แก้ไขล่าสุด 14/08/2022

ทพญ. วราภา เหรียญพิทักษ์กุล (หมอกุ๊ก)

ทพญ.วราภา เหรียญพิทักษ์กุล (หมอกุ๊ก) หมอฟันเด็ก
ทพญ.วราภา เหรียญพิทักษ์กุล (หมอกุ๊ก) หมอฟันเด็ก

สาขา : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล