ทำฟันเด็กพิเศษ

ทำฟันเด็กพิเศษ โดยหมอฟันเด็กเฉพาะทาง – คลินิกทันตกรรม SmileDC

หน้าแรก » บทความด้านทันตกรรม » ทำฟันเด็กพิเศษ โดยหมอฟันเด็กเฉพาะทาง – คลินิกทันตกรรม SmileDC

ทำฟันเด็กพิเศษ คืออะไร?

ทำฟันเด็กพิเศษ คือ การให้การรักษาทางทันตกรรมเฉพาะทางสำหรับ เด็กพิเศษ ซึ่งจะมีขั้นตอนที่แตกต่างจากการให้การรักษาทางทันตกรรมเด็กทั่วๆไป ทั้งนี้เนื่องจาก เด็กพิเศษ คือ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในด้านต่างๆ เช่นต้องการความช่วยเหลือในการเรียนรู้ (เช่น เด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อน) หรือ ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสังคม (เช่น เด็กที่มีภาวะออทิสติก) ซึ่งเด็กเหล่านี้ จะต้องการความพิเศษในการดูแล เรื่องการทำฟันก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากหมอฟันทั่วๆไป อาจไม่มีวิธีบริหารจัดการให้เด็กพิเศษเหล่านี้ยอมรับการทำฟันได้ แม้กระทั่งหมอฟันเด็กเอง ก็อาจจะไม่สามารถใช้วิธีปกติในการทำฟันเด็กกลุ่มนี้ได้

ทำฟันเด็กพิเศษ
Photo by Maxime Bhm on Unsplash

หมอฟันเด็กกับเทคนิคการ ทำฟันเด็กพิเศษ

สำหรับ การทำฟันเด็กพิเศษ หมอฟันเด็กเฉพาะทางจะมีวิธีปรับพฤติกรรมเด็กพิเศษ ให้ยอมรับในการทำฟันอยู่หลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับ ระดับการเรียนรู้ของเด็ก ว่ามีความเข้าใจในการสื่อสารของหมอฟันเด็ก ได้มากน้อยเพียงใด โดยสามารถแบ่งได้ คือ

1. การทำฟันเด็กพิเศษ ที่มีความเข้าใจในการสื่อสารอยู่ในระดับสูง

เด็กพิเศษที่มีความเข้าใจในการสื่อสารอยู่ในระดับสูง เช่น กรณีเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) หรือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) หรือบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอด) หมอฟันเด็ก จะต้องใช้จิตวิทยาการสื่อสารกับเด็กพิเศษเหล่านี้ เพราะส่วนใหญ่ เด็กกลุ่มนี้จะมีความกังวลในการทำฟัน มากกว่าเด็กทั่วๆไป รวมถึงหมอฟันเด็กเอง ก็จะต้องมีความเข้าใจ ในธรรมชาติของเด็กกลุ่มนี้อย่างถ่องแท้ เช่น จะต้องปิดเครื่องช่วยฟังเวลาที่จะกรอฟันเด็ก หรือ ให้เด็กที่มองไม่เห็น ได้จับหรือสัมผัสกับทุกๆอย่างก่อนที่จะใส่เข้าไปในปากของเขา เป็นต้น

ทำฟันเด็กพิเศษ ที่มีทักษะการสื่อสารสูง
Photo by Limor Zellermayer on Unsplash

2. การทำฟันเด็กพิเศษ ที่มีความเข้าใจในการสื่อสารได้บ้าง

เด็กพิเศษที่มีความเข้าใจในการสื่อสารได้บ้าง เช่น กรณีเด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อนน้อยๆ (ไอคิวประมาณ 50 ถึง 70) หรือเด็กที่เป็นออทิสติก ที่สามารถสื่อสารได้พอประมาณ หมอฟันเด็กจะต้องใช้เทคนิคพิเศษในการอธิบายให้เด็กๆกลุ่มนี้ยอมรับในการทำฟัน เช่น การอธิบายซ้ำๆโดยใช้ภาษาง่ายๆที่เหมาะกับระดับความเข้าใจของเด็ก รวมถึงหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้เด็กตกใจ หรือจะไม่ให้ความร่วมมือ เช่น ปิดหูเมื่อมีเสียงดัง หลีกเลี่ยงการปรับไฟส่องปากในทิศทางที่จะโดนตาเด็ก เป็นต้น ซึ่งเด็กกลุ่มนี้โดยมากจะสามารถทำฟันได้โดยวิธีปกติค่ะ

ทำฟันเด็กพิเศษ ที่พอสื่อสารได้บ้าง
Photo by Robo Wunderkind on Unsplash

3. การทำฟันเด็กพิเศษ ที่ไม่สามารถสื่อสารได้เลย

เด็กพิเศษที่ไม่สามารถสื่อสารได้เลย เช่น กรณีที่เด็กมีภาวะปัญญาอ่อนอย่างรุนแรง ( IQ ประมาณ 20 ถึง 30) หรือเด็กที่เป็นออทิสติก ในระดับที่ไม่สามารถสื่อสารได้ เด็กกลุ่มนี้สามารถทำฟันได้ภายใต้การใช้เครื่องมือช่วยจับยึด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่เด็กดิ้น หรืออาจต้องทำฟันภายใต้การดมยาสลบ

ทำฟันเด็กพิเศษ ที่ไม่สามารถสื่อสารได้เลย
Photo by Jelleke Vanooteghem on Unsplash

หมอฟันเด็กกับการป้องกันปัญหาช่องปากใน เด็กพิเศษ

การป้องกันง่ายกว่าการรักษา ประโยคนี้เป็นความจริงมากๆ ในกลุ่มเด็กพิเศษเนื่องจากเด็กพิเศษนับเป็นกลุ่มที่ทำฟันได้ยาก(มาก) การให้ทันตกรรมป้องกันอย่างเข้มข้น จะช่วยลดการเกิดปัญหาฟันผุและเหงือกอักเสบได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. หมั่นให้ผู้ดูแลแปรงฟันให้ เด็กพิเศษ

โดยใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ความเข้มข้น 1000 ppm ทุกวัน วันละ 2 – 3 ครั้ง รวมถึงทำความสะอาดช่องปาก ภายหลังรับประทานอาหาร

การใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ 1,000 ppm. ช่วยดูแลสำหรับการ ทำฟันเด็กพิเศษ
Photo by Diana Polekhina on Unsplash

2. แนะนำให้เคลือบฟลูออไรด์ทุก 3 – 6 เดือน

การเคลือบฟลูออไรด์ใน เด็กพิเศษ จะช่วยลดโอกาสการเกิดฟันผุในเด็กพิเศษ และ สามารถพิจารณา ทำการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามทุกซี่ เนื่องจากเด็กพิเศษ อาจจะไม่สามารถดูแลความสะอาดในช่องได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะฟันกรามซี่ในๆ ที่มีโอกาสที่เศษอาหารจะติดตามร่องฟัน

3. อาจมีการใช้น้ำยาบ้วนปากเช็ดบริเวณขอบเหงือกและฟัน

การใช้น้ำยาบ้วนปาก เช็ดบริเวณขอบเหงือกและฟัน จะช่วยลดโอกาสในการเกิดเหงือกอักเสบ

น้ำยาบ้วนบวก ช่วยทำความสะอาด สำหรับการดูแลและการ ทำฟันเด็กพิเศษ
Photo by Mishaal Zahed on Unsplash

4. หลีกเลี่ยงขนมหวานหรืออาหารที่ทำให้เกิดฟันผุ

ทั้งนี้เนื่องจาก ขนมหวานหรืออาหารที่มีน้ำตาลสูง จะเป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้กับ แบคทีเรียในช่องปาก ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้ จะย่อยน้ำตาลเป็นอาหาร และปล่อยกรดออกมาทำลายเคลือบฟัน และชั้นเนื้อฟัน ทำให้เพิ่มโอกาสเกิดการผุของฟันในเด็กพิเศษ คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง สามารถช่วยเลือกขนมหรืออาหารที่มีประโยชน์ ต่อพัฒนาการของเด็กๆ และช่วยลดโอกาสเกิดฟันผุในเด็กพิเศษได้ค่ะ

ทำฟันเด็กพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ ควรหลีกเลี่ยงขนมหวาน ที่จะทำให้ฟันผุได้ง่าย
Photo by Denny Müller on Unsplash

5. มาพบทันตแพทย์เด็กทุกๆ 3 เดือน

การมาพบทันตแพทย์เด็กหรือหมอฟันเด็กเฉพาะทาง อย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ 3 เดือน เพื่อประเมิน ภาวะสุขภาพช่องปากอย่างใกล้ชิด จะช่วยลดโอกาสเกิดฟันผุในเด็กพิเศษ ได้อย่างมากค่ะ


คุณหมอฟันเด็กทุกคนปรารถนาให้เด็กๆที่มีความพิเศษ มีสุขภาพช่องปากที่แข็งแรงเพื่อความสุขของทุกคนทั้งตัวเด็กและคนที่อยู่รอบข้างค่ะ

โดย ผศ.ทพญ. อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์ (หมอโบว์)

แชร์บทความ – เพราะการแบ่งปันคือความห่วงใย

สอบถามนัดหมาย – ทำฟันเด็ก

กรณีมีคำถามเพิ่มเติม ตรวจสอบค่าบริการทันตกรรม หรือต้องการนัดหมายกับคุณหมอฟันเด็กเฉพาะทาง ที่คลินิกทันตกรรม SmileDC สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านนี้เลยนะคะ ยินดีให้บริการค่ะ

โทร 096-942-0057 คลินิกทันตกรรม SmileDC
เฟสบุ๊คแชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC
ไลน์แชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC

เวลาทำการนัดหมาย ทำฟันเด็กพิเศษ

เวลาทำการสำหรับนัดหมาย ทันตกรรมเด็ก
เวลาทำการสำหรับนัดหมาย ทันตกรรมเด็ก
จันทร์-เสาร์10:00 – 19:00 น.
อาทิตย์10:00 – 12:00 น.

คำถามที่พบบ่อย – คลินิกทันตกรรม SmileDC อยู่ตรงไหน?

คลินิกทันตกรรม SmileDC ตั้งอยู่ในโครงการดิไอเฟล บนถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก เขตสะพานสูง/รามคำแหง ฝั่งตรงข้ามวัดลาดบัวขาว ใกล้กับสุเหร่าซีรอ (ซอยมิสทีน รามคำแหง) นะคะ สามารถดูแผนที่ และกดปุ่มด้านล่างเพื่อนำทางด้วย Google Maps มายังคลินิกของเราได้เลยค่ะ

แผนที่ SmileDC คลินิกทันตกรรมเด็ก
แผนที่ คลินิกทันตกรรม – ประกันสังคม ทันตกรรม

บทความที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมเด็ก

สัญญาณเสียวฟันจากเหงือกที่กำลังร่น

รู้จักอาการเหงือกร่น: เกิดจากอะไรมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง

ดูแลก่อนสายเกินแก้ อย่าปล่อยให้อาการเหงือกร่นบานปลายจนส่งผลไปถึงรากฟัน อันเป็นสัญญาณร้าย ถึงปัญหาสุขภาพช่องปากทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น
ร้อนใน แผลในช่องปากที่ทำให้เกิดความระคายเคือง

ลดความรำคาญใจ แนะนำเคล็ดลับการแก้ร้อนในให้หายเร็วขึ้น!

กำจัดร้อนในที่ขัดขวางการกินและการใช้ชีวิต ด้วยเคล็ดลับแก้ร้อนในอย่างเร่งด่วนที่เห็นผลไวและทำตามได้ง่าย ในบทความนี้เลย
ลิ้นเป็นฝ้าเกิดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

รู้จักสาเหตุ และวิธีการป้องกันอาการลิ้นเป็นฝ้าในเด็ก

ลิ้นเป็นฝ้าในเด็ก มักเกิดขึ้นจากการละเลยการรักษาความสะอาดช่องปาก ฟัน และลิ้นอย่างถูกวิธี มาดูกันเลยว่าจะป้องกันได้อย่างไร และฝ้าบนลิ้นแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์