หน้าแรก

SmileDC คลินิกทันตกรรมเด็กและครอบครัว โดยหมอฟันเด็กเฉพาะทาง

รูปภาพส่วนรับรองลูกค้าของคลินิกทันตกรรม SmileDC คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว

เพราะเด็ก…ไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวน้อย การให้คำแนะนำและดูแลรักษาด้านทันตกรรมเด็ก จึงมีความแตกต่างกันกับผู้ใหญ่ โดยเด็ก ๆ ควรได้รับการดูแลจากหมอฟันเด็กหรือทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจและรักษาสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับเด็ก เพื่อการรักษาอย่างเหมาะสมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพบทันตแพทย์ในระยะยาว

SmileDC คลินิกทันตกรรมเด็กและครอบครัว ให้บริการทันตกรรมเด็กและทันตกรรมเฉพาะทางสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ทางคลินิกมีคุณหมอฟันเด็กออกตรวจเป็นประจำทุกวัน รวมถึงมีคุณหมอฟันเฉพาะทางที่ให้บริการทำฟันสำหรับผู้ใหญ่ในทุกสาขาทางทันตกรรมคอยให้บริการ

หมอฟันเด็ก ทำฟันเด็ก ทันตกรรมเด็ก

หัวข้อที่น่าสนใจ – ทันตกรรมเด็ก ทำฟันเด็กโดยหมอฟันเด็กเฉพาะทาง

ทันตกรรมเด็ก คืออะไร?

ทันตกรรมเด็ก (Pedodontics Dentistry) คือ การรักษาฟันในเด็กตั้งแต่อายุ 6 เดือน ซึ่งเด็กจะเริ่มมีฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นมาในช่องปาก ไปจนถึงอายุ 15 ปี โดยในการทำฟันเด็กนั้น จำเป็นจะต้องให้การรักษาโดยทันตแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับเด็ก ซึ่งทันตกรรมเด็ก จะประกอบไปด้วย 3 บริการหลัก ๆ ได้แก่

  1. การให้คำแนะนำทางทันตกรรมเด็ก ในเรื่องของการดูแลและทำความสะอาดช่องปากในแต่ละช่วงวัย
  2. บริการป้องกันฟันผุ 
  3. บริการการรักษาฟันที่มีรอยผุแล้ว
ทำฟันเด็ก ทันตกรรมเด็ก คืออะไร?

โดยทันตแพทย์สำหรับเด็กหรือคุณหมอฟันเด็กที่คลินิก จะเป็นผู้ประเมินและวางแผนการรักษาร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก ๆ ที่มารับบริการ

หมอฟันเด็ก คือใคร?

หมอฟันเด็ก หรือทันตแพทย์เด็ก คือใคร?

หมอฟันเด็ก คือทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถให้การรักษาในเด็กได้ตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น ไปจนถึงอายุประมาณ 15 ปี โดยหมอฟันเด็กจะมีความเข้าใจในโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกรของเด็ก รวมถึงจะต้องมีจิตวิทยาในการสื่อสารกับเด็ก และมีวิธีการรักษาอย่างนุ่มนวลในการควบคุมความเจ็บปวดอย่างมีคุณภาพ รวมถึงจะมีวิธีจัดการกับความกลัวการทำฟันของเด็ก ๆ เพื่อให้เด็กยอมรับการทำฟันได้อย่างราบรื่น

ความแตกต่างระหว่างหมอฟันเด็กกับหมอฟันผู้ใหญ่

หมอฟันเด็ก แตกต่างจากหมอฟันผู้ใหญ่อย่างไร

หมอฟันเด็กจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมเด็ก โดยเฉพาะในการรักษาฟันน้ำนมมากกว่าหมอฟันผู้ใหญ่ เพราะฟันน้ำนมมีซี่เล็กกว่า จึงมีโอกาสเกิดฟันผุได้มากกว่าฟันแท้ ดังนั้นคุณหมอฟันเด็กต้องมีความชำนาญในเรื่องของทันตกรรมป้องกันเป็นพิเศษ โดยกระบวนการรักษาทางทันตกรรมเด็กก็จะไม่มีความซับซ้อนและไม่มีความเจ็บปวดมาก ซึ่งจะส่งผลดีกับเด็ก เพราะช่วยให้เด็กมีทัศนคติที่ดีกับการทำฟัน รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ก็จะสบายใจ เมื่อลูก ๆ ไม่กลัวการทำฟัน และมารับการตรวจสุขภาพฟันที่คลินิกทันตกรรมเด็กอย่างสม่ำเสมอ

การทำฟันเด็กในแต่ละช่วงวัย

ทันตกรรมเด็กที่คลินิกทำฟันเด็กนั้น จะมีขั้นตอนการรักษาที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัย ดังต่อไปนี้

สำหรับเด็กเล็ก (อายุประมาณ 6 เดือน-2 ปี)

การทำฟันสำหรับเด็กเล็ก

หมอฟันเด็กจะเน้นการให้คำแนะนำทางทันตกรรมเด็ก ที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปาก การเลิกขวดนมมื้อดึก รวมถึงอาหารว่างที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างการมีทันตสุขภาพที่ดี

 

สำหรับเด็กวัยอนุบาล (อายุประมาณ 3-6 ปี)

ทำฟันสำหรับเด็กวัยอนุบาล

หมอฟันเด็กจะเน้นการให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดในช่องปาก รวมถึงการป้องกันฟันผุในชุดฟันน้ำนม

สำหรับเด็กวัยเรียน (อายุประมาณ 7-12 ปี)

ทำฟันเด็ก สำหรับเด็กวัยเรียน ทันตกรรมเด็ก โดย หมอฟันเด็ก เฉพาะทาง คลินิกทันตกรรมเด็ก SmileDC

หมอฟันเด็กจะให้คำแนะนำถึงวิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อฟันหน้าแท้ ควบคู่ไปกับการป้องกันฟันผุในฟันกรามแท้ รวมถึงสอนให้เด็กรู้จักดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตัวเอง

ทำไม? ต้องมาทำฟันเด็กที่ คลินิกทันตกรรม SmileDC

สำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก ๆ ที่กำลังมองหาคลินิกหมอฟันเด็กเฉพาะทาง ที่คลินิกทำฟันเด็ก SmileDC ของเรา ให้บริการทันตกรรมสำหรับเด็กครบวงจร โดย 3 เหตุผลที่ควรพาน้อง ๆ มาคลินิกหมอฟันเด็กของเรา คือ

คลินิกทันตกรรม SmileDC คลินิกทันตกรรมเด็กและครอบครัว

มีคุณหมอฟันเด็กประจำทุกวัน

คลินิกทันตกรรม SmileDC คลินิกทันตกรรมเด็ก ทำฟันเด็ก โดย หมอฟันเด็กเฉพาะทาง

คลินิกทำฟันเด็ก SmileDC ดูแลรักษาโดยคุณหมอฟันเด็กเฉพาะทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นคุณหมอมีประสบการณ์ในการรักษาฟันเด็ก ๆ มากว่า 20 ปี โดยทางคลินิกทันตกรรม SmileDC มีคุณหมอฟันเด็กประจำทุกวัน คอยให้บริการทำฟันเด็กแบบครบวงจร และนี่คือทีมคุณหมอฟันเด็กเฉพาะทางของเรา

หมอฟันเด็ก - หมอโบว์ (ผศ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์)

ผศ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์
(หมอโบว์)

เวลาออกตรวจ

ทุกวันอังคาร

วันเสาร์-อาทิตย์ (บางสัปดาห์)

หมอเจ - ทพ. เพิ่มพูน

ทพ. เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ
(หมอเจ)

เวลาออกตรวจ

ทุกวันจันทร์

วันพุธสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

หมอโบว์ (ทพญ.อัญชนา) หมอฟันเด็กเฉพาะทาง ประจำคลินิกทันตกรรม SmileDC

ทพญ. อัญชนา อารีธรรมศิริกุล
(หมอโบว์)

เวลาออกตรวจ

ทุกวันจันทร์

วันพุธสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

หมอฟันเด็ก หมอกุ๊ก ทพญ.วราภา เหรียญพิทักษ์กุล

ทพญ. วราภา เหรียญพิทักษ์กุล
(หมอกุ๊ก)

เวลาออกตรวจ

ทุกวันอังคาร

วันศุกร์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน

วันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน

ทพญ. พรรณี กลลดาเรืองไกร - หมอซัง ทันตกรรมเด็ก-หมอฟันเด็ก

ทพญ. พรรณี กลลดาเรืองไกร
(หมอซัง)

เวลาออกตรวจ

วันเสาร์-อาทิตย์

(บางสัปดาห์)

ทพญ.ศิวาพร หอโสภณพงษ์ หมอยุ้ย - ทันตกรรมเด็ก-หมอฟันเด็ก ทำฟันเด็ก

อ.ดร.ทพญ.ศิวาพร หอโสภณพงษ์
(หมอยุ้ย)

เวลาออกตรวจ

ทุกวันพฤหัสบดี

วันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน

หมอพิม นวพรรณ หมอฟันเด็ก

ทพญ.นวพรรณ รัตนภักดีกุล
(หมอพิม)

เวลาออกตรวจ

วันเสาร์

(บางสัปดาห์)

หมอฟันเด็ก หมอแอน ทพญ.ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง

ทพญ.ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง
(หมอแอน)

เวลาออกตรวจ

วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1, 2 และ 3 ของเดือน

ทุกวันอาทิตย์

หมอจูเนียร์ ทพญ.ณัฐณิชา นามพิมพ์

ทพญ.ณัฐณิชา งามพิมพ์
(หมอจูเนียร์)

เวลาออกตรวจ

ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน

 

Dr.Palita

ทพญ.ปาลิตา โลกโบว์
(หมอจ๊ะโอ๋)

เวลาออกตรวจ

ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

Dr.Wanwisa

ทพญ.วันวิสาข์ เล็กอาราม
(หมอการ์ตูน)

เวลาออกตรวจ

ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 และ 4 ของเดือน

ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 4 ของเดือน

ทพญ.ดนุธิดา สาเขตร์ หมอต๋าว -ทันตกรรมเด็ก-หมอฟันเด็ก

ทพญ.ดนุธิดา สาเขตร์
(หมอต๋าว)

เวลาออกตรวจ

ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

ทุกวันอาทิตย์

หมอหน่อย - ทพญ.จันทวดี ประกายรุ้งทอง คุณหมอฟันเด็กเฉพาะทาง

ทพญ.จันทวดี ประกายรุ้งทอง
(หมอหน่อย)

เวลาออกตรวจ

ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน

หมอวิว_ทพญ.กฤษณ์กมล-เลิศเรืองปัญญา

ทพญ.กฤษณ์กมล เลิศเรืองปัญญา
(หมอวิว)

เวลาออกตรวจ

วันเสาร์บางสัปดาห์

มุม Kids Play Zone ของเล่นเด็กที่หลากหลาย

คลินิกทันตกรรมเด็ก SmileDC ของเรา ได้จัดให้มีมุม Kids Play Zone ของเล่นเด็กที่หลากหลาย เช่น ไม้ลื่น ชุดตัวต่อไม้ ชุดวาดรูปและระบายสี เป็นต้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้สึกผ่อนคลาย ทั้งก่อนและหลังพบกับคุณหมอฟันเด็ก

มั่นใจด้วยรีวิวจากผู้ปกครองที่มาใช้บริการ

คลินิกทำฟันเด็ก SmileDC ได้รับรีวิวชื่นชมจากคุณพ่อคุณแม่ที่พาน้อง ๆ มาพบหมอฟันเด็กและรับการรักษากับเรา พร้อมคะแนนความพึงพอใจถึง 5 ดาว ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานการให้บริการได้อย่างแท้จริง หากอยากรู้ว่าดีอย่างไร เลื่อนอ่านรีวิวของเราเลย

รีวิวจากลูกค้า คุณ Aom Bunpatananon

คุณหมอใจดีมากค่ะ ลูกสาวเคยไปคลินิกอื่น ร้องไห้และกลัวมากๆ เลยเปลี่ยนมาเป็นที่นี่
คุณหมอใจดีมีเทคนิคหลายๆอย่างทำให้เด็กไม่กลัวค่ะ ประทับใจมากค่ะ

Aom Bunpatananon / Facebook
รีวิวจากลูกค้า คุณ Patcharin
คุณหมอโบว์ใจดีมากๆและใจเย็นสุดๆค่ะ
แนะนำเลยคร้า
Patcharin Promsuwan / Facebook
รีวิวจากคุณพ่อคุณแม่-11

ถ้ายังตัดสินใจที่จะพาลูกหลาน ไปคลีนิคที่ไหนดีแม่แนะนำที่นี่ ที่เดียวเลยค่ะ ทุกอย่าง ทุกเรื่อง คือดีมาก
ถ้าจะให้บรรยายคงยาวมาก เอาเป็นว่า”เข้ามาใช้บริการ แล้วประทับใจมากๆ จะเลือกมาที่นี่เป็นที่แรก และที่เดียวค่ะ

Joy Fully Khanthip / Facebook
รีวิวจากคุณพ่อคุณแม่-12
คุณหมอใจดีมากค่ะ พาลูกมาถอนฟัน น้ำนมทั้ง 2 คน ถอนทีเดียวคนละ 2 ซี่ ไม่ร้องเลย
Zap Ao Channapa / Facebook
Review 3

คุณหมอใจดีมากค่ะ น้องเชื่อฟังคุณหมอมาก ชอบมาหาคุณหมอฟันที่นี่ที่สุด

Kan Srinate / Facebook
รีวิวจากลูกค้า ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรม SmileDC - คุณ Piyaporn

คุณหมอใจดี มือเบา น้องเน็กซ์ยังไม่เคยร้องเลย

Piyaporn Kullathamnate / Facebook
คุณหมอและพี่ๆน่ารักมากๆค่ะ
ตัดสินใจถูกมากค่ะที่มาที่นี่
นารินทร์ วงศ์สวัสดิ์ / Facebook
Review 6

คุณหมอโบว์ ใจดี ใจเย็น
มีของเล่นกลับบ้านด้วย
ลูกชาย 3ขวบ ไม่ร้องไห้เลย
นอนคุยกับหมอสบายไป

Prae Thunthita / Facebook
Review 7

พี่ๆทุกคน พูดจาเพราะ ยิ้มแย้ม คุณหมอแนะนำดี สถานที่สะอาด สวย ชอบค่าาา..

Maytinee Yamlamai / Facebook
รีวิวจากคุณพ่อคุณแม่-002
คุณหมอน่ารักมากกก มีวิธีพูดคุยไม่ให้เด็กกลัว ไม่เคยทำที่ไหนแล้วรู้สึกโอเคเท่าที่นี่เลยค่ะ
Noo'ya Dalee / Facebook
รีวิวจากคุณพ่อคุณแม่-19

คุณหมอใจดีมากๆค่ะ ให้คำแนะนำ การดูแลอย่างดีค่ะ

Parichart Mungfoiklang / Facebook
รีวิวจากคุณพ่อคุณแม่-20
ทำฟันที่นี่คุณหมอน่ารักมากๆค่ะ เด็กๆ ไม่กลัวเลย ทำฟันแล้วมีของเล่นให้เด็กอีกด้วยค่ะ
Yok Panyaphonpiya / Facebook

SmileDC มีบริการทันตกรรมเด็กอะไรบ้าง?

สำหรับบริการทันตกรรมเด็กที่คลินิกทันตกรรม SmileDC ซึ่งเป็นคลินิกทำฟันเด็กเฉพาะทาง มีบริการดังต่อไปนี้

บริการตรวจสุขภาพฟันเด็ก ที่คลินิกทันตกรรม SmileDC คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว ทำฟันเด็ก โดยหมอฟันเด็กเฉพาะทาง

ตรวจสุขภาพฟันเด็ก

การตรวจสภาพของฟัน เหงือก ลิ้น เนื้อเยื่อ ภายในช่องปาก และสภาวะทันตสุขภาพโดยรวม แนะนำให้มาตรวจทุก 3-6 เดือน

บริการเคลือบฟลูออไรด์ ที่คลินิกทันตกรรม SmileDC คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว ทำฟันเด็ก โดยหมอฟันเด็กเฉพาะทาง

เคลือบฟลูออไรด์

การใช้ฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงในรูปแบบของเจลหรือแบบวานิชมาเคลือบไว้ที่ผิวฟัน เพื่อป้องกันการเกิดฟันน้ำนมผุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการขูดหินปูน (เด็ก) ที่คลินิกทันตกรรม SmileDC คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว ทำฟันเด็ก โดยหมอฟันเด็กเฉพาะทาง

ขูดหินปูน(เด็ก)

การขจัดคราบหินปูนที่เกาะอยู่บริเวณฟันและซอกฟันให้หลุดออกโดยการใช้เครื่องมือทางทันตกรรม เพื่อช่วยป้องกันโรคเหงือกและฟันที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสะสมของคราบหินปูนในปริมาณมาก

บริการอุดฟันน้ำนม/อุดฟันเด็ก ที่คลินิกทันตกรรม SmileDC คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว ทำฟันเด็ก โดยหมอฟันเด็กเฉพาะทาง

อุดฟันน้ำนม

การซ่อมแซมเนื้อฟันที่มีรอยผุเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยการเลือกว่าฟันซี่ไหนเหมาะสมกับวัสดุอุดฟันประเภทใด จะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอฟันเด็ก

บริการถอนฟันน้ำนม/ถอนฟันเด็ก ที่คลินิกทันตกรรม SmileDC คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว ทำฟันเด็ก โดยหมอฟันเด็กเฉพาะทาง

ถอนฟันน้ำนม

การรักษาที่หมอฟันเด็กจะวางแผนไว้เป็นทางเลือกสุดท้าย เพื่อใช้ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บฟันน้ำนมซี่นั้นไว้ได้

บริการเคลือบหลุมร่องฟัน ที่คลินิกทันตกรรม SmileDC คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว ทำฟันเด็ก โดยหมอฟันเด็กเฉพาะทาง

เคลือบหลุมร่องฟัน

การผนึกหลุมและร่องของฟันที่ลึกด้วยเรซิน เพื่อให้หลุมร่องฟันที่ลึกนั้นตื้นขึ้น และง่ายต่อการทำความสะอาดฟันซี่นั้น ช่วยลดโอกาสเกิดฟันผุจากเศษอาหารที่จะตกลงไปในหลุมร่องฟัน

บริการรักษารากฟันน้ำนม/รักษารากฟันเด็ก ที่คลินิกทันตกรรม SmileDC คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว ทำฟันเด็ก โดยหมอฟันเด็กเฉพาะทาง

รักษารากฟันน้ำนม

การรักษาทางทันตกรรมเด็ก สำหรับในกรณีที่ฟันน้ำนมมีการผุลึกจนถึงโพรงประสาทฟัน ไม่สามารถอุดฟันแบบปกติได้ อีกทั้งยังมีเชื้อโรคลุกลามเข้าไปสู่ส่วนของโพรงรากฟันอีกด้วย

บริการครอบฟันน้ำนม/ครอบฟันเด็ก ที่คลินิกทันตกรรม SmileDC คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว ทำฟันเด็ก โดยหมอฟันเด็กเฉพาะทาง

ครอบฟันน้ำนม

การรักษาในกรณีฟันน้ำนมผุมากจนไม่สามารถอุดฟันแบบปกติ และไม่ต้องการถอนฟันน้ำนมซี่นั้นออก โดยหมอฟันเด็กจะพิจารณาวัสดุที่ใช้ในการครอบฟันตามความเหมาะสมของแต่ละคน

บริการใส่เครื่องมือกันฟันล้ม ที่คลินิกทันตกรรม SmileDC คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว ทำฟันเด็ก โดยหมอฟันเด็กเฉพาะทาง

เครื่องมือกันฟันล้ม

เครื่องมือที่ช่วยป้องกันไม่ให้ฟันข้างเคียงของฟันที่ถูกถอนไป ล้มลงมาในช่องว่างที่เกิดจากการถอนฟัน เนื่องจากจะส่งผลให้ฟันแท้ที่ขึ้นมาไม่ถูกตำแหน่ง หรือขึ้นมาไม่ได้และเกิดเป็นฟันคุดในที่สุดได้

บริการทำฟันเด็กพิเศษ ที่คลินิกทันตกรรม SmileDC คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว ทำฟันเด็ก โดยหมอฟันเด็กเฉพาะทาง

ทำฟันเด็กพิเศษ

ทันตกรรมเฉพาะทางสำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องให้หมอฟันเด็กที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการรักษาเด็กพิเศษโดยเฉพาะเป็นผู้ดูแล

บริการจัดฟันเด็ก/จัดฟันน้ำนม ที่คลินิกทันตกรรม SmileDC คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว ทำฟันเด็ก โดยหมอฟันเด็กเฉพาะทาง

จัดฟันเด็ก

ช่วยรักษาความผิดปกติของฟัน ทั้งในเรื่องความสวยงามในการเรียงตัวของฟัน และสุขภาพฟันและช่องปากโดยรวมของเด็กอีกด้วย

 

ค่าบริการทันตกรรมเด็ก

บริการ ทันตกรรมเด็ก คลินิกทันตกรรมเด็ก SmileDC ครอบฟันน้ำนม ครอบฟันเด็ก ครอบฟันน้ำนมสีขาว ครอบฟันเด็กสีขาว ครอบฟันเด็ก แบบสีเงิน

สำหรับอัตราค่าบริการทันตกรรมเด็ก ที่คลินิกทันตกรรม SmileDC คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้ในตารางด้านล่างนี้

รายการรักษาราคา (บาท)
ค่าตรวจและให้คำปรึกษา200
X-Ray ฟิล์มเล็ก200
X-Ray ฟิล์มใหญ่ทั้งปาก700
ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์800
ขูดหินปูน (เด็ก)800
อุดฟันน้ำนมสีขาว 1 ด้าน1,000
อุดฟันน้ำนมสีขาว 2 ด้าน1,400
อุดฟันน้ำนมสีขาว 3 ด้านขึ้นไป1,700
อุดฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน1,300
อุดฟันน้ำนมสีเงิน Amalgam 1 ด้าน1,000
อุดฟันน้ำนมสีเงิน Amalgam 2 ด้าน1,400
อุดฟันน้ำนมสีเงิน Amalgam 3 ด้านขึ้นไป1,700
เคลือบหลุมร่องฟัน800
ถอนฟันน้ำนม700-900
รักษารากฟันน้ำนม2,900
ครอบฟันน้ำนมสีเงิน (Stainless Steel Crown)2,900
ครอบฟันน้ำนมสีขาว (Strip Crown)4,000
ครอบฟันน้ำนมสีขาว Zirconia Signature6,000

สอบถามนัดหมายทำฟันเด็กกับคลินิกทันตกรรมเด็ก SmileDC

สำหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง ที่ต้องการส่งเสริมให้ลูกน้อยมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี พาน้อง ๆ มาตรวจฟันและทำการดูแลรักษากับคุณหมอฟันเด็กเฉพาะทางที่ SmileDC คลินิกทันตกรรมเด็กและครอบครัวได้เลย เรายินดีให้บริการ สามารถติดต่อสอบถามหรือทำนัดหมายได้กับเจ้าหน้าที่ของคลินิกทันตกรรม ได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

แผนที่คลินิกทันตกรรม SmileDC : คลินิกทำฟันสำหรับเด็กและครอบครัว

คลินิกทันตกรรม SmileDC ของเรา เป็นคลินิกทำฟันเด็กและครอบครัว ให้บริการทันตกรรมเด็กเฉพาะทาง ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ในโครงการดิไอเฟล บนถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก ฝั่งตรงข้ามวัดลาดบัวขาว ใกล้กับสุเหร่าซีรอ (ซอยมิสทีน รามคำแหง)

เวลาทำการ : SmileDC คลินิกทันตกรรมเด็ก

จันทร์-เสาร์10:00 – 19:00 น.
อาทิตย์10:00 – 12:00 น.

คำถามที่พบบ่อยของการทำฟันเด็ก

คำถามที่พบบ่อยของการทำฟันเด็ก-ควรพาลูกมาพบกับหมอฟันเด็ก ครั้งแรกเมื่อไหร่ดี?