ทพญ.ณัฐณิชา นามพิมพ์ (หมอจูเนียร์)

หมอจูเนียร์ ทพญ.ณัฐณิชา งามพิมพ์
หมอจูเนียร์ – ทพญ. ณัฐณิชา นามพิมพ์

สาขา : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

การศึกษา

  • 2563 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 2566 กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่