ครอบฟันน้ำนม

ครอบฟันน้ำนม คืออะไร?

ครอบฟันน้ำนม หรือ ครอบฟันเด็ก (Pediatric Crown) คือ วิธีการบูรณะฟันวิธีหนึ่ง ที่ทันตแพทย์เด็กหรือหมอฟันเด็กเฉพาะทาง ใช้ในกรณีที่ฟันน้ำนมไม่สามารถบูรณะได้ด้วยวิธีอุดฟันน้ำนม และไม่ต้องการถอนฟันน้ำนมออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เนื้อฟันน้ำนมที่ผุมาก กลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง

การครอบฟันน้ำนม โดยทั่วไป จะมีอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ การครอบฟันน้ำนมสีเงิน ที่ทำจาก Stainless Steelการครอบฟันน้ำนมสีขาว ที่ทำจากวัสดุอุดฟัน และ การครอบฟันน้ำนมสีขาว ที่ทำจากเซรามิก ทั้งนี้ครอบฟันน้ำนม จะอยู่ติดกับฟันน้ำนมไปจนฟันซี่นั้นๆ หมดอายุขัย และหลุดออกจากช่องปาก ไปพร้อมกับฟัน

ครอบฟันน้ำนม หรือ ครอบฟันเด็ก
ครอบฟันน้ำนม – โดยทันตแพทย์เด็กเฉพาะทาง

สารบัญ – ครอบฟันน้ำนม

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจด้านล่างได้เลยค่ะ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

การครอบฟันน้ำนม มีกี่ประเภท?

สำหรับ กระบวนการครอบฟันน้ำนมนั้น จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่

ครอบฟันน้ำนม หรือ ครอบฟันเด็ก ประเภทต่างๆ
ประเภทของการครอบฟันน้ำนม

1. ครอบฟันน้ำนม แบบสีเงิน (Stainless Steel Crown)

เป็นแบบที่มีทั้งในฟันหน้าและฟันหลัง มีข้อดีคือแข็งแรง ทนทาน ทำได้ง่าย และราคาไม่สูง แต่ข้อเสียที่เป็นจุดด้อยหลัก คือ เรื่องของความสวยงาม ในบางกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องทำครอบฟันหน้าด้วยตัวครอบสีเงินนี้ หมอฟันเด็กอาจจะพิจารณา กรอส่วนที่เป็นสีเงินทางด้านหน้าของฟันออก และแปะทับด้วยวัสดุอุดฟันสีขาว เพื่อให้เกิดความสวยงามมากขึ้น

2. ครอบฟันน้ำนม สีขาวในฟันหน้าแบบ Strip Crown

เพื่อความสวยงามเวลายิ้ม แต่ทั้งนี้ ครอบฟันสีขาวที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกับ วัสดุอุดฟัน จะมีจุดอ่อนในเรื่องของ ความแข็งแรง กล่าวคือ ถ้าเด็กๆ ไปใช้ฟันหน้าที่ครอบฟันไว้ กัดอะไรแข็งๆ หรือมีการพลัดตกหกล้ม ฟันที่ครอบสีขาวแบบ Strip Crown เอาไว้ อาจจะแตกหรือบิ่นได้ จึงต้องระมัดระวัง เกี่ยวกับการใช้งานมากๆ ถ้าหากทำครอบฟันสีขาวชนิดนี้

3. ครอบฟันน้ำนม สีขาวในฟันหน้าแบบเซรามิก (Zirconia Ceramic)

จะมีจุดเด่นในเรื่องของความสวยงามที่มาพร้อมกับความแข็งแรง เพราะเป็นวัสดุเซรามิกที่มีความแข็งสูง แต่มีข้อพิจารณา สำหรับการครอบฟันด้วยวัสดุชนิดนี้ คือ ราคาของครอบฟันน้ำนมสีขาวที่ทำจากเซรามิก จะมีราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับครอบฟันสีเงินหรือครอบฟันสีขาวแบบ Strip Crown

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

ครอบฟันน้ำนม มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาอะไรบ้าง?

ความจำเป็นสำหรับ การครอบฟันน้ำนม นั้น ทันตแพทย์เด็ก หรือ หมอฟันเด็กเฉพาะทาง จะเป็นผู้พิจารณา ในการวางแผนการรักษา ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีข้อบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ ได้แก่

1. ฟันที่ผุหลายๆด้าน

ฟันที่ผุมากกว่า 2 ด้าน จะเหลือเนื้อฟันน้อยเกินกว่า ที่จะยึดติดกับวัสดุอุดฟันได้ ถ้ายังฝืนอุดไป วัสดุอุดฟันมักจะหลุด หรือซ้ำร้ายกว่านั้น คืออาจมีการแตกของเนื้อฟันร่วมด้วย

2. ฟันที่ผุใหญ่

บางกรณีถึงแม้จะผุเพียงแค่ด้านเดียว แต่ถ้ารอยผุมีขนาดใหญ่มากๆ คุณหมอฟันเด็กก็มักจะพิจารณาครอบฟันแทนการอุดฟัน

3. ฟันที่ผ่านการรักษารากฟันมาแล้ว

ฟันที่ได้รับการรักษารากฟัน มักจะมีลักษณะเปราะ เปรียบเสมือนกับต้นไม้แห้ง โดยถ้าไม่จบงานด้วยการครอบฟัน ฟันซี่นั้นๆมักจะเกิดการแตก และ ตามมาด้วยความล้มเหลว ของการรักษารากฟัน ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างมากค่ะ

4. เด็กที่มีฟันผุลุกลามมากๆ

ในเด็กบางคนที่มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูงๆ ถ้าเกิดมีฟันที่ก้ำกึ่งระหว่างการอุดฟันกับการครอบฟัน ส่วนมากแล้ว คุณหมอฟันเด็กมักเลือกที่จะครอบฟันไปเลย เนื่องจากการอุดฟัน จะมีโอกาสที่ฟันซี่นั้นๆเกิดการผุต่อตามขอบหรือรอยต่อของวัสดุที่อุดไป ในขณะที่ฟันที่ครอบเอาไว้ จะไม่ผุต่ออีกแล้ว

5. เด็กที่มีความผิดปกติของเนื้อฟัน

จะมีภาวะบางอย่าง ที่ทำให้เนื้อฟันไม่แข็งแรงเท่าเนื้อฟันปกติ คุณหมอฟันเด็กจะใช้การครอบฟันเพื่อทำให้เด็กสามารถใช้งานฟันซี่นั้นๆเคี้ยวอาหารได้

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

การครอบฟันน้ำนม หรือ การครอบฟันเด็ก มีวิธีการอย่างไร?

สำหรับ การครอบฟันน้ำนม หรือ การครอบฟันเด็ก นั้น จะมีขั้นตอน ในการทำการรักษาหลัก อยู่ 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: ทันตแพทย์เด็ก จะใส่ยาชา และแผ่นยางกันน้ำลาย

ในขั้นตอนแรกของการ ครอบฟันเด็ก ทันตแพทย์เด็ก จะทำการใส่ยาชา เพื่อให้เด็กไม่เจ็บเวลากรอฟัน และ ใส่แผ่นยางกันน้ำลายในช่องปากของเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้ น้ำที่เกิดขึ้นระหว่างการกรอฟัน ไหลลงคอจนเด็กสำลักน้ำได้ค่ะ

ขั้นตอนที่ 2: คุณหมอฟันเด็ก จะทำการรักษาด้วยการ กรอเนื้อฟันส่วนที่ผุออก

ขั้นตอนถัดมาสำหรับการ ครอบฟันเด็ก ในขั้นตอนนี้หมอฟันเด็กจะทำการกรอเนื้อฟันส่วนที่ผุออก และ หากพบว่า รอยผุมีการทะลุจนถึงโพรงประสาทฟัน คุณหมอฟันเด็ก จะต้องทำการรักษารากฟันน้ำนมเสียก่อน จึงค่อยทำการรักษาด้วยวิธี การครอบฟันเด็ก ต่อไป ทั้งนี้หากรอยผุนั้น ยังไม่ทะลุถึงโพรงประสาทฟัน  คุณหมอฟันเด็ก จะทำการใส่ยา เพื่อป้องกันเชื้อโรค ไม่ให้เข้าสู่โพรงประสาทฟัน

ขั้นตอนที่ 3: คุณหมอฟันเด็ก จะทำการกรอเนื้อฟันบางส่วนออก

ในขั้นตอนนี้ คุณหมอฟันเด็ก จะทำการกรอเนื้อฟันบางส่วนออก เพื่อให้ฟันที่จะทำการครอบนั้น มีลักษณะเหมาะสม สำหรับการใส่ครอบฟันน้ำนม ที่เตรียมไว้ต่อไป

ขั้นตอนที่ 4: คุณหมอฟันเด็ก จะทำการยึด ครอบฟันน้ำนม ด้วยซีเมนต์ทางทันตกรรม

สำหรับในขั้นตอนสุดท้ายของ การครอบฟันน้ำนม หรือ ครอบฟันเด็ก นี้ คุณหมอฟันเด็ก จะทำการยึด ครอบฟันน้ำนม ด้วยซีเมนต์ทางทันตกรรม เพื่อให้วัสดุ ที่ใช้ในการครอบฟันยึดติดแน่น กับฟันน้ำนม

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

คำแนะนำในการดูแล “ครอบฟันน้ำนม”

สำหรับการครอบฟันน้ำนม เมื่อทำเสร็จสิ้น คุณพ่อคุณแม่จะได้รับคำแนะนำ ในการดูแลดังนี้

1. ระวังไม่ให้เด็กๆ กัดปาก หรือ ดูดแก้มเล่น

ทั้งนี้ เนื่องจากภายหลังการทำ ครอบฟันเด็ก เสร็จ ฤทธิ์ของยาชาจะยังคงอยู่ และถ้าเด็กๆ กัดปาก หรือ ดูดแก้มเล่น จะให้ปากและแก้มของเด็กๆ เป็นแผลได้

2. ต้องทำความสะอาด ครอบฟันน้ำนม ให้เงาแวววาวอยู่เสมอ

ภายหลัง การครอบฟันเด็ก ต้องหมั่นทำความสะอาด ครอบฟันน้ำนม ให้เงาแวววาวอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะถ้าหาก มีคราบจุลินทรีย์ เกาะที่ตัวครอบฟัน สีของครอบฟันจะมีลักษะขุ่น ไม่ใส่แวววาว และจะส่งผลทำให้ เหงือกบริเวณนั้นๆ เกิดการอักเสบขึ้นมากได้

3. ไม่จำเป็นต้องมาถอด ครอบฟันน้ำนม ออก

เนื่องจาก ครอบฟันน้ำนม สามารถหลุดไปได้เอง พร้อมๆกับฟันน้ำนม เมื่อฟันน้ำนมซี่นั้นๆ ถึงเวลาหลุดค่ะ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

ค่าบริการ – ครอบฟันน้ำนม / ครอบฟันเด็ก

อัตราค่าบริการสำหรับ การครอบฟันน้ำนม หรือ การครอบฟันเด็ก สามารถดูได้จากตารางด้านล่างนี้ค่ะ และ สำหรับค่าบริการทางทันตกรรมเด็กในด้านอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่ สามารถกดดูได้ จากปุ่มด้านล่างตารางนี้นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

บริการทันตกรรมเด็กค่าบริการ (บาท)
ครอบฟันน้ำนม แบบสีเงิน
(Stainless Steel Crown)
2,700 บาท / ซี่
ครอบฟันน้ำนม สีขาวแบบ Strip Crown3,000 บาท / ซี่
ครอบฟันน้ำนม สีขาวที่ทำจากเซรามิก
(Zirconia Ceramic)
6,000 บาท / ซี่
ตาราง: ค่าบริการ ครอบฟันน้ำนม / ครอบฟันเด็ก

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

บทสรุป – ครอบฟันน้ำนม

การครอบฟันน้ำนม หรือ การครอบฟันเด็ก ในปัจจุบันนี้ มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งฟันของเด็กคนไหน เหมาะกับ การครอบฟันน้ำนม ประเภทใด คุณหมอฟันเด็กเฉพาะทาง จะเป็นผู้ตรวจ ประเมินดู และ วางแผนการรักษาร่วมกันกับ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้ผลลัพธ์ ที่ครอบฟันซี่นั้นๆ ประสบความสำเร็จสูงสุดค่ะ 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

รีวิวจากลูกค้าที่มาใช้บริการ

CustomerReview1

คุณหมอใจดีมากค่ะ ลูกสาวเคยไปคลินิกอื่น ร้องไห้และกลัวมากๆ เลยเปลี่ยนมาเป็นที่นี่ คุณหมอใจดีมีเทคนิคหลายๆอย่างทำให้เด็กไม่กลัวค่ะ ประทับใจมากค่ะ

Aom Bunpatananon / Facebook
Review2
คุณหมอโบว์ใจดีมากๆและใจเย็นสุดๆค่ะ
แนะนำเลยคร้า 🥰
Patcharin Promsuwan / Facebook
Review 3

คุณหมอใจดีมากค่ะ น้องเชื่อฟังคุณหมอมาก ชอบมาหาคุณหมอฟันที่นี่ที่สุด

Kan Srinate / Facebook
Review 4

คุณหมอใจดี มือเบา น้องเน็กซ์ยังไม่เคยร้องเลย 😊

Piyaporn Kullathamnate / Facebook
คุณหมอและพี่ๆน่ารักมากๆค่ะ
ตัดสินใจถูกมากค่ะที่มาที่นี่ 😊😊
นารินทร์ วงศ์สวัสดิ์ / Facebook
Review 6

👩‍⚕️คุณหมอโบว์ ใจดี ใจเย็น
มีของเล่นกลับบ้านด้วย
ลูกชาย 3ขวบ ไม่ร้องไห้เลย
นอนคุยกับหมอสบายไป ❤️

Prae Thunthita / Facebook
Review 7

พี่ๆทุกคน พูดจาเพราะ ยิ้มแย้ม คุณหมอแนะนำดี สถานที่สะอาด สวย ชอบค่าาา.. ❤️❤️❤️

Maytinee Yamlamai / Facebook
Review 8
คุณหมอน่ารักมากกก มีวิธีพูดคุยไม่ให้เด็กกลัว ไม่เคยทำที่ไหนแล้วรู้สึกโอเคเท่าที่นี่เลยค่ะ😊
Noo'ya Dalee / Facebook
Review 9

น้องมาหาคุณหมอครั้งแรกน้องประทับใจคะ คุณหมอใจดีมากๆคะ

สุวรรณกร พรมคง / Facebook
Review 11
คุณหมอโบ ใจดี สุภาพ น่ารัก มือเบา มีของเล่น พูดคุยกับเด็ก แนะนำคุณแม่ในการดูแลฟันน้อง ชอบมากค่ะ มีคุณหมอเด็กเฉพาะทางประจำที่คลีนิค 🥰🦷👧🏻 รักเลยค่ะ
Reen'a Amany Ch / Facebook

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

รูปเด็กๆที่มาหาหมอฟันเด็กค่ะ

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่สำหรับความไว้วางใจให้ Smile DC คลินิกทันตกรรมสมายล์ดูแลสุขภาพฟันของน้องๆนะคะ

รูปเด็กๆที่มาหา หมอฟันเด็ก ทำฟันเด็ก และใช้บริการ ทันตกรรมเด็ก
รูปเด็กๆที่มาหา หมอฟันเด็ก เพื่อ ทำฟันเด็ก

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

หมอฟันเด็กที่ให้บริการ ครอบฟันน้ำนม/ครอบฟันเด็ก

คุณหมอฟันเด็กของเรา เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการตรวจและรักษาฟันของเด็กๆ อุ่นใจด้วยบริการทำฟันเด็ก ครอบคลุมในทุกด้านแบบครบวงจร (One-Stop Service) คุณหมอฟันเด็กประจำคลินิกของเรา มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวให้เด็กยอมรับการทำฟัน และไม่กลัวในการมาพบหมอฟันเด็ก คุณหมอฟันเด็กใจดี มือเบา เด็กๆรัก และมีของเล่นกลับบ้าน ให้กับเด็กๆ ทุกคนค่ะ

หมอฟันเด็ก-หมอโบว์

ผศ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์
(หมอโบว์)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

หมอฟันเด็ก - หมอแบลล์

ทพญ.ชนานุช จันปัญญา
(หมอแบลล์)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

หมอฟันเด็ก - คุณหมอพิม

ทพญ. พิริยา หลีรัตนะ
(หมอพิม)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

หมออัญชนา

ทพญ. อัญชนา อารีธรรมศิริกุล
(หมอโบว์)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

หมอพิม นวพรรณ

ทพญ.นวพรรณ รัตนภักดีกุล
(หมอพิม)

สาขา ทันตกรรมเด็ก

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

แผนที่

คลินิกของเรา ตั้งอยู่เขตสะพานสูง ซึ่งอยู่ในโครงการดิไอเฟล บนถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก ฝั่งตรงข้ามวัดลาดบัวขาว ใกล้กับสุเหร่าซีรอ (ซอยมิสทีน รามคำแหง) นะคะ

แผนที่ SmileDC
แผนที่ SmileDC คลินิกทันตกรรมสมายล์

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์10:00 – 19:00 น.
อาทิตย์10:00 – 12:00 น.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามนัดหมาย: ครอบฟันเด็ก

ในกรณีที่คุณลูกค้า มีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม หรือ ทำนัดหมายได้ ทางช่องทาง ดังต่อไปนี้ค่ะ

โทร 096-942-0057
ไลน์แชทหาเรา
เฟสบุ๊คแชทหาเรา

= = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

บริการทันตกรรมเด็ก

นอกจากบริการ ครอบฟันน้ำนม หรือ ครอบฟันเด็ก แล้ว คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง สามารถดูรายละเอียดสำหรับ บริการทันตกรรมเด็ก ด้านอื่นๆ ที่ SmileDC คลินิกทันตกรรมสมายล์ มีให้บริการ ดังต่อไปนี้ค่ะ

บริการทันตกรรมเด็ก
ค่าบริการทันตกรรมเด็ก

ตรวจสุขภาพฟันเด็ก

ตรวจสุขภาพฟันเด็ก โดยหมอฟันเด็ก คือ การตรวจสภาพของฟัน เหงือก ลิ้น เนื้อเยื่อ ภายในช่องปาก และ สภาวะทันตสุขภาพโดยรวม ซึ่งหมอฟันเด็ก จะสามารถประเมินความเสี่ยง ในการเกิดฟันผุ ของเด็กๆแต่ละคนได้ รวมถึงจะสามารถ ให้คำแนะนำในการดูแล สุขภาพช่องปากที่เหมาะสม กับเด็กๆเป็นรายบุคคลไป โดยทั่วไป หมอฟันเด็ก จะแนะนำให้มาตรวจสุขภาพฟัน ในทุกๆ 6 เดือน แต่ในกรณีที่เด็กมีความเสี่ยง ในการเกิดฟันผุสูง หมอฟันเด็กอาจทำการนัดหมาย มาตรวจสุขภาพฟันบ่อยขึ้น เช่น ทุกๆ 3 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาฟันผุ หรือ เหงือกอักเสบที่ลุกลาม จนทำการรักษาไม่ได้

เคลือบฟลูออไรด์

คือ การใช้ฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูง ในรูปแบบของเจล หรือ ฟลูออไรด์รูปแบบของวานิช มาเคลือบไว้ที่ผิวฟัน โดยทันตแพทย์สำหรับเด็ก หรือ หมอฟันเด็ก จะทำการขัดฟัน หรือ แปรงฟันให้สะอาด เพื่อช่วยให้ฟลูออไรด์ สามารถสัมผัสกับผิวฟันได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการเคลือบฟลูออไรด์เป็นประจำ ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ จะช่วยป้องกันการเกิดฟันผุ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (อ่านเพิ่มเติม…)

ขูดหินปูน

คือ การขจัดคราบหินปูนที่เกาะอยู่บริเวณฟันและซอกฟันให้หลุดออก โดยการใช้เครื่องมือทางทันตกรรม เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพฟัน และช่องปากที่แข็งแรง และช่วยป้องกันโรคเหงือกและฟันที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสะสมของคราบหินปูนในปริมาณมากๆ โดยปกติแล้ว หมอฟันเด็กจะแนะนำให้ทำการขูดหินปูน สำหรับกรณีเด็กเล็กที่มีคราบหินปูนสะสม ทุก 6 เดือน (อ่านเพิ่มเติม…)

อุดฟันเด็ก

คือ การบูรณะหรือการซ่อมแซมเนื้อฟันที่มีรอยผุ โดยหมอฟันเด็ก เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยฟันที่สามารถอุดได้ ส่วนใหญ่จะเป็นฟันที่ยังไม่มีอาการปวดหรือบวม โดยส่วนมากแล้วฟันน้ำนมจะมีโอกาสผุง่ายกว่าฟันแท้ เพราะเนื้อฟันน้ำนม มีความหนาน้อยกว่าฟันแท้เกือบครึ่ง แต่ทั้งนี้ ในเด็กที่มีอายุประมาณ 6-7 ปี จะพบว่า ฟันกรามแท้ซี่ในสุด จะมีโอกาสผุสูงเช่นกัน สำหรับการอุดฟันเด็กนั้น ฟันซี่ไหน เหมาะสมกับวัสดุอุดฟันประเภทใด จะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์เด็กหรือคุณหมอฟันเด็ก (อ่านเพิ่มเติม…)

ถอนฟันน้ำนม

คือ กระบวนการรักษา ที่ทันตแพทย์เด็กหรือหมอฟันเด็ก จะวางแผนการรักษาเป็นทางเลือกสุดท้าย สำหรับกรณีที่ ไม่สามารถเก็บฟันน้ำนมซี่นั้นๆไว้ได้ เช่น ฟันที่ผุมากๆ จนถึงโพรงประสาทรากฟัน และไม่สามารถ “รักษารากฟันน้ำนม” เพื่อเก็บฟันซี่นั้นไว้ได้ หรือมีความจำเป็นต้องถอนออก เช่น กรณีที่ฟันน้ำนมยังไม่ยอมหลุดออก และฟันแท้เริ่มขึ้นมาแล้ว ทำให้ไม่มีที่เพียงพอให้ฟันแท้ขึ้นมาได้อย่างปกติ สำหรับคำถามที่พบบ่อยในการทำฟันเด็กคือ ฟันน้ำนมซี่นั้นๆ สมควรจะถอนออก เพื่อให้ฟันแท้ขึ้นมาในช่องปากได้หรือยัง ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ ทันตแพทย์เด็กจะเป็นผู้พิจารณาว่าฟันซี่นั้นๆ ยังสามารถเก็บอยู่ในช่องปากได้หรือไม่ (อ่านเพิ่มเติม…)

เคลือบหลุมร่องฟัน

คือ การผนึกหลุมและร่องของฟันที่ลึกด้วยเรซิน เพื่อทำให้ลักษณะของหลุมร่องที่ลึกนั้นตื้นขึ้น ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดฟันซี่นั้นๆ ปกติแล้ว หมอฟันเด็กจะแนะนำให้ทำในฟันกรามแท้ซี่แรก (first molar) ที่ขึ้นมาในช่องปากตอนอายุประมาณ 6 ขวบ เนื่องจากผู้ปกครองมักไม่ทราบว่าฟันที่ขึ้นนั้นเป็นฟันแท้ (เนื่องจากไม่ได้มีฟันน้ำนมซี่ไหนหลุดไป) และเด็กมักจะทำความสะอาดไม่ถึง (อ่านเพิ่มเติม…)

รักษารากฟันน้ำนม

คือ การรักษาทางทันตกรรมเด็ก สำหรับในกรณีที่ฟันน้ำนมมีการผุลึกจนถึงโพรงประสาทฟัน ทำให้ หมอฟันเด็กไม่สามารถทำการรักษาได้ โดยวิธีการอุดฟันแบบปกติ เนื่องจากเชื้อโรคได้ลุกลามเข้าไปสู่ส่วนของโพรงรากฟันแล้ว (อ่านเพิ่มเติม…)

ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม

คือ เครื่องมือที่ช่วยป้องกันไม่ให้ฟันข้างเคียงของฟันที่ถูกถอนไป ล้มลงมาในช่องว่างที่เกิดจากการถอนฟัน เนื่องจากฟันน้ำนมมีหน้าที่เป็นตัวกันที่ เพื่อให้ฟันแท้สามารถขึ้นมาในช่องปากเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม การไม่ใส่เครื่องมือกันฟันล้มหลังถอนฟัน อาจส่งผลให้ฟันแท้ที่ขึ้นมาไม่ถูกตำแหน่ง หรือขึ้นไม่ได้และเกิดเป็นฟันคุดในที่สุด (อ่านเพิ่มเติม…)

ทำฟันเด็กพิเศษ

คือ การให้การรักษาทางทันตกรรมเฉพาะทางสำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งจะมีขั้นตอนที่แตกต่างจากการให้การรักษาทางทันตกรรมเด็กทั่วๆไป ทั้งนี้เนื่องจาก เด็กพิเศษ คือ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในด้านต่างๆ เช่นต้องการความช่วยเหลือในการเรียนรู้ (เช่น เด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อน) หรือ ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสังคม (เช่น เด็กที่มีภาวะออทิสติก) ซึ่งเด็กเหล่านี้ จะต้องการความพิเศษในการดูแล เรื่องการทำฟันก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากหมอฟันทั่วๆไป อาจไม่มีวิธีบริหารจัดการให้เด็กพิเศษเหล่านี้ยอมรับการทำฟันได้ แม้กระทั่งหมอฟันเด็กเอง ก็อาจจะไม่สามารถใช้วิธีปกติในการทำฟันเด็กกลุ่มนี้ได้ (อ่านเพิ่มเติม…)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมเด็ก

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

กลับสู่สารบัญ

โทร 096-942-0057
ไลน์แชทหาเรา
เฟสบุ๊คแชทหาเรา

= = = = = = = = = = = =