รักษารากฟันน้ำนม…จำเป็นแค่ไหน!?

รักษารากฟันน้ำนม...จำเป็นแค่ไหน!?

Last Updated on 4 July 2022 by คลินิกทันตกรรม SmileDC

หน้าแรก » บทความด้านทันตกรรม » รักษารากฟันน้ำนม…จำเป็นแค่ไหน!?

รักษารากฟันน้ำนม หรือ รักษารากฟันเด็ก (Pediatric Root Canal Treatment) คือ วิธีการรักษาทางทันตกรรม โดยทันตแพทย์เด็กเฉพาะทางหรือหมอฟันเด็ก ซึ่งใช้สำหรับในกรณีที่ ฟันน้ำนมมีการผุลึก จนถึงโพรงประสาทรากฟัน ทำให้คุณหมอฟันเด็ก ไม่สามารถทำการรักษาได้ โดยวิธีการอุดฟันแบบปกติ เนื่องจากเชื้อโรคได้ลุกลามเข้าไป สู่ส่วนของโพรงประสาทรากฟันแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องทำ การรักษารากฟันน้ำนม เพื่อทำการเก็บฟันซี่นั้นๆไว้ค่ะ

รักษารากฟันฟันน้ำนม หรือ รักษารากฟันเด็ก
รักษารากฟันฟันน้ำนม หรือ รักษารากฟันเด็ก

สารบัญ

เลือกอ่านหัวข้อที่น่าสนใจด้านล่างนี้ค่ะ

ทำไมจึงต้อง รักษารากฟันน้ำนม?

รักษารากฟันน้ำนม หรือ รักษารากฟันเด็ก มีวิธีการที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับการรักษารากฟันแท้ ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า และค่าใช้จ่ายถูกกว่ามาก ซึ่งเป้าหมายของ การรักษารากฟันน้ำนม หรือรักษารากฟันเด็ก ก็คือ เพื่อเก็บฟันซี่นั้นๆให้อยู่ในช่องปาก ไปจนกว่าจะหมดอายุขัยของฟันนั่นคือ ก่อนที่จะฟันน้ำนมจะหลุดไปก่อนถึงเวลาในช่วงอายุ ที่ฟันแท้จะเริ่มขึ้นมาค่ะ

สัญญาณเตือนที่อาจจะต้อง รักษารากฟันน้ำนม !!

ลักษณะกายวิภาคของฟันน้ำนม จะประกอบไปด้วยชั้นเคลือบฟันและเนื้อฟัน ล้อมรอบส่วนของโพรงประสาทฟันที่อยู่ตรงกลางซี่ฟัน โดยในสภาวะปกติ ส่วนของโพรงประสาทฟัน จะเป็นส่วนที่ปลอดจากเชื้อโรค เนื่องจากมีโครงสร้างที่แข็งแรงเป็นเหมือนเกราะห่อหุ้มเอาไว้

เมื่อใดก็ตามที่ฟันผุได้ลุกลามเข้ามาถึงโพรงประสาทฟัน ที่ซึ่งเคยปราศจากเชื้อโรค จะเกิดมีการกระตุ้นของเส้นประสาทที่อยู่ในโพรงประสาทนั้น ทำให้เกิดการปวดฟัน และนั่น คือสัญญาณเตือนที่บอกว่า ฟันซี่ที่ปวดนั้น ไปไกลเกินกว่าคำว่าอุดฟันเสียแล้ว และน่าจะต้องมีการรักษารากฟันน้ำนมต่อไป

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

รักษารากฟันเด็ก ทำได้กี่แบบ?

สำหรับการ รักษารากฟันน้ำนม หรือ รักษารากฟันเด็กทันตแพทย์สำหรับเด็ก หรือ หมอฟันเด็ก สามารถตรวจวินิจฉัยได้ ด้วยการวิเคราะห์จากผลการ X-Ray และ ซักถามถึง ลักษณะของอาการปวด โดยสามารถแบ่งตามประเภทของการ รักษารากฟันน้ำนม เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. รักษารากฟันน้ำนม แบบบางส่วน (Pulpotomy)

การรักษารากฟันน้ำนม แบบบางส่วนนี้ จะใช้ในกรณีที่การติดเชื้อจำกัดอยู่ที่ส่วนของโพรงประสาทฟัน ทันตแพทย์เด็กจะกำจัดเนื้อเยื่อในฟันแค่บางส่วน โดยฟันเหล่านี้มักจะไม่เคยมีอาการปวด หรือเคยปวดบ้างเมื่อเศษอาหารติด แต่พอเขี่ยเศษอาหารออก ฟันก็หายปวดทันที

2. รักษารากฟันน้ำนม แบบทั้งหมด (Pulpectomy)

การรักษารากฟันน้ำนม แบบทั้งหมดนี้ จะใช้เมื่อการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงคลองรากฟัน ทันตแพทย์สำหรับเด็ก จะทำการกำจัดเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อออกทั้งหมด และ อุดรากฟันให้เต็ม ด้วยวัสดุที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ ฟันเหล่านี้ มักมีประวัติปวดขึ้นมาเอง (โดยเฉพาะตอนนอน อาจมีการตื่นขึ้นมาร้องปวดฟันกลางดึก) เคยบวม หรือ ปวดเมื่อเศษอาหารติดฟัน แต่เอาเศษอาหารออกแล้วต้องใช้เวลานาน กว่าจะหายปวด

ขั้นตอนการ รักษารากฟันน้ำนม หรือ รักษารากฟันเด็ก
ขั้นตอนการ รักษารากฟันน้ำนม หรือ รักษารากฟันเด็ก

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

รักษารากฟันน้ำนม มีความสำคัญอย่างไร?

ความสำคัญของการ รักษารากฟันน้ำนม หรือ รักษารากฟันเด็ก ก็เพื่อเก็บฟันน้ำนมซี่นั้นๆไว้ ซึ่งฟันน้ำนมนั้นมีหน้าที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ ใช้ในการเคี้ยวอาหาร, ใช้ในการออกเสียงพูด, ใช้เพื่อเก็บพื้นที่ให้ฟันแท้ที่จะขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้แล้ว  รวมถึงเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก เป็นต้น ดังนั้นหมอฟันเด็ก จึงมักจะแนะนำการเก็บฟันน้ำนมให้อยู่ได้ครบจนถึงวัยที่ควรจะหลุด ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่สุด

ผลกระทบจากการที่ไม่ได้รับการ รักษารากฟันน้ำนม มีอะไรบ้าง?

สำหรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จากการไม่ได้รับการ รักษารากฟันน้ำนม หรือ รักษารากฟันเด็ก และ ต้องสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนถึงวัยอันควร มีดังต่อไปนี้

1. ฟันน้ำนมซี่ที่ยังอยู่เบียดล้มเข้ามาในช่องว่างที่ถอนฟันไป

ทำให้ฟันแท้เจ้าของที่ (ตัวจริง) ไม่สามารถขึ้นมาในตำแหน่งที่ถูกต้องได้ หรือบางกรณีก็กลายเป็นฟันคุดไปเลยเพราะขึ้นมาไม่ได้

2. ถ้าเป็นฟันหน้า อาจมีผลต่อการออกเสียงของเด็ก

โดยเฉพาะเสียงในภาษาไทย เช่น ฝ ฝา, ฟ ฟัน และถ้าเป็นเสียงในภาษาอังกฤษก็จะทำให้มีปัญหาในการออกเสียง s หรือ เสียง f

3. ผลกระทบของการสูญเสียฟันน้ำนมไปเพียงข้างเดียว

ถ้าเป็นฟันเขี้ยวก็อาจจะทำให้มิดไลน์ (midline) หรือกึ่งกลางของฟันเบี้ยว เกิดไม่สมดุล ซึ่งมีผลต่อรอยยิ้มที่สวยงาม

4. ไม่มีฟันเคี้ยวข้าว

การสูญเสียฟันน้ำนมไป ก่อนถึงวัยอันควร โดยเฉพาะฟันกราม จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก เนื่องจากเด็กจะไม่มีฟันกรามที่ช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร จึงมักจะเลือกทานอาหารอ่อนๆที่ไม่ต้องเคี้ยว หรือ เคี้ยวง่าย ทำให้อาจจะไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็น เพียงพอต่อพัฒนาการของเด็กค่ะ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

ค่าบริการ รักษารากฟันน้ำนม/รักษารากฟันเด็ก

ค่าบริการ:

รักษารากฟันน้ำนม/รักษารากฟันเด็ก

2,700 บาท ต่อซี่

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

บทสรุป – รักษารากฟันน้ำนม/รักษารากฟันเด็ก

การรักษารากฟันน้ำนม หรือ รักษารากฟันเด็ก จะใช้ในกรณีที่ฟันน้ำนมมีการผุลึก จนถึงโพรงประสาทรากฟัน และไม่สามารถทำการอุดฟันแบบปกติได้ เนื่องจากเชื้อโรคได้ลุกลามเข้าสู่ส่วนของโพรงประสาทฟันแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องทำการ รักษารากฟันน้ำนม เพื่อเก็บฟันซี่นั้นๆไว้ จะเห็นได้ว่า การรักษารากฟันน้ำนม ในเด็ก มีวิธีการที่ไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ สามารถทำเสร็จได้ในการพบทันตแพทย์เด็กเพียงครั้งเดียว และมักจะต้องมีการทำครอบฟันน้ำนม หรือ ครอบฟันเด็ก ร่วมด้วย เพื่อให้กระบวนการรักษารากฟันเด็กเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ และป้องกันฟันแตกร้าวในอนาคตค่ะ

การตัดสินใจเลือกถอนฟันซักซี่ ทันตแพทย์เด็ก หรือ หมอฟันเด็กต้องคิดแล้วคิดอีก เปรียบเทียบผลดีผลเสียที่จะตามมาหากเกิดการสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนกำหนด แต่ทั้งนี้ ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจสุดท้ายคือผู้ปกครองของเด็ก หากไม่อยากให้ลูกรักต้องสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนกำหนด ควรพาลูกมาตรวจสุขภาพฟันกับคุณหมอฟันเด็กเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อฟันน้ำนมจะได้อยู่คู่กับลูกไปนานๆค่ะ

โดย ผศ.ทพญ. อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์ (หมอโบว์)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

รีวิวจากผู้ปกครองที่มาใช้บริการ

CustomerReview1

คุณหมอใจดีมากค่ะ ลูกสาวเคยไปคลินิกอื่น ร้องไห้และกลัวมากๆ เลยเปลี่ยนมาเป็นที่นี่ คุณหมอใจดีมีเทคนิคหลายๆอย่างทำให้เด็กไม่กลัวค่ะ ประทับใจมากค่ะ

Aom Bunpatananon / Facebook
Review2
คุณหมอโบว์ใจดีมากๆและใจเย็นสุดๆค่ะ
แนะนำเลยคร้า 🥰
Patcharin Promsuwan / Facebook
Review 3

คุณหมอใจดีมากค่ะ น้องเชื่อฟังคุณหมอมาก ชอบมาหาคุณหมอฟันที่นี่ที่สุด

Kan Srinate / Facebook
Review 4

คุณหมอใจดี มือเบา น้องเน็กซ์ยังไม่เคยร้องเลย 😊

Piyaporn Kullathamnate / Facebook
คุณหมอและพี่ๆน่ารักมากๆค่ะ
ตัดสินใจถูกมากค่ะที่มาที่นี่ 😊😊
นารินทร์ วงศ์สวัสดิ์ / Facebook
Review 6

👩‍⚕️คุณหมอโบว์ ใจดี ใจเย็น
มีของเล่นกลับบ้านด้วย
ลูกชาย 3ขวบ ไม่ร้องไห้เลย
นอนคุยกับหมอสบายไป ❤️

Prae Thunthita / Facebook
Review 7

พี่ๆทุกคน พูดจาเพราะ ยิ้มแย้ม คุณหมอแนะนำดี สถานที่สะอาด สวย ชอบค่าาา.. ❤️❤️❤️

Maytinee Yamlamai / Facebook
Review 8
คุณหมอน่ารักมากกก มีวิธีพูดคุยไม่ให้เด็กกลัว ไม่เคยทำที่ไหนแล้วรู้สึกโอเคเท่าที่นี่เลยค่ะ😊
Noo'ya Dalee / Facebook
Review 9

น้องมาหาคุณหมอครั้งแรกน้องประทับใจคะ คุณหมอใจดีมากๆคะ

สุวรรณกร พรมคง / Facebook
Review 11
คุณหมอโบ ใจดี สุภาพ น่ารัก มือเบา มีของเล่น พูดคุยกับเด็ก แนะนำคุณแม่ในการดูแลฟันน้อง ชอบมากค่ะ มีคุณหมอเด็กเฉพาะทางประจำที่คลีนิค 🥰🦷👧🏻 รักเลยค่ะ
Reen'a Amany Ch / Facebook

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

รูปเด็กๆที่มาหาหมอฟันเด็ก

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่สำหรับความไว้วางใจให้ Smile DC คลินิกทันตกรรมสมายล์ดูแลสุขภาพฟันของน้องๆนะคะ

รูปเด็กๆที่มาหา หมอฟันเด็ก ทำฟันเด็ก และใช้บริการ ทันตกรรมเด็ก
รูปเด็กๆที่มาหา หมอฟันเด็ก ของเรา

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

หมอฟันเด็กที่ให้บริการ-รักษารากฟันน้ำนม/รักษารากฟันเด็ก

คุณหมอฟันเด็กของเรา เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และให้ บริการทันตกรรม ในการตรวจและรักษาฟันของเด็กๆ อุ่นใจด้วยบริการทำฟันเด็กครอบคลุมในทุกด้านแบบครบวงจร (One-Stop Service) คุณหมอฟันเด็กประจำคลินิกของเรา มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวให้เด็กยอมรับการทำฟัน และไม่กลัวในการมาพบหมอฟันเด็ก คุณหมอฟันเด็กใจดี มือเบา เด็กๆรัก และมีของเล่นกลับบ้าน ให้กับเด็กๆ ทุกคนค่ะ สามารถตรวจสอบ ค่าบริการทันตกรรมเด็ก ได้ในเว็บไซต์ หรือสอบถามได้ที่คลินิกนะคะ

หมอฟันเด็ก-หมอโบว์

ผศ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์
(หมอโบว์)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

หมอเจ - ทพ. เพิ่มพูน

ทพ. เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ
(หมอเจ)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

หมออัญชนา

ทพญ. อัญชนา อารีธรรมศิริกุล
(หมอโบว์)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

หมอฟันเด็ก หมอแอน ทพญ.ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง

ทพญ.ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง
(หมอแอน)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

หมอพิม นวพรรณ หมอฟันเด็ก

ทพญ.นวพรรณ รัตนภักดีกุล
(หมอพิม)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

หมอฟันเด็ก หมอกุ๊ก ทพญ.วราภา เหรียญพิทักษ์กุล

ทพญ. วราภา เหรียญพิทักษ์กุล
(หมอกุ๊ก)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

Dr.Wanwisa

ทพญ.วันวิสาข์ เล็กอาราม
(หมอการ์ตูน)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

Dr.Palita

ทพญ.ปาลิตา โลกโบว์
(หมอจ๊ะโอ๋)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

หมอฟันเด็ก - คุณหมอพิม

ทพญ. พิริยา หลีรัตนะ
(หมอพิม)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

เวลาทำการสอบถาม-นัดหมาย รักษารากฟันน้ำนม

จันทร์-เสาร์10:00 – 19:00 น.
อาทิตย์10:00 – 12:00 น.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

แผนที่

คลินิกของเรา ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง บนโครงการดิไอเฟล ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก ฝั่งตรงข้ามวัดลาดบัวขาว ใกล้กับสุเหร่าซีรอ (ซอยมิสทีน รามคำแหง) นะคะ

แผนที่ SmileDC
แผนที่ SmileDC คลินิกทันตกรรมสมายล์

= = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

ติดต่อสอบถาม-นัดหมาย รักษารากฟันน้ำนม

ในกรณีที่คุณลูกค้า มีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม หรือ ทำนัดหมายได้ ทางช่องทาง ดังต่อไปนี้ค่ะ

โทร 096-942-0057 คลินิกทันตกรรม SmileDC
เฟสบุ๊คแชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC
ไลน์แชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC

= = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

บริการทันตกรรมเด็ก – ด้านอื่นๆ

บริการทันตกรรมเด็ก
บริการทันตกรรมเด็ก

นอกจากบริการ รักษารากฟันน้ำนม/รักษารากฟันเด็ก แล้ว คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง สามารถดูรายละเอียดสำหรับ บริการทันตกรรมเด็ก ด้านอื่นๆ ที่ SmileDC คลินิกทันตกรรมสมายล์ มีให้บริการ ดังต่อไปนี้ค่ะ

ตรวจสุขภาพฟันเด็ก

ตรวจสุขภาพฟันเด็ก คือ บริการทาง ทันตกรรมเด็ก โดยการตรวจสภาพของฟัน เหงือก ลิ้น เนื้อเยื่อภายในช่องปาก และ สภาวะทันตสุขภาพโดยรวม ซึ่งคุณหมอฟันเด็ก จะสามารถประเมินความเสี่ยง ในการเกิดฟันผุของเด็กๆแต่ละคนได้ รวมถึง จะสามารถให้คำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ที่เหมาะสมกับเด็กๆ เป็นรายบุคคลไป โดยทั่วไปหมอฟันเด็ก จะแนะนำให้มาตรวจสุขภาพฟันในทุกๆ 6 เดือน แต่ในกรณีที่เด็ก มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูง หมอฟันเด็กอาจทำการนัดหมาย มาตรวจสุขภาพฟันบ่อยขึ้น เช่น ทุก 3 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาฟันผุ หรือเหงือกอักเสบ ที่ลุกลามจนทำการรักษาไม่ได้ (อ่านเพิ่มเติม…)

เคลือบฟลูออไรด์

คือ บริการทาง ทันตกรรมเด็ก ด้วยการใช้ฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูง ในรูปแบบของเจล หรือ ฟลูออไรด์รูปแบบของวานิช มาเคลือบไว้ที่ผิวฟัน โดย หมอฟันเด็ก จะทำการขัดฟัน หรือ แปรงฟันให้สะอาด เพื่อช่วยให้ฟลูออไรด์ สามารถสัมผัสกับผิวฟันได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการ ทำฟันเด็ก ด้วยวิธีการเคลือบฟลูออไรด์ เป็นประจำ ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ จะช่วยป้องกันการเกิดฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อ่านเพิ่มเติม…)

ขูดหินปูน

คือ การให้บริการทาง ทันตกรรมเด็ก ด้วยวิธีการ ขจัดคราบหินปูน ที่เกาะอยู่บริเวณฟัน และ ซอกฟันให้หลุดออก โดยการใช้เครื่องมือทางทันตกรรม เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพฟัน และช่องปากที่แข็งแรง และช่วยป้องกันโรคเหงือกและฟันที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการสะสมของคราบหินปูนในปริมาณมากๆ โดยปกติแล้ว คุณหมอฟันเด็ก จะแนะนำให้ ทำฟันเด็ก ด้วยวิธีการขูดหินปูน สำหรับกรณีเด็กเล็ก ที่มีคราบหินปูนสะสม ในทุกๆ 6 เดือน (อ่านเพิ่มเติม…)

อุดฟันเด็ก

คือ การบูรณะ หรือ การซ่อมแซมเนื้อฟันที่มีรอยผุ โดย หมอฟันเด็ก เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยฟันที่สามารถอุดได้ ส่วนใหญ่จะเป็นฟันที่ยังไม่มีอาการปวด หรือบวม โดยส่วนมากแล้ว ฟันน้ำนมจะมีโอกาสผุได้ง่ายกว่าฟันแท้ เพราะเนื้อฟันน้ำนม มีความหนาน้อยกว่าฟันแท้เกือบครึ่ง แต่ทั้งนี้ ในเด็กที่มีอายุประมาณ 6-7 ปี จะพบว่า ฟันกรามแท้ซี่ในสุด จะมีโอกาสผุสูงได้เช่นกัน สำหรับการให้บริการ ทันตกรรมเด็ก หรือ ทำฟันเด็ก ด้วยวิธีการอุดฟันเด็กนั้น ฟันซี่ไหน เหมาะสมกับวัสดุอุดฟันประเภทใด จะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ทันตแพทย์เด็ก หรือ หมอฟันเด็ก (อ่านเพิ่มเติม…)

ถอนฟันน้ำนม

คือ กระบวนการรักษาทาง ทันตกรรมเด็ก ที่ทันตแพทย์เด็ก หรือ หมอฟันเด็ก จะวางแผนการรักษา เป็นทางเลือกสุดท้าย สำหรับกรณีที่ ไม่สามารถเก็บฟันน้ำนมซี่นั้นๆไว้ได้ เช่น ฟันที่ผุมากๆ จนถึงโพรงประสาทรากฟัน และไม่สามารถ “รักษารากฟันน้ำนม” เพื่อเก็บฟันซี่นั้นไว้ได้ หรือมีความจำเป็นต้องถอนออก เช่น กรณีที่ฟันน้ำนมยังไม่ยอมหลุดออก และฟันแท้เริ่มขึ้นมาแล้ว ทำให้ไม่มีที่เพียงพอให้ฟันแท้ขึ้นมาได้อย่างปกติ สำหรับคำถามที่พบบ่อยในการทำฟันเด็ก คือ ฟันน้ำนมซี่นั้นๆ สมควรจะถอนออก เพื่อให้ฟันแท้ขึ้นมาในช่องปากได้หรือยัง ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ หมอฟันเด็ก จะเป็นผู้พิจารณาว่าฟันซี่นั้นๆ ยังสามารถเก็บอยู่ในช่องปากได้หรือไม่ (อ่านเพิ่มเติม…)

ครอบฟันน้ำนม

คือ วิธีการบูรณะฟันทาง ทันตกรรมเด็ก วิธีหนึ่ง ที่ทันตแพทย์เด็ก หรือ หมอฟันเด็ก-เฉพาะทาง ใช้ในกรณีที่ ฟันน้ำนม ไม่สามารถบูรณะได้ ด้วยการ ทำฟันเด็ก โดยใช้วิธีการการอุดฟัน แบบปกติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ เนื้อฟันน้ำนมที่ผุมาก กลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง ครอบฟันน้ำนม โดยทั่วไป จะมีอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ ครอบฟันน้ำนมสีเงิน ที่ทำจาก Stainless Steel , ครอบฟันน้ำนมสีขาวที่ทำจากวัสดุอุดฟัน และ ครอบฟันน้ำนมสีขาวที่ทำจากเซรามิก (อ่านเพิ่มเติม…)

เคลือบหลุมร่องฟัน

คือ การผนึกหลุม และร่องของฟันที่ลึกด้วยเรซิน เพื่อทำให้ลักษณะของหลุมร่องที่ลึกนั้นตื้นขึ้น ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดฟันซี่นั้นๆ ปกติแล้ว คุณหมอฟันเด็ก จะแนะนำให้ ทำฟันเด็ก ด้วยวิธีนี้ ในฟันกรามแท้ซี่แรก (first molar) ที่ขึ้นมาในช่องปากตอนอายุประมาณ 6 ขวบ เนื่องจากผู้ปกครองมักไม่ทราบว่า ฟันที่ขึ้นนั้นเป็นฟันแท้ (เนื่องจากไม่ได้มีฟันน้ำนมซี่ไหนหลุดไป) และ เด็กมักจะทำความสะอาดไม่ถึง (อ่านเพิ่มเติม…)

ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม

คือ เครื่องมือที่ช่วยป้องกัน ไม่ให้ฟันข้างเคียงของฟันที่ถูกถอนไป ล้มลงมาในช่องว่าง ที่เกิดจากการได้รับการรักษาทาง ทันตกรรมเด็ก หรือ ทำฟันเด็ก ด้วยวิธีการถอนฟัน เนื่องจากฟันน้ำนม มีหน้าที่เป็นตัวกันที่ เพื่อให้ฟันแท้สามารถขึ้นมา ในช่องปาก เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม การไม่ใส่เครื่องมือกันฟันล้มหลังถอนฟัน อาจส่งผลให้ ฟันแท้ที่ขึ้นมา ไม่ถูกตำแหน่ง หรือขึ้นไม่ได้ และเกิดเป็นฟันคุดในที่สุด (อ่านเพิ่มเติม…)

ทำฟันเด็กพิเศษ

คือ การให้การรักษาทาง ทันตกรรมเด็ก-เฉพาะทาง สำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งจะมีขั้นตอน ที่แตกต่างจาก วิธีการ ทำฟันเด็ก ด้วยการรักษาทาง ทันตกรรมเด็ก-ทั่วๆไป ทั้งนี้เนื่องจาก เด็กพิเศษ คือ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ต้องการความช่วยเหลือ ในการเรียนรู้ (เช่น เด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อน) หรือ ต้องการความช่วยเหลือ ในการเข้าสังคม (เช่น เด็กที่มีภาวะออทิสติก) ซึ่งเด็กเหล่านี้ จะต้องการความพิเศษในการดูแล เรื่องการ ทำฟันเด็ก ก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากหมอฟันทั่วๆไป อาจไม่มีวิธี บริหารจัดการ ให้เด็กพิเศษเหล่านี้ ยอมรับการทำฟันได้ แม้กระทั่ง หมอฟันเด็กเอง ก็อาจจะไม่สามารถใช้วิธีปกติ ในการ ทำฟันเด็ก กลุ่มนี้ได้ (อ่านเพิ่มเติม…)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

อ่านบทความทันตกรรมเด็ก

บทความอื่นที่น่าสนใจ: ทำฟันประกันสังคม

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

โทร 096-942-0057 คลินิกทันตกรรม SmileDC
เฟสบุ๊คแชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC
ไลน์แชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC

= = = = = = = = = = = =