ครอบฟันเด็ก ช่วยหยุดการเกิดฟันน้ำนมผุในเด็กได้อย่างไร?

ครอบฟันเด็ก ช่วยหยุดฟันน้ำนมผุในเด็กได้อย่างไร?

ครอบฟันเด็กกับบทบาทที่ช่วยหยุดฟันน้ำนมผุในเด็ก

ฟันน้ำนมผุหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าฟันผุเป็นหนึ่งในโรคที่พบบ่อยที่สุดในวัยเด็ก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กหลายล้านคนทั่วโลก แม้ว่ามาตรการป้องกัน เช่น การแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดฟันผุในเด็กได้ แต่เด็กบางคนก็ไวต่อปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดฟันผุได้ง่าย สําหรับเด็กๆเหล่านี้การเลือกทำการรักษาด้วยการทำครอบฟันเด็กโดยเฉพาะสำหรับฟันน้ำนมที่มีการผุลุกลามมากจนไม่สามารถรักษาด้วยการอุดฟันน้ำนมแบบปกติได้ จะมีบทบาทสําคัญในการช่วยรักษาฟันน้ำนมที่ผุให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติอีกครั้ง

ครอบฟันเด็ก กับบทบาทในการช่วยหยุด ฟันน้ำนมผุ ในเด็ก
ครอบฟันเด็กกับบทบาทในการช่วยหยุดฟันน้ำนมผุ

ครอบฟันเด็กเป็นการรักษาทางทันตกรรมเด็กประเภทหนึ่ง โดยการใช้วัสดุครอบฟันประเภทต่างๆครอบด้านบนฟันน้ำนมที่ผุซึ่งผ่านการกรอเอารอผุออกแล้ว หรือผ่านการรักษารากฟันน้ำนมมาแล้ว เพื่อปกป้องและเสริมสร้างความแข็งแรงของตัวฟันน้ำนมเอง โดยส่วนใหญ่คุณหมอฟันเด็กเฉพาะทางมักจะแนะนําการทำครอบฟันน้ำนมสําหรับเด็กที่มีฟันน้ำนมที่ผุลุกลามขนาดใหญ่หรือตัวฟันได้รับความเสียหายมาก เช่น การหกล้มฟันกระแทกแตกหักเสียหาย ซึ่งฟันน้ำนมที่เสียหายเหล่านี้ จะไม่สามารถรักษาด้วยการอุดฟันน้ำนมแบบดั้งเดิมสำหรับการซ่อมแซมฟันที่เสียหายให้กลับมาปกติเหมือนเดิมได้

หนึ่งในประโยชน์ที่สําคัญของครอบฟันในเด็ก คือ ความสามารถในหยุดฟันน้ำนมที่ผุลุกลามไม่ให้ผุต่อไปและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างฟันน้ำนม โดยปกติเมื่อฟันน้ำนมของเด็กๆได้รับผลกระทบจากโรคฟันผุ รอยผุบนฟันน้ำนมจะได้รับการรักษาด้วยการกรอออกและทำการอุดฟันน้ำนมเพื่อทำการรักษา อย่างไรก็ตามในบางกรณีรอยผุจุดเล็กๆที่ฟันน้ำนมนั้นอาจขยายวงกว้างต่อไปจนทำให้ฟันได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงทําให้เสี่ยงต่อการถูกถอนออก ในกรณีเช่นนี้ครอบฟันเด็กจะมีประโยชน์มากสำหรับช่วยปกป้องตัวฟันไม่ให้ผุลุกลามต่อไปดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ประโยชน์ของการครอบฟันเด็ก
ประโยชน์ของการครอบฟันเด็ก

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของครอบฟันสําหรับเด็ก คือ มีแข็งแรงความทนทานสูงและติดแน่นทนนานจนกว่าจะหลุดออกไปพร้อมกับฟันน้ำนมตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมาถอดครอบฟันน้ำนมออก ด้วยการดูแลทำความสะอาดครอบฟันน้ำนมและนัดพบกับคุณหมอฟันเด็กเพื่อตรวจสุขภาพฟันตามคำแนะนำของทันตแพทย์เด็กเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทําให้ครอบฟันเด็กนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการรักษาทางทันตกรรมสําหรับเด็กที่มีแนวโน้มจะเกิดฟันน้ำนมผุได้ง่าย ซึ่งแตกต่างจากการอุดฟันแบบดั้งเดิมที่อาจจําเป็นต้องมาพบคุณหมอฟันเด็กเป็นประจำเพื่อตรวจและเปลี่ยนวัสดุที่อุดเป็นระยะๆ

บทบาทที่สําคัญอีกประการหนึ่งของครอบฟันเด็กในการป้องกันฟันผุในวัยเด็ก คือ ความสามารถในการรักษาการจัดตําแหน่งและระยะห่างของฟันที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะเมื่อฟันน้ำนมผุหรือเสียหายจนอาจจะต้องถูกถอนออกไปก่อนถึงวัยอันควรโดยไม่ได้รับการรักษาด้วยการรักษารากฟันน้ำนมร่วมกับการครอบฟันน้ำนมที่เหมาะสม ผลกระทบที่ตามมาคือ อาจส่งผลต่อตําแหน่งการขึ้นของฟันแท้และระยะห่างของฟันซี่อื่นๆซึ่งนําไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น ฟันล้มหรือฟันซ้อนเกในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม และอาจทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการรักษาด้วยการจัดฟันซึ่งโดยปกติจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับการทำครอบฟันเด็กที่สามารถช่วยเก็บฟันน้ำนมไว้ได้โดยไม่ต้องถอน และช่วยให้ฟันแท้ที่จะขึ้นมาใหม่สามารถขึ้นมาได้ในตำแหน่งที่เหมาะสมและไม่ล้มเอียง เป็นต้น

ครอบฟันเด็กกับการช่วยรักษาระยะฟัน
ครอบฟันเด็กกับการช่วยรักษาระยะฟัน

นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ช่วยหยุดฟันน้ำนมที่มีการผุลุกลามแล้ว ครอบฟันเด็กยังสามารถช่วยเสริมบุคลิกภาพและสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆได้ เด็กที่ฟันมีผุจนต้องถอนออกไปก่อนวัยอันควรทำให้เกิดเป็น “ฟันหลอ” ซึ่งมักจะส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพทำให้เด็กๆพยายามหลีกเลี่ยงการยิ้มหรือพูดในที่สาธารณะเพื่อไม่ให้ถูกเพื่อนล้อ ในกรณีนี้ครอบฟันในเด็กสามารถช่วยฟื้นฟูความมั่นใจและความนับถือตนเองของเด็กโดยการทำให้ฟันน้ำนมที่ผุเสียหายกลับมาสวยงามเหมือนฟันปกติได้ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกายและสติปัญญาจากการได้มีฟันไว้เคี้ยวอาหาร และยังช่วยฟื้นฟูความสามารถในการฝึกออกเสียงที่ต้องใช้ฟันหน้า เช่น เสียง “ฟ.ฟัน” “ฝ.ฝา” ในภาษาไทย หรือ เสียง “s” “f” ในภาษาอังกฤษอีกด้วย

ครอบฟันเด็กกับการช่วยฝึกออกเสียง
ครอบฟันเด็กกับการช่วยฝึกออกเสียง

บทสรุป

การทำครอบฟันในเด็กมีบทบาทสําคัญในการช่วยป้องกันฟันผุในวัยเด็กไม่ให้เกิดการผุลุกลามต่อไปและรักษาสุขภาพช่องปากโดยรวมของเด็กๆ วัสดุที่ใช้ในการครอบฟันน้ำนมนี้มีความทนทานสูง สามารถป้องกันฟันผุและความเสียหายต่อฟันได้ และติดแน่นทนนานจนหลุดไปเองตามธรรมชาติพร้อมกับฟันน้ำนมโดยไม่ต้องมาถอดครอบฟันน้ำนมออก นอกจากนี้ครอบฟันในเด็กยังสามารถช่วยรักษาระยะห่างของฟันที่เหมาะสมช่วยลดโอกาสเกิดฟันล้มหรือฟันซ้อนเก และยังช่วยเสริมบุคลิกภาพการนับถือตนเองและสร้างความมั่นใจของเด็กอีกด้วย หากคุณพ่อคุณแม่คิดว่าเด็กๆที่มีฟันผุลุกลามอาจได้รับประโยชน์จากครอบฟันเด็ก สามารถนัดปรึกษาพูดคุยกับหมอฟันเด็กเฉพาะทางที่คลินิกทันตกรรม SmileDC ได้ตามรายละเอียดช่องทางด้านล่างนี้นะคะ

การครอบฟันเด็ก - Pediatric Dental Crown - White Teeth

แชร์บทความนี้

เพราะการแบ่งปันคือความห่วงใยที่เรามีให้กัน…(เลือกแชร์บทความให้เพื่อนได้โดยกดปุ่มด้านล่างนี้เลยค่ะ)

บทความอื่นที่เกี่ยวข้องกับครอบฟันน้ำนม

ลูกมีฟันน้ำนมผุมาก ถ้าไม่ครอบฟันน้ำนม มีทางเลือกอื่นมั๊ยนะ

ลูกมีฟันน้ำนมผุ ทางเลือกการรักษานอกจากครอบฟันเด็ก มีหรือไม่?

ครอบฟันน้ำนม กับทางเลือกในการรักษา สำหรับเด็กๆที่มีฟันน้ำนมผุมาก ถ้าไม่รักษาด้วยการครอบฟันน้ำนม ยังมีทางเลือกอื่นอีกมั๊ยนะ? (อ่านเพิ่มเติม)
ครอบฟันเด็ก ทำอย่างไรให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลาย

การเตรียมใจเด็กๆ สำหรับการทำครอบฟันน้ำนมอย่างสบายใจ

สําหรับเด็กหลายคนความคิดที่จะไปพบทันตแพทย์เด็กอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับขั้นตอนการครอบฟันน้ำนมที่มี…
ครอบฟันเด็ก กับ อุดฟันน้ำนม - Pediatric Dental Crown vs Filling

ครอบฟันเด็ก กับ อุดฟันน้ำนม เลือกรักษาแบบไหนดีนะ?

ครอบฟันน้ำนม กับ อุดฟันน้ำนม เลือกรักษาแบบไหนดีนะ!? เป็นคำถามที่ผู้ปกครองหลายท่านสงสัย มาหาคำตอบ ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละทางเลือกกันได้เลยค่ะ…
How Pediatric Dental Crown help Boost Confidence - ครอบฟันเด็กช่วยสร้างความมั่นใจ ได้อย่างไร

ครอบฟันเด็ก ช่วยเสริมสร้างบุลคลิกและความมั่นใจได้จริงหรือ?

ครอบฟันเด็ก เป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาสุขภาพช่องปากของเด็ก ใช้เพื่อซ่อมแซมและปกป้องฟันที่เสียหายหรือผุมากจนอาจจะต้อง…