Last Updated on 9 มิถุนายน 2022 by คลินิกทันตกรรม SmileDC

อุดฟันน้ำนม

อุดฟันน้ำนม หรือ อุดฟันเด็ก ถือเป็นกระบวนการรักษาทางทันตกรรมเด็ก ที่มีจุดประสงค์ เพื่อให้ฟันน้ำนมที่ผุซี่นั้นๆ สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยอาการ ฟันน้ำนมผุ หรือ ฟันผุในเด็กเล็ก สามารถพบได้บ่อย ตั้งแต่เด็กๆเริ่มมีฟันน้ำนมซึ่แรกขึ้นมา ภายในช่องปาก ได้แก่ช่วงอายุประมาณ 6 เดือน

โดยส่วนใหญ่แล้วจะพบว่า ฟันน้ำนมซี่หน้าบน จะมีโอกาสผุได้ง่ายกว่า ฟันน้ำนมซี่หน้าหน้าล่าง นอกจากนี้ยังพบว่า ฟันกรามด้านบดเคี้ยว ก็เป็นอีกซี่หนึ่งที่มีโอกาสเกิดฟันผุได้ง่ายเช่นเดียวกัน เพราะเป็นฟันที่อยู่ด้านใน มักจะมีเศษอาหารติดตามร่องฟัน และเพิ่มโอกาสเกิดฟันผุในเด็กเล็กได้ค่ะ

อุดฟันน้ำนม หรือ อุดฟันเด็ก
ทันตกรรมเด็ก – อุดฟันน้ำนม/อุดฟันเด็ก

สารบัญ – อุดฟันน้ำนม

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจด้านล่างได้เลยค่ะ

ความหมายของการ “อุดฟันน้ำนม”

อุดฟันน้ำนม หรือ อุดฟันเด็ก คือ การบูรณะหรือการซ่อมแซมเนื้อฟันที่มีรอยผุ เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยฟันที่จะสามารถทำการอุดฟันน้ำนมได้ ส่วนใหญ่จะเป็นฟันที่ยังไม่มีอาการปวดหรือบวม โดยส่วนมากแล้วฟันน้ำนมจะมีโอกาสผุง่ายกว่าฟันแท้ เพราะเนื้อฟันน้ำนม มีความหนาน้อยกว่าฟันแท้เกือบครึ่ง

แต่ทั้งนี้ ในเด็กที่มีอายุประมาณ 6-7 ปี จะพบว่า ฟันกรามแท้ซี่ในสุด จะมีโอกาสผุสูงเช่นกัน สำหรับการอุดฟันน้ำนม หรือ การอุดฟันเด็ก นั้น ฟันซี่ไหน เหมาะสมกับวัสดุอุดฟันประเภทใด จะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์เด็กหรือคุณหมอฟันเด็ก

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

การอุดฟันน้ำนม มีกี่ประเภท?

ในการ อุดฟันน้ำนม หรือ อุดฟันเด็ก นั้น มีวัสดุที่นิยมใช้อยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่กับ ลักษณะการผุของฟันซี่นั้นๆ ว่าเหมาะสมกับวัสดุอุดฟันประเภทใด โดยทันตแพทย์สำหรับเด็กหรือหมอฟันเด็กจะเป็นผู้พิจารณา ว่าควรใช้วัสดุชนิดใด ซึ่งวัสดุที่นิยมใช้จะมีด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ อุดฟันน้ำนม ด้วยวัสดุคอมโพสิตเรซิน วัสดุอมัลกัม และ วัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ ซึ่งมีความแตกต่าง และ รายละเอียดดังต่อไปนี้

อุดฟันน้ำนม
ประเภทการอุดฟันน้ำนม (Dental Filling)

1. อุดฟันน้ำนม ด้วยวัสดุคอมโพสิตเรซิน (Composite Resin)

เป็นวัสดุโพลีเมอร์ ที่มีสีเดียวกับเนื้อฟัน มีความแข็งแรงใกล้เคียงกับเนื้อฟัน นิยมใช้ในการอุดฟันหน้า ที่ต้องการความสวยงาม หรืออุดฟันหลัง ที่ทันตแพทย์เด็กสามารถควบคุมความชื้น จากน้ำลายในช่องปากได้

2. อุดฟันน้ำนม ด้วยวัสดุอมัลกัม (Amalgam)

เป็นวัสดุอุดฟันสีเงิน ที่มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับอุดฟันกราม ที่ต้องรับแรงบดเคี้ยว หรือในฟันที่ไม่สามารถกันน้ำลายได้ แต่จะไม่ใช้วัสดุชนิดนี้ ในการอุดฟันบริเวณที่ต้องการความสวยงาม ทั้งนี้เนื่องจากสีของวัสดุ ไม่เหมือนกับสีของเนื้อฟัน

3. อุดฟันน้ำนม ด้วยกลาสไอโอโนเมอร์ (Glass Ionomer)

เป็นวัสดุอุดฟันสีขาว ที่มีความสามารถพิเศษในการปลดปล่อยฟลูออไรด์ ออกมาได้จากเนื้อวัสดุเอง แต่จะมีความแข็งแรงน้อยกว่าเนื้อฟัน วัสดุชนิดนี้ นิยมใช้ในกรณีที่ ฟันซี่ดังกล่าวอุดด้วยวัสดุตัวอื่นไปแล้วเสียวฟัน (เพราะฟลูออไรด์ที่ปล่อยออกมาจากวัสดุจะช่วยลดอาการเสียวฟันได้) หรือจะนิยมใช้ในผู้ที่มีฟันผุเยอะๆ ทั้งนี้ทันตแพทย์เด็กจะพิจารณาใช้วัสดุชนิดนี้ ในบริเวณที่ไม่ต้องรับแรงบดเคี้ยวมากๆ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

การอุดฟันน้ำนม มีวิธีการอย่างไร?

สำหรับวิธีการอุดฟันน้ำนม หรือ อุดฟันเด็ก จะใช้วิธีเดียวกับในผู้ใหญ่ แต่จะแตกต่างกันที่ วิธีบริหารจัดการพฤติกรรม เพื่อให้เด็กยอมรับการอุดฟัน คุณหมอฟันเด็กอาจจะมีการใช้ ยาชาเฉพาะที่ เพื่อควบคุมความเจ็บ หรือป้องกันไม่ให้เด็กเสียวฟัน ขณะทำการกรอเนื้อฟันผุออก รวมทั้งอาจพิจารณาใช้ “แผ่นยางกันน้ำลาย” เพื่อช่วยลดปริมาณของน้ำ ไม่ให้ไหลลงคอเด็ก

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

ค่าบริการ – อุดฟันน้ำนม/อุดฟันเด็ก

ค่าบริการ - อุดฟันน้ำนม ราคา เท่าไหร่
ค่าบริการทันตกรรมเด็ก

อัตราค่าบริการ อุดฟันน้ำนม หรือ อุดฟันเด็ก สามารถดูได้ในตารางด้านล่างนี้ค่ะ และสำหรับค่าบริการทางทันตกรรมเด็กอื่นๆ สามารถกดดูได้จากปุ่มด้านล่างตารางนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

บริการทันตกรรมเด็กค่าบริการ (บาท)
อุดฟันสีขาวเริ่มต้น 1,000 บาท
อุดฟันสีเงิน Amalgamเริ่มต้น 900 บาท
ตาราง: ค่าบริการอุดฟันเด็ก

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

เด็กที่มีฟันน้ำนมผุ ควรจะทำการ อุดฟันน้ำนม หรือไม่?

สำหรับกรณีเด็กที่มีฟันน้ำนมผุ ทันตแพทย์สำหรับเด็กหรือหมอฟันเด็ก จะมีวิธีพิจารณาดังนี้

1. พิจารณาจากอายุของฟันซี่นั้นๆในช่องปาก

หากฟันน้ำนมมีอายุอยู่ในช่องปากเกินกว่า 6 เดือน (ฟันทุกซี่จะมีอายุในการขึ้นการหลุดที่แน่นอน โดยดูได้จากตารางการขึ้นการหลุดของฟันน้ำนม) ทันตแพทย์จะพิจารณาอุดฟันที่นั้นๆ ด้วยวัสดุอุดฟันแบบถาวร แต่ถ้าหากฟันน้ำนมมีอายุอยู่ในช่องปากน้อยกว่า 6 เดือน ทันตแพทย์อาจพิจารณาอุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุอุดชั่วคราว (กรณีที่ป้องกันไม่ให้อาหารลงไป อัดติดในรูฟันผุ) หรืออาจจะปล่อยเอาไว้โดยไม่ต้องรักษาใดๆ

2. ดูจากระดับการผุของฟัน

ฟันน้ำนมมีระดับการผูกด้วยกัน 3 ระยะ ทันตแพทย์จะพิจารณาว่า ฟันผุในระดับใด สมควรอุดหรือรักษาแบบใด ดังนี้

  • ฟันที่ผุในระยะเริ่มแรก: ทันตแพทย์อาจพิจารณาไม่อุดฟัน หรือ ทำแค่การเคลือบหลุมร่องฟัน ควบคู่ไปกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับทันตกรรมป้องกัน ได้แก่การปรับเปลี่ยนวิธีการแปรงฟันการใช้ยาสีฟันที่มีปริมาณฟลูออไรด์ 1000 ppm การให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหาร การยับยั้งรอยผุด้วยการทาฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูง และการเลิกขวดนมเป็นต้น
  • ฟันที่ผุในระยะปานกลาง: โดยตัวฟันเหล่านี้มักจะแสดงอาการเสียว หรือ ปวดเมื่อเวลามีเศษอาหารติด แต่พอเอาเศษอาหารออกก็หายปวด โดยฟันที่มีลักษณะอาการเหล่านี้ ทันตแพทย์มักจะพิจารณาอุดฟันด้วยวัสดุอุดฟันถาวร เพื่อหยุดยั้งรอยผุไม่ให้ลุกลามลงไปจนถึงรากฟัน แต่ในบางกรณี หากฟันผุเป็นรูใหญ่มากๆไม่สามารถอุดได้ ทันตแพทย์อาจใช้วิธีการครอบฟันเพื่อบูรณะฟันซี่นั้นๆแทน
  • ฟันที่ผุในระยะลุกลาม: คือฟันที่มีอาการปวดขึ้นมาได้เอง โดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นใดๆ หรือฟันที่ปวดเวลามีเศษอาหารติด แต่เมื่อเอาเศษอาหารออกแล้ว ก็ยังไม่หายปวด โดยฟันลักษณะดังกล่าว จะไม่สามารถบูรณะด้วยการอุดฟันได้ เนื่องจาก รอยผุ ได้รุกรานเข้าไปในโพรงประสาทฟันเรียบร้อยแล้ว ต้องให้การรักษาโดย การรักษารากฟันหรือถอนฟัน

3. พิจารณาจากความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ

ในเด็กที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดฟันผุ เช่น เด็กพิเศษ หรือเด็กที่กินขนมจุบจิบระหว่างมื้อในปริมาณมาก ในเด็กกลุ่มนี้ แม้จะเป็นรอยผุในระยะเริ่มแรก ทันตแพทย์ก็มักจะพิจารณาอุดฟันที่นานๆ แต่ถ้าหากเป็นเด็ก ที่มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุต่ำ ทันตแพทย์อาจเพียงแค่ ให้คำแนะนำ ในเรื่องของทันตกรรมป้องกันเท่านั้น

4. ในกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุไม่เท่ากัน วัสดุอุดฟันที่เลือกใช้ ก็จะแตกต่างกันด้วย

เด็กที่มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูง ทันตแพทย์อาจพิจารณาใช้ กลาสไอโอโนเมอร์ ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถ ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ แทนการใช้คอมโพสิตเรซิน

5. ในเด็กเล็กมากๆ หรือเด็กที่ไม่ให้ความร่วมมือในการทำฟัน

ทันตแพทย์อาจพิจารณาอุดฟันด้วยวัสดุอุดฟันชั่วคราวไปก่อน เพื่อชะลอรอยผุให้ดำเนินไปอย่างช้าๆ หรือในบางกรณี ทันตแพทย์อาจใช้สารบางชนิด ทาที่รอยผุเพื่อหยุดยั้งการผุของฟัน ข้อพิจารณาดังกล่าว ทันตแพทย์เด็กมักจะใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจว่า ฟันน้ำนมซี่นั้นๆที่ผุ สมควรได้รับการอุดหรือไม่ หรือสมควรได้รับการบูรณะด้วยวิธีแบบไหนค่ะ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

การ “อุดฟันน้ำนม” กับระยะต่างๆในการเกิดฟันผุ

ฟันผุมีด้วยกัน 3 ระยะ ซึ่งแต่ละระยะจะมีวิธีการในการรักษา แตกต่างกันออกไป สามารถอธิบายได้ดังนี้

1. รอยผุในระยะเริ่มต้น

ฟันจะมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่น หรือเป็นคราบๆ โดยมากเนื้อฟันจะยังไม่มีการแตกหรือเป็นรู รวมถึงยังไม่มีอาการปวดหรือเสียวใดๆ

2. ฟันผุระยะปานกลาง

เนื้อฟันจะเริ่มมีการเปลี่ยนสี เป็นสีดำหรือสีน้ำตาล ฟันจะเริ่มมีรูหรือมีการแตกหัก เศษอาหารมักจะเข้าไปติดในร่องหรือช่องดังกล่าว ฟันมักจะยังไม่มีอาการปวด แต่อาจมีอาการเสียวฟันได้บ้าง บางกรณี เด็กอาจมาด้วยอาการเจ็บปวดฟันเวลามีเศษอาหารติดในรูฟันที่ผุ แต่เมื่อเอาเศษอาหารออก อาการปวดจะหายไปทันที

3. ฟันที่ผุในระยะลุกลาม

รอยผุจะดำเนินไปจนถึงในโพรงประสาทฟัน เนื้อฟันจะมีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม บริเวณที่ผุเด็กมักจะมีอาการเสียวฟันหรือปวดฟัน อาการจะเป็นมากขึ้ในเวลากลางคืน บางกรณีอาจพบมีตุ่มหนอง หรือมีอาการบวมบริเวณเหงือกของฟันซี่ที่มีรอยผูกด้วย

ในฟันที่ผุระยะที่แตกต่างกัน วิธีการในการรักษาอาจจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งทันตแพทย์จะใช้มาประกอบกัน เพื่อพิจารณาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการบูรณะฟันน้ำนมที่มีรอยผุค่ะ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

บทสรุป – อุดฟันน้ำนม/อุดฟันเด็ก

สุดท้ายนี้ ในการอุดฟันน้ำนม หรือ อุดฟันเด็ก ให้ได้ผลดี ต้องอาศัยความร่วมมือของเด็กอย่างมาก เพราะวัสดุอุดฟันหลายๆชนิด จะมีคุณสมบัติด้อยลง เมื่อถูกน้ำลายปนเปื้อน คุณหมอฟันเด็กจะมีการใช้หลักจิตวิทยา เพื่อช่วยให้เด็กยอมรับการทำฟันเด็ก ได้แก่ การอุดฟันได้ง่ายขึ้น โดยคุณหมอฟันเด็กอาจบอกกับเด็กว่า จะทำการล้างฟัน หรือ ติดดาวให้ฟัน รวมถึงให้เด็กดูกระจกขณะที่ทำการกรอฟัน เพื่อให้เด็กลดความกังวล จากเสียงดังของเครื่องกรอฟัน

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

รีวิวจากลูกค้าที่มาใช้บริการ

อ่านรีวิวจากลูกค้าที่มาใช้บริการด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ

รีวิวจากลูกค้า คุณ Aom Bunpatananon

คุณหมอใจดีมากค่ะ ลูกสาวเคยไปคลินิกอื่น ร้องไห้และกลัวมากๆ เลยเปลี่ยนมาเป็นที่นี่ คุณหมอใจดีมีเทคนิคหลายๆอย่างทำให้เด็กไม่กลัวค่ะ ประทับใจมากค่ะ

Aom Bunpatananon / Facebook
รีวิวจากลูกค้า คุณ Patcharin
คุณหมอโบว์ใจดีมากๆและใจเย็นสุดๆค่ะ
แนะนำเลยคร้า
Patcharin Promsuwan / Facebook
รีวิวจากคุณพ่อคุณแม่-11

ถ้ายังตัดสินใจที่จะพาลูกหลาน ไปคลีนิคที่ไหนดีแม่แนะนำที่นี่ ที่เดียวเลยค่ะ ทุกอย่าง ทุกเรื่อง คือดีมาก ถ้าจะให้บรรยายคงยาวมาก เอาเป็นว่า”เข้ามาใช้บริการ แล้วประทับใจมากๆ จะเลือกมาที่นี่เป็นที่แรก และที่เดียวค่ะ

Joy Fully Khanthip / Facebook
รีวิวจากคุณพ่อคุณแม่-12
คุณหมอใจดีมากค่ะ พาลูกมาถอนฟัน น้ำนมทั้ง 2 คน ถอนทีเดียวคนละ 2 ซี่ ไม่ร้องเลย
Zap Ao Channapa / Facebook
Review 3

คุณหมอใจดีมากค่ะ น้องเชื่อฟังคุณหมอมาก ชอบมาหาคุณหมอฟันที่นี่ที่สุด

Kan Srinate / Facebook
รีวิวจากลูกค้า ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรม SmileDC - คุณ Piyaporn

คุณหมอใจดี มือเบา น้องเน็กซ์ยังไม่เคยร้องเลย

Piyaporn Kullathamnate / Facebook
คุณหมอและพี่ๆน่ารักมากๆค่ะ
ตัดสินใจถูกมากค่ะที่มาที่นี่
นารินทร์ วงศ์สวัสดิ์ / Facebook
Review 6

คุณหมอโบว์ ใจดี ใจเย็น
มีของเล่นกลับบ้านด้วย
ลูกชาย 3ขวบ ไม่ร้องไห้เลย
นอนคุยกับหมอสบายไป

Prae Thunthita / Facebook
Review 7

พี่ๆทุกคน พูดจาเพราะ ยิ้มแย้ม คุณหมอแนะนำดี สถานที่สะอาด สวย ชอบค่าาา..

Maytinee Yamlamai / Facebook
รีวิวจากคุณพ่อคุณแม่-002
คุณหมอน่ารักมากกก มีวิธีพูดคุยไม่ให้เด็กกลัว ไม่เคยทำที่ไหนแล้วรู้สึกโอเคเท่าที่นี่เลยค่ะ
Noo'ya Dalee / Facebook
รีวิวจากคุณพ่อคุณแม่-19

คุณหมอใจดีมากๆค่ะ ให้คำแนะนำ การดูแลอย่างดีค่ะ

Parichart Mungfoiklang / Facebook
รีวิวจากคุณพ่อคุณแม่-20
ทำฟันที่นี่คุณหมอน่ารักมากๆค่ะ เด็กๆ ไม่กลัวเลย ทำฟันแล้วมีของเล่นให้เด็กอีกด้วยค่ะ
Yok Panyaphonpiya / Facebook

= = = = = = = = = = = = = = =

รูปเด็กๆที่มาหาหมอฟันเด็กค่ะ

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่สำหรับความไว้วางใจให้ Smile DC คลินิกทันตกรรมสมายล์ดูแลสุขภาพฟันของน้องๆนะคะ

รูปเด็กๆที่มาหา หมอฟันเด็ก ทำฟันเด็ก และใช้บริการ ทันตกรรมเด็ก
รูปเด็กๆที่มาหา หมอฟันเด็ก เพื่อ ทำฟันเด็ก

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

หมอฟันเด็กที่ให้บริการ – อุดฟันน้ำนม/อุดฟันเด็ก

คุณหมอฟันเด็กของเรา เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และให้ บริการทันตกรรม ในการตรวจและรักษาฟันของเด็กๆ อุ่นใจด้วยบริการทำฟันเด็กครอบคลุมในทุกด้านแบบครบวงจร (One-Stop Service) คุณหมอฟันเด็กประจำคลินิกของเรา มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวให้เด็กยอมรับการทำฟัน และไม่กลัวในการมาพบหมอฟันเด็ก คุณหมอฟันเด็กใจดี มือเบา เด็กๆรัก และมีของเล่นกลับบ้าน ให้กับเด็กๆ ทุกคนค่ะ สามารถตรวจสอบ ค่าบริการทันตกรรมเด็ก ได้ในเว็บไซต์ หรือสอบถามได้ที่คลินิกนะคะ

หมอฟันเด็ก-หมอโบว์

ผศ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์
(หมอโบว์)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

หมอเจ - ทพ. เพิ่มพูน

ทพ. เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ
(หมอเจ)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

หมออัญชนา

ทพญ. อัญชนา อารีธรรมศิริกุล
(หมอโบว์)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

หมอฟันเด็ก หมอแอน ทพญ.ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง

ทพญ.ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง
(หมอแอน)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

หมอพิม นวพรรณ หมอฟันเด็ก

ทพญ.นวพรรณ รัตนภักดีกุล
(หมอพิม)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

หมอฟันเด็ก หมอกุ๊ก ทพญ.วราภา เหรียญพิทักษ์กุล

ทพญ. วราภา เหรียญพิทักษ์กุล
(หมอกุ๊ก)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

Dr.Wanwisa

ทพญ.วันวิสาข์ เล็กอาราม
(หมอการ์ตูน)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

Dr.Palita

ทพญ.ปาลิตา โลกโบว์
(หมอจ๊ะโอ๋)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

หมอฟันเด็ก - คุณหมอพิม

ทพญ. พิริยา หลีรัตนะ
(หมอพิม)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

แผนที่

คลินิกของเรา ตั้งอยู่ในโครงการดิไอเฟล บนถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก ฝั่งตรงข้ามวัดลาดบัวขาว ใกล้กับสุเหร่าซีรอ (ซอยมิสทีน รามคำแหง) นะคะ

แผนที่ SmileDC
แผนที่ SmileDC คลินิกทันตกรรมสมายล์

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

เวลาทำการ – การอุดฟันน้ำนม

จันทร์-เสาร์10:00 – 19:00 น. (หยุดวันพฤหัส)
อาทิตย์10:00 – 12:00 น.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

สอบถามนัดหมาย – อุดฟันน้ำนม/อุดฟันเด็ก

ในกรณีที่คุณลูกค้า มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การอุดฟันน้ำนม ในเด็กเล็ก สามารถติดต่อสอบถาม หรือ ทำนัดหมายได้ ทางช่องทาง ดังต่อไปนี้ค่ะ

โทร 096-942-0057 คลินิกทันตกรรม SmileDC
เฟสบุ๊คแชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC
ไลน์แชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC

= = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

บริการทันตกรรมเด็ก – ด้านอื่นๆ

บริการ-ทันตกรรมเด็ก
บริการทันตกรรมเด็ก

นอกจากบริการเคลือบฟลูออไรด์แล้ว คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง สามารถดูรายละเอียดสำหรับ บริการทันตกรรมเด็ก ด้านอื่นๆ ที่ SmileDC คลินิกทันตกรรมสมายล์ มีให้บริการ ดังต่อไปนี้ค่ะ

ตรวจสุขภาพฟันเด็ก

คือ การตรวจสภาพภายในช่องปากและสภาวะทันตสุขภาพโดยรวม ซึ่งหมอฟันเด็กจะสามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟันผุของเด็กๆแต่ละคนได้ รวมถึงจะสามารถให้คำแนะนำ… (อ่านเพิ่มเติม)

ขูดหินปูน

คือ การขจัดคราบหินปูนที่เกาะอยู่บริเวณฟันและซอกฟันให้หลุดออก โดยการใช้เครื่องมือทางทันตกรรม เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพฟันและช่องปากที่แข็งแรง และช่วยป้องกันโรคเหงือกและฟันที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสะสมของ…(อ่านเพิ่มเติม)

เคลือบฟลูออไรด์

คือ การใช้ฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูง ในรูปแบบของเจล หรือ ฟลูออไรด์รูปแบบของวานิช มาเคลือบไว้ที่ผิวฟัน โดยหมอฟันเด็ก จะทำการขัดฟันหรือแปรงฟันให้สะอาด เพื่อ… (อ่านเพิ่มเติม)

ถอนฟันน้ำนม

คือ กระบวนการรักษา ที่ทันตแพทย์เด็ก จะวางแผนการรักษาเป็นทางเลือกสุดท้าย สำหรับกรณีที่ ไม่สามารถเก็บฟันน้ำนมซี่นั้นๆไว้ได้ เช่น ฟันที่ผุมากๆ จนถึง… (อ่านเพิ่มเติม)

เคลือบหลุมร่องฟัน

คือ การผนึกหลุมและร่องของฟันที่ลึกด้วยเรซิน เพื่อทำให้ลักษณะของหลุมร่องที่ลึกนั้นตื้นขึ้น ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดฟันซี่นั้นๆ ปกติแล้ว หมอฟันเด็กจะแนะนำให้… (อ่านเพิ่มเติม)

รักษารากฟันน้ำนม

คือ การรักษาทางทันตกรรมเด็ก สำหรับในกรณีที่ฟันน้ำนมมีการผุลึกจนถึงโพรงประสาทฟัน ทำให้ หมอฟันเด็กไม่สามารถทำการรักษาได้ โดยวิธีการอุดฟันแบบปกติ เนื่องจาก… (อ่านเพิ่มเติม)

ครอบฟันน้ำนม

คือ วิธีการบูรณะฟันวิธีหนึ่ง ที่ทันตแพทย์เด็กหรือหมอฟันเด็กเฉพาะทาง ใช้ในกรณีที่ฟันน้ำนมไม่สามารถบูรณะได้ด้วยการอุดฟัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้… (อ่านเพิ่มเติม)

ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม

คือ เครื่องมือที่ช่วยป้องกันไม่ให้ฟันข้างเคียงของฟันที่ถูกถอนไป ล้มลงมาในช่องว่างที่เกิดจากการถอนฟัน เนื่องจากฟันน้ำนมมีหน้าที่เป็นตัวกันที่ เพื่อให้ฟันแท้สามารถ… (อ่านเพิ่มเติม)

ทำฟันเด็กพิเศษ

คือ การให้การรักษาทางทันตกรรมเฉพาะทางสำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งจะมีขั้นตอนที่แตกต่างจากการให้การรักษาทางทันตกรรมเด็กทั่วๆไป ทั้งนี้เนื่องจาก เด็กพิเศษ คือ เด็กที่มี… (อ่านเพิ่มเติม)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

หน้าที่เกี่ยวข้องกับการอุดฟันเด็ก

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง – การอุดฟันน้ำนม

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ