แก้ไขล่าสุด 07/06/2024

หน้าแรก » บริการทันตกรรมเด็ก » ถอนฟันน้ำนม: คำแนะนำจากทันตแพทย์เด็กเฉพาะทาง

ถอนฟันน้ำนม คืออะไร ทำไมต้องทำ? – เตรียมตัวก่อนและหลังถอนฟันเด็ก

การถอนฟันน้ำนมในเด็ก
การถอนฟันน้ำนมในเด็ก

การถอนฟันน้ำนมในเด็กเป็นขั้นตอนที่ทันตแพทย์เลือกทำเมื่อมีความจำเป็น เช่น ฟันผุมากหรือฟันแท้ขึ้นมาทำให้ฟันน้ำนมไม่หลุดเอง บทความนี้จะอธิบายถึงสาเหตุและความจำเป็นของการถอนฟันน้ำนม วิธีการเตรียมตัวก่อนและหลังการถอน และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพฟันของเด็ก เพื่อให้ทั้งเด็กและผู้ปกครองมีความเข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนนี้อย่างเหมาะสม

หัวข้อที่น่าสนใจ: ถอนฟันน้ำนมในเด็ก

ถอนฟันน้ำนม คืออะไร?

ถอนฟันน้ำนม หรือ ถอนฟันเด็ก (Dental Extraction) คือ การรักษาที่ทันตแพทย์เด็กจะวางแผนการรักษาเป็นทางเลือกสุดท้าย สำหรับกรณีที่ไม่สามารถเก็บฟันน้ำนมซี่นั้นๆไว้ได้ เช่น ฟันที่ผุมากๆจนถึงโพรงประสาทฟัน และไม่สามารถรักษารากฟันเพื่อเก็บฟันซี่นั้นไว้ได้ หรือมีความจำเป็นต้องทำการรักษาด้วยการถอนฟันซี่นั้นๆออก เช่น กรณีที่ฟันน้ำนมยังไม่ยอมหลุดออกและมีฟันแท้เริ่มขึ้นมาแล้ว ทำให้ไม่มีที่เพียงพอสำหรับให้ฟันแท้ขึ้นมาได้อย่างปกติ เป็นต้น

การถอนฟันน้ำนมในเด็ก คืออะไร?
การถอนฟันน้ำนมในเด็ก คืออะไร?

หนึ่งในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการถอนฟันเด็ก คือ ฟันน้ำนมซี่นั้นๆสมควรจะถอนออกเพื่อให้ฟันแท้ขึ้นมาในช่องปากได้หรือยัง ซึ่งคำตอบนี้หมอฟันเด็กเฉพาะทางจะเป็นผู้ตรวจและพิจารณาจากปัจจัยหลายๆอย่างว่า ฟันน้ำนมซี่นั้นๆยังสมควรเก็บอยู่ในช่องปาก หรือถึงเวลาที่ควรถอนออกได้แล้วค่ะ

ทำไมจึงต้องถอนฟันน้ำนมในเด็ก?

โดยทั่วไปสาเหตุการถอนฟันน้ำนมในเด็ก แบ่งออกเป็น 3 สาเหตุหลัก คือ

1. เพื่อเปิดทางให้ฟันแท้ขึ้นมา ด้วยการถอนฟันน้ำนมที่ยังไม่ยอมหลุดออก

ถอนฟันน้ำนมออก เพื่อเปิดทางให้ฟันแท้ขึ้นมาได้
ถอนฟันน้ำนมออก เพื่อเปิดทางให้ฟันแท้ขึ้นมาได้

ใช้ในกรณีที่ฟันน้ำนมขัดขวางการขึ้นของฟันแท้ หรือฟันแท้ขึ้นมาแล้วแต่ฟันน้ำนมยังไม่ยอมหลุด คุณหมอฟันเด็กจะพิจารณาถอนฟันน้ำนมซี่ที่เป็นปัญหาออก เพื่อให้ฟันแท้ได้มีโอกาสขึ้นมาในตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสม

2. กรณีฟันน้ำนมที่ผุมากจนไม่สามารถรักษาได้ จึงจำเป็นต้องถอนฟันน้ำนมออก

ถอนฟันน้ำนมออก ในกรณีฟันที่ผุมากจนไม่สามารถรักษาได้
ถอนฟันน้ำนมออก ในกรณีฟันที่ผุมากจนไม่สามารถรักษาได้

ทันตแพทย์เด็กจะทำการประเมินฟันซี่ที่ผุว่ายังสามารถทำการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆได้หรือไม่ ถ้าหากไม่สามารถเก็บฟันซี่ดังกล่าวได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม คุณหมอฟันเด็กจะพิจารณาเพื่อทำการถอนฟันน้ำนมซี่นั้นๆออก เพื่อหยุดยั้งไม่ให้เกิดการอักเสบลุกลามลงไปจนถึงหน่อฟันแท้ซึ่งอยู่ใต้ซึ่ฟันน้ำนม

3. การถอนฟันน้ำนมเกิน

กรณีมีฟันน้ำนมเกินและจำเป็นต้องถอนออก
กรณีมีฟันน้ำนมเกินและจำเป็นต้องถอนออก

ในบางกรณีเด็กบางคนจะมีฟันที่งอกเกินมาจากฟันปกติ ซึ่งฟันที่เกินมานี้มักจะไปขัดขวางการขึ้นของหน่อฟันแท้ หรือ ไปเบียดทำให้ฟันแท้ขึ้นเบี้ยว ซ้อนเก หรือขึ้นในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม หากเกิดกรณีดังนี้ขึ้นทันตแพทย์เด็กเฉพาะทาง จะทำการถอนฟันเด็กในซี่ที่เกินมาออก เพื่อเปิดทางให้ฟันแท้ขยับเข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องได้

เตรียมตัวลูกก่อนถอนฟันน้ำนมอย่างไรดี?

ข้อแนะนำเพื่อให้การพาลูกไปพบทันตแพทย์เด็กเพื่อให้ถอนฟันเด็กเป็นไปอย่างราบรื่น มีดังต่อไปนี้

1. เตรียมร่างกายลูกให้พร้อมสำหรับการพบหมอฟันเด็ก

เด็กควรมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ควรมีอาการไข้หรือเจ็บป่วยใดๆ ถ้าเด็กมีอาการไม่สบาย เช่น ไอหรือเจ็บคอ คุณพ่อคุณแม่ควรจะเลื่อนนัดการพบหมอฟันเพื่อถอนฟันน้ำนมออกก่อน ยกเว้นในกรณีที่เด็กมีอาการปวดฟันมาก ผู้ปกครองอาจพิจารณาพาลูกมาพบหมอฟันเด็กเพื่อให้คุณหมอจ่ายยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้นก่อนได้ค่ะ

2. ก่อนการถอนฟันเด็ก ไม่ควรให้เด็กทานอาหารมามากจนเกินไป

สำหรับการเตรียมตัวก่อนถอนฟันน้ำนมในเด็ก ไม่ควรให้เด็กทานอาหารมามากจนเกินไป เนื่องจากในเด็กบางคนที่อาเจียนง่าย การทานอาหารมามากเกินไปอาจทำให้เด็กรู้สึกอึดอัดและอาจอาเจียนออกมาระหว่างขั้นตอนการถอนฟันเด็กได้ค่ะ

3. ควรให้เด็กนอนพักผ่อนมาให้เพียงพอ

เพื่อช่วยลดอาการงอแงที่อาจเกิดขึ้นถ้าเด็กง่วงนอน รวมถึงผู้ปกครองควรจะหลีกเลี่ยงการนัดพบหมอฟันเด็กเพื่อทำ การถอนฟันน้ำนมในช่วงที่ตรงกับเวลานอนกลางวันของเด็กๆค่ะ

4. ช่วยเตรียมใจของเด็กๆก่อนเข้ารับการถอนฟันน้ำนม

คุณพ่อคุณแม่ควรหลีกเลี่ยงถ้อยคำที่น่ากลัว เช่น จะพาไปถอนฟัน หมอจะฉีดยา จะมีเลือดออก เป็นต้น เนื่องจากเด็กๆส่วนใหญ่มักเกิดความกังวล และจะทำให้ขั้นการถอนฟันน้ำนมในเด็กที่มีจินตนาการและความกังวลเหล่านี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก คุณพ่อคุณแม่ควรบอกลูกแค่ว่าจะพามาให้คุณหมอช่วยขยับฟันออก หรือพามาให้คุณหมอหยดยาเพื่อละลายฟัน โดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอฟันเด็กเฉพาะทางจะมีคำแทนที่ไม่น่ากลัวสำหรับอธิบายให้เด็กยอมรับการทำฟันเตรียมไว้แล้วค่ะ

5. เตรียมใจคุณพ่อคุณแม่สำหรับการพาลูกมาถอนฟัน

หากคุณพ่อคุณแม่มีความวิตกกังวลมากๆในการพาลูกมาถอนฟันน้ำนมในครั้งแรก จะมีผลทำให้เด็กๆรู้สึกว่าขั้นตอนการทำฟันในครั้งนั้นจะต้องน่ากลัวมากแน่ๆ ผู้ปกครองควรทำใจให้สบายพักผ่อนมาให้เพียงพอ และวางใจฝากฟันของน้องๆไว้ให้คุณหมอเด็กผู้เชี่ยวชาญเป็นคนดูแล ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ทำใจได้ คุณหมอมักจะให้คุณพ่อคุณแม่อยู่กับน้องในห้องทำฟันเพื่อช่วยจับมือเป็นกำลังใจ แต่ถ้าหากทำใจไม่ได้หรือคุณพ่อคุณแม่กลัวเลือดก็สามารถขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนหรือนั่งรอด้านนอกได้ค่ะ

การถอนฟันเด็ก มีขั้นตอนอย่างไร?

สำหรับขั้นตอนในการถอนฟันน้ำนมโดยทันตแพทย์เด็กเฉพาะทาง มีดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนก่อนการเริ่มถอนฟันน้ำนม

ทันตแพทย์เด็กจะทำการซักประวัติ ได้แก่ โรคประจำตัว และประวัติการแพ้ยา รวมถึงประวัติในการรักษาทางทันตกรรมของเด็กอย่างละเอียด เพื่อบันทึกและประเมินว่าเด็กมีความพร้อมในการถอนฟันน้ำนมซี่นั้นๆหรือไม่ รวมถึงประเมินว่าควรใช้วิธีการปรับพฤติกรรมวิธีใดในการทำให้เด็กร่วมมือยอมรับการถอนฟันเด็กออกได้โดยราบรื่น

2. หมอฟันเด็กจะทำการเอ็กซเรย์ เพื่อวินิจฉัยประกอบการถอนฟันน้ำนม

ทั้งนี้เพื่อประเมินดูลักษณะของรากฟันน้ำนมซี่นั้นๆ รวมถึงตรวจดูหน่อฟันแท้ที่อยู่ด้านใต้ฟันน้ำนมซี่ที่จะถอน ซึ่งจะสามารถบอกได้ว่าจำเป็นต้องใส่เครื่องมือกันฟันล้มภายหลังการถอนฟันน้ำนมซี่นั้นหรือไม่ ในกรณีที่เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการทำฟันและทันตแพทย์เด็กไม่สามารถถ่ายภาพเอ็กซเรย์ได้ คุณหมออาจจะใช้วิธีประเมินจากโครงสร้างฟันภายนอกแทนค่ะ

3. ทันตแพทย์เด็กจะทำการป้ายยาชาเฉพาะที่

โดยใช้เวลาประมาณ 30 วินาที ถึง 1 นาที เพื่อให้เนื้อเยื่ออ่อนในช่องปากชาก่อนจะทำการฉีดยาชาที่เหงือกบริเวณฟันน้ำนมที่จะทำการถอนออก

4. ทำการทดสอบการชาโดยทันตแพทย์เด็ก ก่อนที่จะถอนฟันเด็กทุกครั้ง

เนื่องจากในเด็กบางครั้งจะร้องไห้ขณะทำฟัน คุณหมอจะต้องทำการทดสอบจนมั่นใจว่าเด็กรู้สึกชาสนิทดีแล้วและการร้องไห้ของเด็กไม่ได้เกิดจากความเจ็บปวด ก่อนที่จะเริ่มต้นทำการถอนฟันเด็กทุกครั้ง

5. ทันตแพทย์เด็กจะทำการแยกเหงือก เพื่อให้ฟันหลวมขึ้น

หลังจากทำการแยกเหงือกเสร็จแล้ว ทันตแพทย์เด็กจะใช้คีมถอนฟันนำฟันออกมา จากนั้นจะทำการกดผ้าก๊อซเพื่อห้ามเลือด บางกรณีอาจมีการใส่ยาห้ามเลือดหรือมีการเย็บแผลเพื่อช่วยให้เลือดหยุดไหลเร็วขึ้น

ถอนฟันน้ำนม-ถอนฟันเด็ก มีขั้นตอนอย่างไร
ขั้นตอนการถอนฟันน้ำนม

ข้อควรปฏิบัติหลังการถอนฟันน้ำนม มีอะไรบ้าง?

ข้อปฏิบัติหลัง ถอนฟันน้ำนม-ถอนฟันเด็ก
ข้อควรปฏิบัติหลังการถอนฟันน้ำนม

ภายหลังจากการถอนฟันเด็กแล้ว คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองควรเฝ้าระวังดูแลเด็กๆ ซึ่งมีคำแนะนำภายหลังการถอนฟันน้ำนม ดังต่อไปนี้

1. ภายหลังจากการถอนฟันเด็ก ให้กัดผ้าก๊อซไว้ประมาณ 30 นาที

หรือจนกว่าเลือดจะหยุดไหล โดยคุณพ่อคุณแม่จะต้องพยายามกระตุ้นให้เด็กกลืนน้ำลายหรือเลือดเข้าไป เนื่องจากถ้าอมน้ำลายไว้ หรือบ้วนน้ำลายทิ้งจะทำให้เลือดหยุดช้าลง

2. กรณีที่ครบ 30 นาทีแล้ว ยังมีเลือดออกมาจากปากแผลอยู่

ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองล้างมือให้สะอาด แล้วเปลี่ยนผ้าก๊อซชิ้นใหม่ให้เด็กกัดต่ออีกประมาณ 15 นาที หรือจนกว่าเลือดจะหยุดไหล รวมถึงพยายามกระตุ้นให้เด็กกลืนน้ำลายและไม่ดูดแผลเล่น

3. ให้เด็กทานยาแก้ปวด หรือยาแก้อักเสบตามที่ทันตแพทย์สั่ง

โดยยาแก้ปวดสามารถทานได้ตั้งแต่ยังไม่หมดฤทธิ์ยาชา เพราะจะช่วยให้เด็กๆไม่มีอาการเจ็บปวดภายหลังจากที่หายชาแล้ว และสามารถทานซ้ำได้ในระยะเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง ส่วนยาแก้อักเสบจะต้องทานให้ครบตามที่ทันตแพทย์สั่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดื้อยาค่ะ

4. ระมัดระวังการรับประทานอาหาร

โดยสามารถทานอาหารอ่อนได้ภายหลังจากที่เลือดหยุดไหลแล้ว และควรหลีกเลี่ยงอาหารแข็ง อาหารที่มีรสจัด รวมถึงอาหารที่มีลักษณะเหนียวติดฟัน

5. ยาชาจะมีฤทธิ์อยู่ประมาณ 1-2 ชั่วโมง

ในช่วงเวลาดังกล่าว เด็กจะมีความรู้สึกชาหรือเด็กบางคนจะรู้สึกรำคาญจากอาการชา ผู้ปกครองต้องคอยระมัดระวังไม่ให้เด็กกัดหรือหยิกบริเวณที่ชา ทั้งส่วนของริมฝีปาก ลิ้น และแก้ม รวมถึงไม่ดูดเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มเล่นเพราะอาจทำให้เกิดแผลภายหลังจากหมดฤทธิ์ยาชา

6. หลีกเลี่ยงการใช้หลอดดูดและการดูดจุกนม

ภายหลังการถอนฟันเด็กโดยเฉพาะถ้าเป็นการถอนฟันหน้า เนื่องจากหลอดหรือจุกนมอาจไปขูดบริเวณแผลที่ถอนฟัน ทำให้เกิดการระคายเคืองได้

7. สามารถแปรงฟันในคืนนั้นได้

แต่พยายามหลีกเลี่ยงบริเวณแผลถอนฟันประมาณ 1-2 วัน โดยคุณพ่อคุณแม่ควรจะช่วยทำความสะอาดช่องปากน้องให้สะอาด เพื่อช่วยให้การหายของแผลเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีการติดเชื้ออักเสบ

8. แผลที่เกิดจากการถอนฟันในเด็ก จะเป็นรูโหว่อยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์

ดังนั้นผู้ปกครองควรกระตุ้นให้เด็กบ้วนปากภายหลังรับประทานอาหาร เพื่อไม่ให้เศษอาหารตกลงไปในช่องโหว่ดังกล่าว แต่ไม่ควรใช้สิ่งของปลายแหลม เช่น ไม้จิ้มฟันแคะเศษอาหารที่ติดออก เนื่องจากอาจทำให้แผลมีอาการอักเสบ หรือระคายเคืองได้

ถอนฟันน้ำนม ราคาเท่าไหร่?

ถอนฟันน้ำนม ราคา
ถอนฟันน้ำนม ราคาเท่าไหร่

สำหรับคำถามเกี่ยวกับ อัตราค่าบริการถอนฟันน้ำนมราคาเท่าไหร่? คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามารถดูราคาถอนฟันน้ำนมในเด็กได้จากตารางด้านล่างนี้ค่ะ และสำหรับค่าบริการทางทันตกรรมเด็กด้านอื่นๆ สามารถกดดูได้จากลิ้งค์หรือ ปุ่มด้านล่างตารางนี้นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

บริการทันตกรรมเด็กค่าบริการ (บาท)
ถอนฟันน้ำนม ราคา700-900 บาท / ซี่
ตาราง: ราคาถอนฟันน้ำนม

บทสรุปการถอนฟันน้ำนมในเด็ก

การถอนฟันน้ำนมในเด็กเป็นการรักษาขั้นสุดท้ายที่ทันตแพทย์เด็กจะพิจารณา โดยมักเกิดในกรณีที่ฟันน้ำนมมีการผุมากจนไม่สามารถเก็บไว้ได้หรือมีฟันแท้ขึ้นผิดตำแหน่ง ก่อนการรักษา จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจของทั้งเด็กและผู้ปกครอง รวมถึงการตรวจสุขภาพและปรับพฤติกรรม หลังการรักษา ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์เด็กอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมให้แผลหายได้เร็วขึ้น

บทสรุปการถอนฟันน้ำนมในเด็ก
บทสรุปการถอนฟันน้ำนมในเด็ก

คำถามที่พบบ่อย: ถอนฟันน้ำนมในเด็ก

1. ภายหลังจากถอนฟันเด็ก สามารถทานอาหารได้หรือไม่?

สำหรับการรับประทานอาหารภายหลังการถอนฟันน้ำนมออก สามารถทานได้หลังจากที่เลือดหยุดแล้ว (โดยปกติหลังจากการถอนฟันและกัดผ้าก๊อซ ปกติประมาณ 30 นาที) ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกอาหารอ่อนๆที่ไม่แข็ง หรือ ไม่ต้องมีการเคี้ยวมาก เช่น โจ๊กหรือข้าวต้ม และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดหรืออาหารที่ร้อนจัดค่ะ

2. ภายหลังการถอนฟันน้ำนม สามารถดื่มน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มเย็นๆได้หรือไม่?

หลังการถอนฟันน้ำนมในเด็กเสร็จแล้วควรรอประมาณ 30 นาทีให้เลือดหยุดก่อน หลังจากนั้นจึงสามารถดื่มน้ำเย็น หรือเครื่องดื่มเย็นได้เป็นปกติ แต่มีข้อควรระวัง คือ ให้ดื่มจากแก้วน้ำปกติและห้ามใช้หลอดดูดเด็ดขาด!! เนื่องจากอาจทำให้ปากแผลที่ยังไม่สมานตัวดีเปิดออกและทำให้เลือดไหลออกมาอีกได้ค่ะ

3. สามารถแปรงฟันหลังจากถอนฟันน้ำนม ได้หรือไม่?

คำแนะนำการแปรงฟันหลังจากการถอนฟันน้ำนม ในกรณีที่เป็นเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถแปรงฟันเองได้ คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยแปรงฟันให้ลูกได้ และควรเพิ่มความระมัดระวังโดยการแปรงฟันให้ลูกน้อย โดยสามารถทำได้ด้วยการออกแรงเบาๆและหลีกเลี่ยงบริเวณที่เพิ่งจะถอนฟันน้ำนมออกไปค่ะ

4. ภายหลังการถอนฟันน้ำนม จำเป็นต้องทานยาแก้อักเสบหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในแต่ละเคสค่ะ เช่น ถ้ามีอาการ ปวด บวม หรืออักเสบมา เนื่องจากฟันผุทะลุถึงโพรงประสาทฟันอย่างรุนแรงอยู่ก่อนแล้วการถอนฟันน้ำนม คุณหมอฟันเด็กอาจพิจารณาจ่ายยาแก้อักเสบ แต่สำหรับเคสทั่วๆไปที่ไม่มีการอักเสบเช่น เป็นการถอนฟันน้ำนมที่ขึ้นซ้อนกับฟันแท้หรือเป็นการถอนฟันน้ำนมที่เกิน โดยทั่วไปก็จะไม่มีความจำเป็นต้องทานยาแก้อักเสบค่ะ

บทความถอนฟันน้ำนมโดย

หมอฟันเด็ก - หมอโบว์ (ผศ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์)

ผศ.ทพญ. อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์

ทันตแพทย์เด็กประจำคลินิกทันตกรรม SmileDC

2559 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ทันตกรรมเด็ก)
2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
2548 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แชร์บทความนี้

เพราะการแบ่งปันคือความห่วงใยที่เรามีให้กัน…(เลือกแชร์บทความให้เพื่อนได้โดยกดปุ่มด้านล่างนี้เลยค่ะ)

รีวิวจากผู้ปกครอง

อ่านรีวิวจากลูกค้าที่มาใช้บริการด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ

รีวิวจากลูกค้า คุณ Aom Bunpatananon

คุณหมอใจดีมากค่ะ ลูกสาวเคยไปคลินิกอื่น ร้องไห้และกลัวมากๆ เลยเปลี่ยนมาเป็นที่นี่ คุณหมอใจดีมีเทคนิคหลายๆอย่างทำให้เด็กไม่กลัวค่ะ ประทับใจมากค่ะ

Aom Bunpatananon / Facebook
รีวิวจากลูกค้า คุณ Patcharin
คุณหมอโบว์ใจดีมากๆและใจเย็นสุดๆค่ะ
แนะนำเลยคร้า 🥰
Patcharin Promsuwan / Facebook
Review 3

คุณหมอใจดีมากค่ะ น้องเชื่อฟังคุณหมอมาก ชอบมาหาคุณหมอฟันที่นี่ที่สุด

Kan Srinate / Facebook
รีวิวจากลูกค้า ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรม SmileDC - คุณ Piyaporn

คุณหมอใจดี มือเบา น้องเน็กซ์ยังไม่เคยร้องเลย 😊

Piyaporn Kullathamnate / Facebook
คุณหมอและพี่ๆน่ารักมากๆค่ะ
ตัดสินใจถูกมากค่ะที่มาที่นี่ 😊😊
นารินทร์ วงศ์สวัสดิ์ / Facebook
Review 6

👩‍⚕️คุณหมอโบว์ ใจดี ใจเย็น
มีของเล่นกลับบ้านด้วย
ลูกชาย 3ขวบ ไม่ร้องไห้เลย
นอนคุยกับหมอสบายไป ❤️

Prae Thunthita / Facebook
Review 7

พี่ๆทุกคน พูดจาเพราะ ยิ้มแย้ม คุณหมอแนะนำดี สถานที่สะอาด สวย ชอบค่าาา.. ❤️❤️❤️

Maytinee Yamlamai / Facebook
Review 8
คุณหมอน่ารักมากกก มีวิธีพูดคุยไม่ให้เด็กกลัว ไม่เคยทำที่ไหนแล้วรู้สึกโอเคเท่าที่นี่เลยค่ะ😊
Noo'ya Dalee / Facebook
Review 9

น้องมาหาคุณหมอครั้งแรกน้องประทับใจคะ คุณหมอใจดีมากๆคะ

สุวรรณกร พรมคง / Facebook
Review 11
คุณหมอโบ ใจดี สุภาพ น่ารัก มือเบา มีของเล่น พูดคุยกับเด็ก แนะนำคุณแม่ในการดูแลฟันน้อง ชอบมากค่ะ มีคุณหมอเด็กเฉพาะทางประจำที่คลีนิค 🥰🦷👧🏻 รักเลยค่ะ
Reen'a Amany Ch / Facebook

รูปเด็กๆที่มาใช้บริการ

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่สำหรับความไว้วางใจให้SmileDC คลินิกทันตกรรมสมายล์ ได้มีโอกาส ดูแลสุขภาพช่องปาก และ สุขภาพฟันของเด็กๆ นะคะ

รูปเด็กๆที่มาหา หมอฟันเด็ก ทำฟันเด็ก และใช้บริการ ทันตกรรมเด็ก
รูปเด็กๆที่มาหา หมอฟันเด็ก เพื่อ ทำฟันเด็ก

หมอฟันเด็กที่ให้บริการถอนฟันน้ำนมเด็ก

คุณหมอฟันเด็กของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และให้บริการทันตกรรม ในการตรวจและรักษาฟันของเด็กๆ อุ่นใจด้วยบริการทำฟันเด็กครอบคลุมในทุกด้านแบบครบวงจร (One-Stop Service) คุณหมอฟันเด็กประจำคลินิกของเรา มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวให้เด็กยอมรับการทำฟัน และไม่กลัวในการมาพบหมอฟันเด็ก คุณหมอฟันเด็กใจดี มือเบา เด็กๆรัก และมีของเล่นกลับบ้านให้กับเด็กๆทุกคนค่ะ สามารถตรวจสอบค่าบริการทันตกรรมเด็กได้บนเว็บไซต์หรือสอบถามได้ที่คลินิกนะคะ

หมอฟันเด็ก - หมอโบว์ (ผศ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์)

ผศ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์
(หมอโบว์)

 • ทุกวันอังคาร
 • วันเสาร์-อาทิตย์ (บางสัปดาห์)
หมอเจ - ทพ. เพิ่มพูน

ทพ. เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ
(หมอเจ)

 • ทุกวันจันทร์
 • วันพุธสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
หมอโบว์ (ทพญ.อัญชนา) หมอฟันเด็กเฉพาะทาง ประจำคลินิกทันตกรรม SmileDC

ทพญ. อัญชนา อารีธรรมศิริกุล
(หมอโบว์)

 • ทุกวันอังคาร
 • วันศุกร์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน
 • วันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน
หมอฟันเด็ก หมอกุ๊ก ทพญ.วราภา เหรียญพิทักษ์กุล

ทพญ. วราภา เหรียญพิทักษ์กุล
(หมอกุ๊ก)

 • วันเสาร์-อาทิตย์ (บางสัปดาห์)
ทพญ. พรรณี กลลดาเรืองไกร - หมอซัง ทันตกรรมเด็ก-หมอฟันเด็ก

ทพญ. พรรณี กลลดาเรืองไกร
(หมอซัง)

 • ทุกวันพฤหัส
 • วันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
 • วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน
ทพญ.ศิวาพร หอโสภณพงษ์ หมอยุ้ย - ทันตกรรมเด็ก-หมอฟันเด็ก ทำฟันเด็ก

อ.ดร.ทพญ.ศิวาพร หอโสภณพงษ์
(หมอยุ้ย)

 • วันเสาร์ (บางสัปดาห์)
หมอพิม นวพรรณ หมอฟันเด็ก

ทพญ.นวพรรณ รัตนภักดีกุล
(หมอพิม)

 • วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1, 2 และ 3 ของเดือน
 • ทุกวันอาทิตย์
หมอฟันเด็ก หมอแอน ทพญ.ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง

ทพญ.ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง
(หมอแอน)

 • ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
หมอจูเนียร์ ทพญ.ณัฐณิชา นามพิมพ์

ทพญ.ณัฐณิชา นามพิมพ์
(หมอจูเนียร์)

 • ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
 • ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
Dr.Palita

ทพญ.ปาลิตา โลกโบว์
(หมอจ๊ะโอ๋)

 • ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 และ 4 ของเดือน
 • ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 4 ของเดือน
Dr.Wanwisa

ทพญ.วันวิสาข์ เล็กอาราม
(หมอการ์ตูน)

 • ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
 • ทุกวันอาทิตย์
ทพญ.ดนุธิดา สาเขตร์ หมอต๋าว -ทันตกรรมเด็ก-หมอฟันเด็ก

ทพญ.ดนุธิดา สาเขตร์
(หมอต๋าว)

 • ทุกวันจันทร์ (ช่วงเย็น)

แผนที่

คลินิกของเรา ตั้งอยู่ในโครงการดิไอเฟล บนถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก ฝั่งตรงข้ามวัดลาดบัวขาว ใกล้กับสุเหร่าซีรอ (ซอยมิสทีน รามคำแหง) นะคะ

แผนที่ SmileDC
แผนที่ SmileDC คลินิกทันตกรรมสมายล์

เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์10:00 – 19:00 น.
อาทิตย์10:00 – 12:00 น.

สอบถามหรือนัดหมายถอนฟันน้ำนม

ในกรณีที่คุณลูกค้ามีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนฟันน้ำนมในเด็ก สามารถติดต่อสอบถามหรือทำนัดหมายได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะ

โทร 096-942-0057 คลินิกทันตกรรม SmileDC
เฟสบุ๊คแชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC
ไลน์แชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC

บทความที่่น่าสนใจ

ลิ้นเป็นฝ้าเกิดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

รู้จักสาเหตุ และวิธีการป้องกันอาการลิ้นเป็นฝ้าในเด็ก

ลิ้นเป็นฝ้าในเด็ก มักเกิดขึ้นจากการละเลยการรักษาความสะอาดช่องปาก ฟัน และลิ้นอย่างถูกวิธี มาดูกันเลยว่าจะป้องกันได้อย่างไร และฝ้าบนลิ้นแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์
อ่านเพิ่มเติม
วิธีแปรงฟันเด็กให้สะอาด

เทคนิคดี ๆ ที่พ่อแม่ควรรู้ สอนเด็กแปรงฟันอย่างไรให้สะอาด

ฟันเป็นอวัยวะที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหาร จึงมีความสำคัญต่อเด็กวัยกำลังโต พ่อแม่ควรสอนเด็กแปรงฟันให้สะอาด เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี ซึ่งเรามีวิธีมาบอกกัน
อ่านเพิ่มเติม
การจัดฟันน้ำนมในเด็ก สามารถเริ่มทำการ จัดฟันเด็ก ได้เมื่ออายุเท่าไหร่?

จัดฟันเด็ก เริ่มทำได้เมื่อไหร่ พร้อมเหตุผลทำไมต้องจัดฟันน้ำนม?

จัดฟันน้ำนม เป็นหนึ่งในคำถามที่มีคุณพ่อคุณแม่สนใจสอบถามเข้ามามาก ซึ่งมีหลายๆคำถามเกี่ยวกับการจัดฟันน้ำนมในเด็กที่น่าสนใจ เช่น เด็กๆสามารถจะเริ่มจัดฟันได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่? ลูกมีฟันซ้อนเกหรือฟันล้มเอียงสามารถจัดฟันเด็กช่วยได้มั๊ย? ควรรอให้ฟันน้ำนมหลุดออกหมดและมีฟันแท้ขึ้นครบก่อนค่อยจัดฟันเด็กหรือไม่? การจัดฟันน้ำนมในเด็กช่วยแก้ปัญหาฟันแบบไหนได้บ้าง? ใช้เวลานานมั๊ย? และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่? มาร่วมหาคำตอบของคำถามเหล่านี้จากบทความนี้กันเลยค่ะ…
อ่านเพิ่มเติม
ครอบฟันเด็ก ช่วยหยุดการเกิดฟันน้ำนมผุในเด็กได้อย่างไร?

ครอบฟันเด็ก ช่วยหยุดฟันน้ำนมผุในเด็กได้อย่างไร?

ครอบฟันเด็กกับบทบาทที่ช่วยหยุดการเกิดฟันน้ำนมผุในเด็ก – ฟันน้ำนมผุหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าฟันผุเป็นหนึ่งในโรคที่พบบ่อยที่สุดในวัยเด็ก เด็กบางคนจะไวต่อปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดฟันผุได้ง่าย สําหรับเด็กๆเหล่านี้การเลือกทำการรักษาด้วยการทำครอบฟันเด็กโดยเฉพาะสำหรับ…
อ่านเพิ่มเติม
เด็กดูดนิ้ว เกิดจากอะไร มีผลเสียหรือไม่ มีวิธีช่วยให้เลิกดูดนิ้วมั๊ย?

วิธีช่วยเด็กเลิกดูดนิ้ว – แนวทางแก้ไขสำหรับพ่อแม่

เด็กดูดนิ้ว ถือเป็นเรื่องปกติ และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการของเด็ก การดูดนิ้ว หรือการอมนิ้ว มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความรู้สึกอบอุ่นและความรู้สึกปลอดภัยในเด็ก นอกจากนี้ยังเป็น…
อ่านเพิ่มเติม
ลูกมีฟันน้ำนมผุมาก ถ้าไม่ครอบฟันน้ำนม มีทางเลือกอื่นมั๊ยนะ

ลูกมีฟันน้ำนมผุ ทางเลือกการรักษานอกจากครอบฟันเด็ก มีหรือไม่?

ครอบฟันน้ำนม กับทางเลือกในการรักษา สำหรับเด็กๆที่มีฟันน้ำนมผุมาก ถ้าไม่รักษาด้วยการครอบฟันน้ำนม ยังมีทางเลือกอื่นอีกมั๊ยนะ? (อ่านเพิ่มเติม)
อ่านเพิ่มเติม