แก้ไขล่าสุด 03/04/2024

ทพญ. พิชญา ไชยรักษ์ - ทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทาง
ทพญ. พิชญา ไชยรักษ์ – ทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทาง

ทพญ. พิชญา ไชยรักษ์ (หมอพิชญา)

สาขา : ทันตกรรมจัดฟัน

คุณพิชญา (ทพญ. พิชญา ไชยรักษ์) คุณหมอเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและทันตกรรมจัดฟันมากว่า 13 ปีค่ะ

การศึกษา

  • 2539 – ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • 2541 – ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • 2553 – วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัน
    ตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2554 – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2559 – อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา