผุในกลุ่มเด็กพิเศษจะทำได้ยากมากๆ การให้ทันตกรรมป้องกันจึงเป็นสิ่งที่สมควรทำเป็นอย่างมาก

การเคลือบหลุมร่องฟัน ควรทำเมื่อไหร่?

คำแนะนำของทันตแพทย์เด็กโดยทั่วไป คือ สามารถทำการเคลือบหลุมร่องฟันได้ เมื่อฟันน้ำนมหรือฟันแท้ซี่นั้นๆได้ขึ้นมาเต็มทั้งซี่ฟันแล้ว ทั้งนี้เพราะฟันที่ยังขึ้นมาไม่เต็มซี่คุณหมอฟันเด็กจะไม่สามารถกั้นน้ำลายได้อย่างเต็มที่ และไม่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการทำการเคลือบหลุมร่องฟันค่ะ

เคลือบหลุมร่องฟัน ควรทำกรณีฟันขึ้นมาเต็มซี๋
เคลือบหลุมร่องฟัน – ไม่ควรทำกรณีฟันยังขึ้นมาไม่เต็มซี่
(ที่มาของรูป)

แต่ทั้งนี้ในกรณีของเด็กที่มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูงมากๆถึงแม้ฟันจะยังขึ้นไม่เต็มซี่ ทันตแพทย์เด็กก็อาจจะพิจารณาใช้วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันประเภทกลาสไอโอโนเมอร์ที่มีความอ่อนไหวต่อความชื้นต่ำ คือ สามารถยึดติดได้แม้ฟันจะยังมีเหงือกปกคลุมอยู่ รวมถึงมีความสามารถในการปลดปล่อยฟลูออไรด์มาเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามที่ยังขึ้นไม่เต็มซี่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุ

นอกจากนี้คำแนะนำจากคุณหมอฟันเด็กสำหรับการเคลือบหลุมร่องฟัน โดยแบ่งตามลำดับการขึ้นของซี่ฟัน ทั้งฟันน้ำนมและฟันแท้ตามอายุของเด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามารถใช้อ้างอิงได้ ดังต่อไปนี้ค่ะ

สำหรับเด็กเล็ก (อายุ 3-4 ปี)

เด็กเล็กในช่วงอายุ 3-4 ปี สามารถทำการเคลือบหลุมร่องฟันได้ในฟันกรามน้ำนมซึ่งจะขึ้นครบทุกซี่

สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 6-7 ปี)

เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 6-7 ปี สามารถทำการเคลือบหลุมร่องฟันได้ในฟันกรามแท้ซี่แรกขึ้นในช่องปาก

สำหรับเด็กโต (อายุ 10-13 ปี)

เด็กโตในช่วงอายุ 10-13 ปี สามารถทำการเคลือบหลุมร่องฟัน ด้ในฟันกรามน้อยและฟันกรามแท้ซี่ที่ 2 ซึ่งจะขึ้นมาในช่วงอายุประมาณ 12 ปี

เคลือบหลุมร่องฟัน มีขั้นตอนอย่างไร?

การเคลือบหลุมร่องฟัน

สำหรับขั้นตอนการเคลือบหลุมร่องฟันโดยคุณหมอฟันเด็กจะมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

1. ทันตแพทย์เด็กจะทำการขัดฟันให้สะอาด

อาจมีการใช้หัวขัดสำหรับขัดฟันหรือใช้เครื่องมือปลายแหลม เขี่ยเอาคราบจุลินทรีย์ที่ติดตามร่องฟันออกให้เกลี้ยง

2. ต่อมาทันตแพทย์เด็กจะทำการกั้นน้ำลาย

โดยคุณหมอฟันเด็กทำการกั้นน้ำลายก่อนการใช้กรดกัดที่ผิวฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่ออ่อน

3. ทำการกัดผิวฟันด้วยกรดความเข้มข้นไม่สูง

ที่นิยมคือกรดฟอสฟอริคความเข้มข้น 37% เป็นเวลาประมาณ 15-20 วินาที เพื่อให้ผิวฟันเป็นรูพรุน อันจะทำให้วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันไหลลงไปตามรูเหล่านี้และผนึกแน่นอยู่กับผิวฟัน

4. ทำการล้างน้ำทำความสะอาดฟันซี่ที่ต้องการเคลือบหลุมร่องฟัน

เพื่อกำจัดกรดออกจากผิวฟันให้เกลี้ยงใช้เวลาประมาณ 15 วินาที โดยมีผู้ช่วยทันตแพทย์ใช้ที่ดูดน้ำลายดูดน้ำและกรดออก

5. ทำการกั้นน้ำลายอีกครั้ง

เพื่อไม่ให้น้ำลายเข้ามาขัดขวางการยึดติดระหว่างวัสดุที่ใช้สำหรับเคลือบร่องฟันกับผิวฟัน หากทันตแพทย์สามารถควบคุมความชื้นได้ 100% โอกาสที่วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันจะยึดติดกับผิวฟันจะสูงมาก แต่ถ้าหากทันตแพทย์กั้นน้ำลายได้ไม่ดีอาจทำให้วัสดุเคลือบร่องฟันหลุดได้ง่าย

6. เป่าลมเพื่อให้ฟันแห้งสนิท

โดยฟันที่เหมาะสมในการเคลือบหลุมร่องฟันจะมีลักษณะสีขาวขุ่น

7. ทาวัสดุเคลือบร่องฟันลงไปบนฟัน

โดยจะทาให้ครอบคลุมทุกร่องฟันที่ลึก ตามลักษณะทางกายวิภาคของฟันซี่นั้นๆ

8. จากนั้นทันตแพทย์เด็กจะฉายแสงสีฟ้า

โดยมีระยะเวลาในการฉาย 20-40 วินาที เพื่อให้วัสดุเคลือบร่องฟันแข็งตัวได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ในกระบวนการทั้งหมด ไม่ควรมีน้ำลายหรือความชื้นอื่นใด มารบกวนในกระบวนการแข็งตัวของวัสดุที่ใช้เคลือบหลุมร่องฟัน

9. คุณหมอฟันเด็กจะเช็ควัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน

เพื่อตรวจเช็คความแข็งตัวว่ามีพื้นผิวเรียบดีหรือไม่ หากมีฟองอากาศหรือมีลักษณะขรุขระไม่เรียบ ทันตแพทย์จะทำการเติมวัสดุลงไปอีกครั้ง

10. หลังจากนั้นคุณหมอฟันอาจจะล้างน้ำที่ผิวฟันอีกรอบ

หรือให้เด็กลุกขึ้นมาบ้วนน้ำ เนื่องจากวัสดุเคลือบร่องฟันที่แข็งตัวแล้วจะมีรสชาติค่อนข้างขม

11. สุดท้ายทันตแพทย์เด็กจะทำการตรวจเช็คการสบฟัน

โดยดูว่ามีวัสดุที่สูงหรือค้ำอันจะส่งผลต่อการบดเคี้ยวตามปกติหรือไม่ ถ้ามีจะต้องกรอแก้ออกให้เรียบร้อย

หลังการเคลือบหลุมร่องฟัน ควรปฏิบัติอย่างไร?

คำแนะนำหลังการ เคลือบหลุมร่องฟัน
คำแนะนำภายหลังจากเคลือบหลุมร่องฟัน

เนื่องจากการเคลือบหลุมร่องฟันส่วนใหญ่แล้วจะใช้วัสดุที่แข็งตัวด้วยแสง รวมถึงทันตแพทย์ต้องทำการตรวจเช็คจนแน่ใจว่าวัสดุดังกล่าวแข็งตัว 100% จึงไม่ต้องงดน้ำหรืออาหารภายหลังทำ ผู้ที่ได้รับการเคลือบร่องฟันสามารถเคี้ยวอาหาร ดื่มน้ำ แปรงฟัน และทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติเลยทันทีหลังเคลือบเสร็จ

ภายหลังการเคลือบหลุมร่องฟัน เด็กจะมีความรู้สึกว่าผิวของฟันเรียบและลื่นมากขึ้น เนื่องจากบริเวณร่องและหลุมของฟันที่เคยมีลักษณะขรุขระ จะถูกปิดด้วยวัสดุที่ทันตแพทย์ใช้เคลือบร่องฟัน

ข้อจำกัดของการเคลือบหลุมร่องฟัน

การเคลือบหลุมร่องฟันเป็นการรักษาทางทันตกรรมป้องกันที่ง่าย ได้ผลสำเร็จในการป้องกันฟันผุสูง ใช้เวลาไม่นาน ค่าใช้จ่ายไม่แพง และไม่มีความเจ็บปวดใดๆ แต่ในบางกรณีอาจไม่เหมาะที่จะทำการเคลือบหลุมร่องฟัน ดังเช่นในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ฟันที่มีรอยผุลุกลามมากแล้ว อาจต้องให้การรักษาด้วยการอุดฟันแทนการเคลือบหลุมร่องฟัน
 2. เด็กเล็กที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือผู้ที่ไม่สามารถกั้นน้ำลายได้ เนื่องจากวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันมีความอ่อนไหวต่อความชื้นมาก การกั้นน้ำลายไม่ได้หรือมีน้ำลายมาปนเปื้อนระหว่างการทำ อาจทำให้เคลือบไม่อยู่และได้รับประโยชน์จากการเคลือบหลุมร่องฟันไม่เต็มที่
 3. ฟันซี่ที่อุดหรือครอบมาแล้ว รอยผุไม่สามารถเกิดขึ้นได้บนวัสดุอุดฟัน ถ้าไม่มีเนื้อฟันธรรมชาติก็ไม่จำเป็นต้องทำการเคลือบหลุมร่องฟัน
 4. ฟันที่สึกมาก จนไม่มีร่องและหลุมที่ลึก เนื่องจากฟันที่สึกมากบริเวณร่องและหลุมจะตื้น และไม่เป็นที่กักเก็บของเศษอาหารอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการเคลือบหลุมร่องฟันซ้ำอีก

เคลือบหลุมร่องฟัน มีกี่ประเภท?

การเคลือบหลุมร่องฟัน แบ่งได้ 3 แบบด้วยกัน คือ

1. เคลือบด้วยวัสดุชนิดเรซิน

การเคลือบหลุมร่องฟันด้วยวัสดุชนิดนี้เป็นที่นิยมที่สุดในการทำฟันเด็ก เนื่องจากวัสดุมีการยึดติดกับตัวฟันดี มีความแข็งแรง ทนทานต่อการบดเคี้ยวได้ ดังนั้นจึงสามารถป้องกันการเกิดฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัสดุที่ใช้ คือโพลิเมอร์ที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกายและสามารถแข็งตัวได้ด้วยการฉายแสง โดยฟันที่ผ่านการเคลือบร่องฟันโดยวัสดุตัวนี้ จะมีเส้นสีขาวปรากฎอยู่บริเวณผิวหน้าของฟัน แต่ทั้งนี้วัสดุเรซินบางยี่ห้อจะมีสีใสซึ่งจะตรวจพบว่ามีการเคลือบร่องฟันไว้แล้วหรือยัง โดยการใช้วัสดุปลายแหลมเขี่ยดูว่าฟันมีผิวเรียบและลื่น

2. เคลือบด้วยวัสดุชนิดกลาสไอโอโนเมอร์

การใช้วัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ในการเคลือบหลุมร่องฟัน มักนิยมในกรณีที่ฟันยังขึ้นมาไม่เต็มซี่ อาจมีเหงือกบางส่วนปกคลุมตัวฟันอยู่ทำให้ไม่สามารถกันน้ำลยและความชื้นจากเหงือกได้ 100% ส่งผลให้วัสดุชนิดเรซินไม่สามารถยึดติดได้อย่างสมบูรณ์

เนื่องจากวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์เป็นวัสดุที่มีความอ่อนไหวต่อความชื้นต่ำ จึงสามารถยึดติดกับตัวฟันที่ยังขึ้นมาบางส่วนได้ ทันตแพทย์สำหรับเด็กมักจะใช้วัสดุชนิดนี้ในการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กที่มีอัตราการเกิดฟันผุสูงๆ เพราะถ้าหากรอจนฟันขึ้นมาเต็มซี่อาจจะเกิดฟันผุขึ้นมาก่อนได้ค่ะ

ผู้ปกครองจะทราบได้อย่างไรว่าตัวฟันได้รับการเคลือบร่องฟันด้วยวัสดุตัวนี้ คำตอบคือ บริเวณด้านบดเคี้ยวของฟันจะมีวัสดุสีส้มอมชมพูทาทับอยู่ค่ะ แต่ทั้งนี้วัสดุกลาสไอโอโนเมอร์เป็นวัสดุที่หลุดร่อนได้ง่ายกว่าวัสดุเรซิน และมีความทนทานต่อการสึกกร่อนน้อยกว่าโพลิเมอร์ ทันตแพทย์สำหรับเด็กจึงมักจะนัดหมายมาเปลี่ยนเป็นวัสดุเรซินเมื่อฟันขึ้นเต็มซี่แล้ว

3. เคลือบพร้อมกับการอุดฟัน

ในกรณีที่มีฟันผุเกิดขึ้นแล้วบางส่วน ทันตแพทย์จะใช้วิธีการอุดฟันเฉพาะจุดที่มีการผุ และเนื้อฟันส่วนที่ยังไม่ผุจะใช้การเคลือบหลุมร่องฟันปิดทับไปเลย โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อฟันที่ยังไม่ผุเกิดปัญหาฟันผุขึ้นมา

โดยส่วนใหญ่วัสดุที่เลือกใช้จะเป็นสารเคลือบร่องฟันชนิดเรซินที่แข็งตัวโดยการฉายแสง เพราะเป็นวัสดุชนิดเดียวกับที่ใช้ในการอุดฟัน และผู้ปกครองจะสามารถสังเกตได้ว่ามีวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันติดอยู่ที่เนื้อฟัน โดยจะเห็นเป็นเส้นสีขาวที่บริเวณด้านบดเคี้ยวของฟัน แต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นวัสดุชนิดเรซินบางยี่ห้อก็จะมีสีใสค่ะ

เคลือบหลุมร่องฟัน ราคาเท่าไหร่?

ราคาเคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ 800 บาท สามารถดูได้ในตารางด้านล่างนี้ค่ะ และสำหรับค่าบริการทางทันตกรรมเด็กด้านอื่นๆ สามารถกดดูได้จากการกดปุ่มด้านล่างตารางนี้นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

บริการทันตกรรมเด็กค่าบริการ (บาท)
เคลือบหลุมร่องฟัน (ต่อซี่)800
ตาราง: ค่าบริการ เคลือบหลุมร่องฟันราคา เท่าไหร่?

เคลือบหลุมร่องฟัน ราคา เท่าไหร่?
เคลือบหลุมร่องฟัน ราคาเท่าไหร่?

บทสรุป – เคลือบหลุมร่องฟัน

การเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นวิธีทางทันตกรรมป้องกันที่ทำได้ไม่ยาก ใช้เวลาสั้นๆเพียง 1-2 นาทีต่อซี่ และสามารถป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเด็กทุกคนควรได้รับคำแนะนำให้เคลือบร่องฟัน โดยเฉพาะในฟันกรามแท้ที่เป็นฟันหลักในการบดเคี้ยว

วิธีการเคลือบหลุมร่องฟันนี้ นับเป็นงานทันตกรรมป้องกันที่ทำได้ง่าย ค่าใช้จ่ายไม่แพง ไม่มีความเจ็บปวดใดๆ และสามารถป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทันตแพทย์เด็กมักจะแนะนำให้ทำ เพื่อลดโอกาสในการเกิดฟันผุ สามารถทำได้ทั้งฟันแท้และฟันน้ำนมที่มีความเสี่ยงในการเกิดรอยผุค่ะ

คำถามที่พบบ่อย – เคลือบหลุมร่องฟัน

เคลือบหลุมร่องฟัน อยู่ได้นานแค่ไหน?

โดยปกติแล้ว วัสดุที่ใช้ในการเคลือบหลุมร่องฟัน จะสามารถอยู่ได้นาน 2-5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นสำคัญ แม้ว่าวัสดุที่ใช้ในการเคลือบหลุมร่องฟัน จะอยู่ได้ค่อนข้างนานหลายปี คำแนะนำคือ ควรพาเด็กๆ ไปรับการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ 6 เดือน เพื่อดูว่าวัสดุที่ใช้เคลือบนั้น ยังมีสภาพสมบูรณ์ดีอยู่หรือไม่ ซี่งในกรณีที่มีส่วนสึกหายไป คุณหมอฟันเด็ก จะทำการซ่อมแซมให้ใหม่ค่ะ

เคลือบหลุมร่องฟัน ทำในผู้ใหญ่ได้หรือไม่?

การเคลือบหลุมร่องฟันสามารถทำในผู้ใหญ่ได้ โดยทันตแพทย์อาจแนะนำให้ทำกรณีที่มีหลุมร่องฟันลึกๆที่เศษอาหารมักลงไปติดบ่อยๆ แต่จะพบน้อยกว่าในเด็ก เนื่องจากเด็กๆมีกล้ามเนื้อที่ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ประกอบกับฟันที่อยู่ซี่ในๆทำความสะอาดได้ยาก ยิ่งถ้ามีหลุมร่องฟันลึกคุณหมอฟันเด็กมักจะแนะนำให้ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน เพื่อช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นและช่วยลดโอกาสเกิดฟันผุนั่นเองค่ะ

รีวิวจากลูกค้าที่มาใช้บริการ

อ่านรีวิวจากลูกค้าที่มาใช้บริการด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ

รีวิวจากลูกค้า คุณ Aom Bunpatananon

คุณหมอใจดีมากค่ะ ลูกสาวเคยไปคลินิกอื่น ร้องไห้และกลัวมากๆ เลยเปลี่ยนมาเป็นที่นี่ คุณหมอใจดีมีเทคนิคหลายๆอย่างทำให้เด็กไม่กลัวค่ะ ประทับใจมากค่ะ

Aom Bunpatananon / Facebook
รีวิวจากลูกค้า คุณ Patcharin
คุณหมอโบว์ใจดีมากๆและใจเย็นสุดๆค่ะ
แนะนำเลยคร้า
Patcharin Promsuwan / Facebook
รีวิวจากคุณพ่อคุณแม่-11

ถ้ายังตัดสินใจที่จะพาลูกหลาน ไปคลีนิคที่ไหนดีแม่แนะนำที่นี่ ที่เดียวเลยค่ะ ทุกอย่าง ทุกเรื่อง คือดีมาก ถ้าจะให้บรรยายคงยาวมาก เอาเป็นว่า”เข้ามาใช้บริการ แล้วประทับใจมากๆ จะเลือกมาที่นี่เป็นที่แรก และที่เดียวค่ะ

Joy Fully Khanthip / Facebook
รีวิวจากคุณพ่อคุณแม่-12
คุณหมอใจดีมากค่ะ พาลูกมาถอนฟัน น้ำนมทั้ง 2 คน ถอนทีเดียวคนละ 2 ซี่ ไม่ร้องเลย
Zap Ao Channapa / Facebook
Review 3

คุณหมอใจดีมากค่ะ น้องเชื่อฟังคุณหมอมาก ชอบมาหาคุณหมอฟันที่นี่ที่สุด

Kan Srinate / Facebook
รีวิวจากลูกค้า ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรม SmileDC - คุณ Piyaporn

คุณหมอใจดี มือเบา น้องเน็กซ์ยังไม่เคยร้องเลย

Piyaporn Kullathamnate / Facebook
คุณหมอและพี่ๆน่ารักมากๆค่ะ
ตัดสินใจถูกมากค่ะที่มาที่นี่
นารินทร์ วงศ์สวัสดิ์ / Facebook
Review 6

คุณหมอโบว์ ใจดี ใจเย็น
มีของเล่นกลับบ้านด้วย
ลูกชาย 3ขวบ ไม่ร้องไห้เลย
นอนคุยกับหมอสบายไป

Prae Thunthita / Facebook
Review 7

พี่ๆทุกคน พูดจาเพราะ ยิ้มแย้ม คุณหมอแนะนำดี สถานที่สะอาด สวย ชอบค่าาา..

Maytinee Yamlamai / Facebook
รีวิวจากคุณพ่อคุณแม่-002
คุณหมอน่ารักมากกก มีวิธีพูดคุยไม่ให้เด็กกลัว ไม่เคยทำที่ไหนแล้วรู้สึกโอเคเท่าที่นี่เลยค่ะ
Noo'ya Dalee / Facebook
รีวิวจากคุณพ่อคุณแม่-19

คุณหมอใจดีมากๆค่ะ ให้คำแนะนำ การดูแลอย่างดีค่ะ

Parichart Mungfoiklang / Facebook
รีวิวจากคุณพ่อคุณแม่-20
ทำฟันที่นี่คุณหมอน่ารักมากๆค่ะ เด็กๆ ไม่กลัวเลย ทำฟันแล้วมีของเล่นให้เด็กอีกด้วยค่ะ
Yok Panyaphonpiya / Facebook

รูปเด็กๆที่มาใช้บริการ

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่สำหรับความไว้วางใจให้ Smile DC คลินิกทันตกรรมสมายล์ดูแลสุขภาพฟันของน้องๆนะคะ

รูปเด็กๆที่มาหา หมอฟันเด็ก ทำฟันเด็ก และใช้บริการ ทันตกรรมเด็ก
รูปเด็กๆที่มาหา หมอฟันเด็ก เพื่อ ทำฟันเด็ก

การเคลือบหลุมร่องฟันโดยหมอฟันเด็กของเรา

คุณหมอฟันเด็กของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และให้บริการทันตกรรม ในการตรวจและรักษาฟันของเด็กๆ อุ่นใจด้วยบริการทำฟันเด็กครอบคลุมในทุกด้านแบบครบวงจร (One-Stop Service) คุณหมอฟันเด็กประจำคลินิกของเรา มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวให้เด็กยอมรับการทำฟัน และไม่กลัวในการมาพบหมอฟันเด็ก คุณหมอฟันเด็กใจดี มือเบา เด็กๆรัก และมีของเล่นกลับบ้านให้กับเด็กๆทุกคนค่ะ สามารถตรวจสอบค่าบริการทันตกรรมเด็กได้บนเว็บไซต์หรือสอบถามได้ที่คลินิกนะคะ

หมอฟันเด็ก - หมอโบว์ (ผศ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์)

ผศ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์
(หมอโบว์)

 • ทุกวันอังคาร
 • วันเสาร์-อาทิตย์ (บางสัปดาห์)
หมอเจ - ทพ. เพิ่มพูน

ทพ. เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ
(หมอเจ)

 • ทุกวันจันทร์
 • วันพุธสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
หมอโบว์ (ทพญ.อัญชนา) หมอฟันเด็กเฉพาะทาง ประจำคลินิกทันตกรรม SmileDC

ทพญ. อัญชนา อารีธรรมศิริกุล
(หมอโบว์)

 • ทุกวันอังคาร
 • วันศุกร์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน
 • วันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน
หมอฟันเด็ก หมอกุ๊ก ทพญ.วราภา เหรียญพิทักษ์กุล

ทพญ. วราภา เหรียญพิทักษ์กุล
(หมอกุ๊ก)

 • วันเสาร์-อาทิตย์ (บางสัปดาห์)
ทพญ. พรรณี กลลดาเรืองไกร - หมอซัง ทันตกรรมเด็ก-หมอฟันเด็ก

ทพญ. พรรณี กลลดาเรืองไกร
(หมอซัง)

 • ทุกวันพฤหัส
 • วันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
 • วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน
ทพญ.ศิวาพร หอโสภณพงษ์ หมอยุ้ย - ทันตกรรมเด็ก-หมอฟันเด็ก ทำฟันเด็ก

อ.ดร.ทพญ.ศิวาพร หอโสภณพงษ์
(หมอยุ้ย)

 • วันเสาร์ (บางสัปดาห์)
หมอพิม นวพรรณ หมอฟันเด็ก

ทพญ.นวพรรณ รัตนภักดีกุล
(หมอพิม)

 • วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1, 2 และ 3 ของเดือน
 • ทุกวันอาทิตย์
หมอฟันเด็ก หมอแอน ทพญ.ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง

ทพญ.ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง
(หมอแอน)

 • ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
หมอจูเนียร์ ทพญ.ณัฐณิชา นามพิมพ์

ทพญ.ณัฐณิชา นามพิมพ์
(หมอจูเนียร์)

 • ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
 • ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
Dr.Palita

ทพญ.ปาลิตา โลกโบว์
(หมอจ๊ะโอ๋)

 • ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 และ 4 ของเดือน
 • ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 4 ของเดือน
Dr.Wanwisa

ทพญ.วันวิสาข์ เล็กอาราม
(หมอการ์ตูน)

 • ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
 • ทุกวันอาทิตย์
ทพญ.ดนุธิดา สาเขตร์ หมอต๋าว -ทันตกรรมเด็ก-หมอฟันเด็ก

ทพญ.ดนุธิดา สาเขตร์
(หมอต๋าว)

 • ทุกวันจันทร์ (ช่วงเย็น)

แผนที่

SmileDC คลินิกทันตกรรมสมายล์ ตั้งอยู่ในโครงการดิไอเฟล บนถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก เขตสะพานสูง/รามคำแหง ฝั่งตรงข้ามวัดลาดบัวขาว ใกล้กับสุเหร่าซีรอ (ซอยมิสทีน รามคำแหง) นะคะ สามารถดูแผนที่ และกดปุ่มด้านล่างเพื่อนำทางด้วย Google Maps มายังคลินิกของเราได้เลยค่ะ

แผนที่ SmileDC
แผนที่ SmileDC คลินิกทันตกรรมสมายล์

ติดต่อนัดหมายเคลือบหลุมร่องฟัน

ในกรณีที่คุณลูกค้ามีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามหรือทำนัดหมายได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะ

โทร 096-942-0057 คลินิกทันตกรรม SmileDC
เฟสบุ๊คแชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC
ไลน์แชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC

เลือกอ่านบทความอื่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับทันตกรรมเด็ก

เด็กดูดนิ้ว เกิดจากอะไร มีผลเสียหรือไม่ มีวิธีช่วยให้เลิกดูดนิ้วมั๊ย?

วิธีช่วยเด็กเลิกดูดนิ้ว – แนวทางแก้ไขสำหรับพ่อแม่

เด็กดูดนิ้ว ถือเป็นเรื่องปกติ และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการของเด็ก การดูดนิ้ว หรือการอมนิ้ว มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความรู้สึกอบอุ่นและความรู้สึกปลอดภัยในเด็ก นอกจากนี้ยังเป็น…
ลูกมีฟันน้ำนมผุมาก ถ้าไม่ครอบฟันน้ำนม มีทางเลือกอื่นมั๊ยนะ

ลูกมีฟันน้ำนมผุ ทางเลือกการรักษานอกจากครอบฟันเด็ก มีหรือไม่?

ครอบฟันน้ำนม กับทางเลือกในการรักษา สำหรับเด็กๆที่มีฟันน้ำนมผุมาก ถ้าไม่รักษาด้วยการครอบฟันน้ำนม ยังมีทางเลือกอื่นอีกมั๊ยนะ? (อ่านเพิ่มเติม)
ครอบฟันเด็ก ทำอย่างไรให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลาย

การเตรียมใจเด็กๆ สำหรับการทำครอบฟันน้ำนมอย่างสบายใจ

สําหรับเด็กหลายคนความคิดที่จะไปพบทันตแพทย์เด็กอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับขั้นตอนการครอบฟันน้ำนมที่มี…
ครอบฟันเด็ก กับ อุดฟันน้ำนม - Pediatric Dental Crown vs Filling

ครอบฟันเด็ก กับ อุดฟันน้ำนม เลือกรักษาแบบไหนดีนะ?

ครอบฟันน้ำนม กับ อุดฟันน้ำนม เลือกรักษาแบบไหนดีนะ!? เป็นคำถามที่ผู้ปกครองหลายท่านสงสัย มาหาคำตอบ ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละทางเลือกกันได้เลยค่ะ…
How Pediatric Dental Crown help Boost Confidence - ครอบฟันเด็กช่วยสร้างความมั่นใจ ได้อย่างไร

ครอบฟันเด็ก ช่วยเสริมสร้างบุลคลิกและความมั่นใจได้จริงหรือ?

ครอบฟันเด็ก เป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาสุขภาพช่องปากของเด็ก ใช้เพื่อซ่อมแซมและปกป้องฟันที่เสียหายหรือผุมากจนอาจจะต้อง…
อาหารที่ดีต่อสุขภาพฟันของลูก - How good food benefits your kids health

อาหารที่ดีช่วยดูแลสุขภาพฟันลูกได้อย่างไร?

อาหารที่ดีต่อสุขภาพฟันของลูกเป็นสิ่งสำคัญ!! ในฐานะพ่อแม่เราทุกคนต้องการให้ลูกๆ มีรอยยิ้มที่มีสุขภาพดีและมีความสุข แต่รู้หรือไม่ว่าอาหารที่ดี มีบทบาทสําคัญในการ…
Preventive Dentistry ทันตกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็ก

ทันตกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็ก คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร?

ทันตกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็ก (Preventive Dentistry) คือ เป็นวิธีการป้องกันปัญหาฟันผุและโรคในช่องปากของเด็กๆ ตั้งแต่เริ่มมีฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นมาในช่องปาก (อายุประมาณ 8 เดือน) นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาฟันผุของเด็กๆได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ก่อนที่ปัญหาฟันผุเล็กๆเหล่านี้จะลุกลามใหญ่โต และส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงตามมาสำหรับการรักษาปัญหาฟันผุที่ลุกลามแล้ว เช่น…
ฟันน้ำนมผุ คืออะไร เด็กมีฟันผุ รักษาอย่างไร

ฟันน้ำนมผุ เกิดจากอะไร? เด็กที่มีฟันน้ำนมผุ รักษาอย่างไร?

ฟันน้ำนมผุ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การทำความสะอาดไม่ทั่วถึง รวมถึงการกินอาหารหรือขนมที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ หรืออาจเกิดจากเนื้อฟันที่…