เครื่องมือกันฟันล้ม

เครื่องมือกันฟันล้ม คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร ราคาเท่าไหร่?

หน้าแรก » บทความด้านทันตกรรม » เครื่องมือกันฟันล้ม คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร ราคาเท่าไหร่?

เครื่องมือกันฟันล้ม คืออะไร?

เครื่องมือกันฟันล้ม คือ เครื่องมือที่ช่วยป้องกันไม่ให้ฟันข้างเคียงของฟันที่ถูกถอนไป ล้มลงมาในช่องว่างที่เกิดจากการถอนฟัน เนื่องจากฟันน้ำนมมีหน้าที่เป็นตัวกันที่ เพื่อให้ฟันแท้สามารถขึ้นมาในช่องปากเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม การไม่ใส่เครื่องมือกันฟันล้มแล้วถอนฟัน อาจส่งผลให้ฟันแท้ที่ขึ้นมาไม่ถูกตำแหน่ง หรือขึ้นไม่ได้และเกิดเป็นฟันคุดในที่สุด

สำหรับรายละเอียดของ เครื่องมือกันฟันล้ม เช่น เครื่องมือกันฟันล้มมีกี่แบบ? เครื่องมือกันฟันล้ม มีประโยชน์อย่างไร? เครื่องมือกันฟันล้ม เหมาะกับใคร? ข้อควรปฏิบัติภายหลังการ ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม และ เครื่องมือกันฟันล้ม ราคาเท่าไหร่? พร้อมบทสรุปของการ ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม มาติดตามรายละเอียดไปพร้อมๆกันได้ในโพสต์นี้กันเลยนะคะ

สารบัญ

เครื่องมือกันฟันล้ม มีกี่ประเภท?

ประเภทของเครื่องมือกันฟันล้ม เราสามารถแบ่ง ประเภทของเครื่องมือกันฟันล้ม สำหรับทันตกรรมเด็ก หรือ การทำฟันเด็กได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 1. เครื่องมือกันฟันล้ม แบบด้านเดียวของขากรรไกร นิยมใช้ในกรณีการสูญเสียฟันไปเพียงฝั่งเดียวของช่องปาก โดยเครื่องมือจะเกาะอยู่กับฟันหลังซี่ที่ถอนไป และมีห่วงเหล็กเป็นช่อง เพื่อดันฟันที่ข้างเคียง ไม่ให้ล้มเข้ามาในช่องว่าง
 2. เครื่องมือกันฟันล้ม แบบสองด้านของขากรรไกร ใช้ในกรณีมีการสูญเสียฟันไปทั้งด้านซ้ายและด้านขวา โดยเครื่องมือชนิดนี้ จะเกาะยึดที่ฟันกรามด้านในทั้งสองฝั่งของช่องปาก เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันเคลื่อนที่ ล้มไปในช่องว่าง ที่ถูกถอนไป
 3. เครื่องมือกันฟันล้ม แบบถอดได้ นิยมใช้ในกรณีที่ไม่มีฟันกรามในการยึดเกาะกับ เครื่องมือแบบติดแน่น ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้ จะทำให้เด็กๆ เกิดความรู้สึก รำคาญได้ มากกว่า 2 แบบแรก

เครื่องมือกันฟันล้ม เหมาะกับใคร?

เครื่องมือกันฟันล้มนี้ จะเหมาะสำหรับเด็กที่ต้องสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนวัยอันควรจากการถอนฟันน้ำนม เนื่องจากฟันน้ำนมซี่นั้นๆ มีการผุมากจนถึงโพรงประสาทฟัน และไม่สามารถที่จะเก็บฟันน้ำนมซี่ที่ผุนั้นไว้ด้วยการรักษารากฟันน้ำนมและทำการครอบฟันเด็กได้ จึงทำให้เกิดช่องว่างขึ้นระหว่างฟันน้ำนมซี่ที่ถูกถอนออกไปนั่นเอง ดังนั้นการไม่ได้ ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม อาจทำให้ฟันน้ำนมซี่ข้างเคียงทั้ง 2 ด้านล้มเข้ามา ส่งผลให้ฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นมาแทนที่ฟันน้ำนมที่ถูกถอนออกไปก่อนหน้า ไม่มีพื้นที่เพียงพอ หรือไม่สามารถขึ้นในตำแหน่งที่ถูกต้องได้ และทำให้เกิดเป็นฟันซ้อนเก หรือฟันคุดในที่สุด

ประโยชน์ของเครื่องมือกันฟันล้ม

เครื่องมือกันฟันล้ม นี้มีประโยชน์ในการช่วยป้องกัน ไม่ให้ฟันน้ำนมซี่ข้างเคียงล้มลงมาในช่องว่างของฟันน้ำนมซี่ที่ถูกถอนออกไปก่อนถึงวัยอันควร เป็นการช่วยกันที่ว่างเอาไว้สำหรับให้ฟันแท้ที่จะขึ้นมาในภายหลังตามช่วงอายุวัย สามารถขึ้นได้อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกฟันน้ำนมเบียดบัง และช่วยลดโอกาสเกิดฟันซ้อนเก หรือฟันคุด ที่เกิดจากการที่ฟันแท้ขึ้นมาไม่ถูกตำแหน่งได้ด้วยค่ะ

สำหรับประโยชน์ของ เครื่องมือกันฟันล้ม ทั้งนี้เนื่องจาก เครื่องมือกันฟันล้ม เป็น เครื่องมือสำหรับสวมใส่ภายในช่องปาก โดยมีจุดประสงค์สำคัญคือ ช่วยทำให้สามารถรักษาระยะห่างระหว่างฟันไว้ได้ โดยคุณหมอฟันเด็กเฉพาะทาง จะให้คำแนะนำสำหรับการเลือกใส่เครื่องมือกันฟันล้ม ซึ่งจะมีทั้งแบบถอดได้และแบบติดแน่น ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

กลับสู่สารบัญ

เครื่องมือกันฟันล้ม ราคาเท่าไหร่?

สำหรับคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเด็กๆอยากจะรู้คือ การรักษาด้วยการทำหรือใส่ เครื่องมือกันฟันล้ม ราคาเท่าไหร่? สามารถดูได้จากตารางด้านล่างนี้ค่ะ โดย ราคาของเครื่องมือกันฟันล้ม จะขึ้นอยู่กับจำนวนด้านของขากรรไกรที่ต้องใส่ และ สำหรับค่าบริการทางทันตกรรมเด็กในด้านอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่ สามารถกดดูได้ จากปุ่มด้านล่างตารางนี้นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

บริการทันตกรรมเด็กค่าบริการ (บาท)
เครื่องมือกันฟันล้ม แบบด้านเดียวของขากรรไกร3,500 บาท
เครื่องมือกันฟันล้ม แบบ 2 ด้านเดียวของขากรรไกร5,000 บาท
ตาราง: เครื่องมือกันฟันล้ม ราคาเท่าไหร่

ข้อควรปฏิบัติภายหลังการ ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม

 1. เด็กๆต้องมาตรวจ ติดตามการใส่เครื่องมือทุกๆ 3 – 6 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันกราม ที่เป็นตัวเกาะยึด เครื่องมือเกิดการผุ
 2. เด็กๆสามารถแปรงฟันซี่ที่ใส่ เครื่องมือกันฟันล้ม ได้ตามปกติ
 3. เด็กๆต้องมาให้ทันตแพทย์ทำการถอด เครื่องมือกันฟันล้ม ออกให้ เมื่อฟันกรามซี่ที่ถูกถอนไป มีฟันแท้ขึ้นมาทดแทน
 4. เครื่องมือกันฟันล้ม จำเป็นต้องได้รับการยึดซีเมนต์ใหม่ ทุกๆ 3 – 6 เดือน เพื่อป้องกัน ไม่ให้เครื่องมือหลุดออกจากตำแหน่ง
 5. เครื่องมือกันฟันล้มแบบถอดได้ ต้องทำความสะอาดทุกวัน ด้วยแปรงสีฟัน ขนนุ่มและสบู่อ่อน
 6. กรณีที่ เครื่องมือกันฟันล้ม เกิดหลุดออกมา ควรรีบนำเครื่องมือดังกล่าว กลับมาให้ทันตแพทย์ ยึดซีเมนต์กลับเข้าไปใหม่
 7. พยายามหลีกเลี่ยง การกัด หรือ เคี้ยวของแข็งบริเวณที่ ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือบิดเบี้ยว เสียรูป
 8. ระวังไม่ให้เด็กใช้นิ้ว หรือสิ่งของงัดแงะเครื่องมือกันฟันล้ม ออกจากฟัน

กลับสู่สารบัญ

บทสรุป – ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม

จะเห็นได้ว่าการ ใส่เครื่องมือกันฟันล้มนี้มีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับเด็กๆที่มีความจำเป็นต้องถอนฟันน้ำนมออกไปก่อนวัยอันควร ในกรณีที่ไม่สามารถจะเก็บฟันน้ำนมซี่นั้นๆไว้ได้ โดยที่ฟันแท้ยังไม่ถึงเวลาขึ้นมาค่ะ

อย่างไรก็ตาม “การป้องกัน” น่าจะดีกว่าการแก้ไขด้วยการมา ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม ในภายหลัง โดยเฉพาะเมื่อเด็กๆ มีฟันที่ผุมากแล้ว จนจำเป็นต้องถอนฟันน้ำนมออกไป ก่อนที่ฟันแท้จะขึ้น ดังนั้นเรามาช่วยกันแปรงฟันน้ำนม ของเด็กๆให้สะอาด ด้วยการใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ โดยเริ่มจากใช้ในปริมาณน้อยๆก่อนนะคะ เพื่อสุขภาพฟันและช่องปากที่ดีของลูกน้อยค่ะ

กลับสู่สารบัญ

แชร์บทความ – เพราะการแบ่งปันคือความห่วงใย

สอบถามนัดหมาย – ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม

กรณีมีคำถามเพิ่มเติม ตรวจสอบค่าบริการทันตกรรม หรือต้องการนัดหมายกับคุณหมอฟันเด็กเฉพาะทาง ที่คลินิกทันตกรรม SmileDC สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านนี้เลยนะคะ ยินดีให้บริการค่ะ

โทร 096-942-0057 คลินิกทันตกรรม SmileDC
เฟสบุ๊คแชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC
ไลน์แชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC

บทความที่เกี่ยวข้องกับ คำถามที่พบบ่อยของการทำฟันเด็ก

สัญญาณเสียวฟันจากเหงือกที่กำลังร่น

รู้จักอาการเหงือกร่น: เกิดจากอะไรมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง

ดูแลก่อนสายเกินแก้ อย่าปล่อยให้อาการเหงือกร่นบานปลายจนส่งผลไปถึงรากฟัน อันเป็นสัญญาณร้าย ถึงปัญหาสุขภาพช่องปากทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
ร้อนใน แผลในช่องปากที่ทำให้เกิดความระคายเคือง

ลดความรำคาญใจ แนะนำเคล็ดลับการแก้ร้อนในให้หายเร็วขึ้น!

กำจัดร้อนในที่ขัดขวางการกินและการใช้ชีวิต ด้วยเคล็ดลับแก้ร้อนในอย่างเร่งด่วนที่เห็นผลไวและทำตามได้ง่าย ในบทความนี้เลย
อ่านเพิ่มเติม
ลิ้นเป็นฝ้าเกิดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

รู้จักสาเหตุ และวิธีการป้องกันอาการลิ้นเป็นฝ้าในเด็ก

ลิ้นเป็นฝ้าในเด็ก มักเกิดขึ้นจากการละเลยการรักษาความสะอาดช่องปาก ฟัน และลิ้นอย่างถูกวิธี มาดูกันเลยว่าจะป้องกันได้อย่างไร และฝ้าบนลิ้นแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์
อ่านเพิ่มเติม
ฟันแตกเป็นอุปสรรคต่อการเคี้ยวอาหารและการใช้ชีวิต

“ฟันแตก” เกิดจากอะไร เป็นแล้วรักษายังไงได้บ้าง

ชวนไปรู้ทันสาเหตุของการเกิดปัญหาฟันแตก และอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากฟันแตกหรือฟันบิ่น พร้อมมีวิธีป้องกันและรักษามาแนะนำกัน
อ่านเพิ่มเติม
วิธีแปรงฟันเด็กให้สะอาด

เทคนิคดี ๆ ที่พ่อแม่ควรรู้ สอนเด็กแปรงฟันอย่างไรให้สะอาด

ฟันเป็นอวัยวะที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหาร จึงมีความสำคัญต่อเด็กวัยกำลังโต พ่อแม่ควรสอนเด็กแปรงฟันให้สะอาด เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี ซึ่งเรามีวิธีมาบอกกัน
อ่านเพิ่มเติม
การจัดฟันน้ำนมในเด็ก สามารถเริ่มทำการ จัดฟันเด็ก ได้เมื่ออายุเท่าไหร่?

ตอบครบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ “การจัดฟันน้ำนม” | SmileDC

จัดฟันน้ำนม เป็นหนึ่งในคำถามที่มีคุณพ่อคุณแม่สนใจสอบถามเข้ามามาก ซึ่งมีหลายๆคำถามเกี่ยวกับการจัดฟันน้ำนมในเด็กที่น่าสนใจ เช่น เด็กๆสามารถจะเริ่มจัดฟันได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่? ลูกมีฟันซ้อนเกหรือฟันล้มเอียงสามารถจัดฟันเด็กช่วยได้มั๊ย? ควรรอให้ฟันน้ำนมหลุดออกหมดและมีฟันแท้ขึ้นครบก่อนค่อยจัดฟันเด็กหรือไม่? การจัดฟันน้ำนมในเด็กช่วยแก้ปัญหาฟันแบบไหนได้บ้าง?…
อ่านเพิ่มเติม
ครอบฟันเด็ก ช่วยหยุดการเกิดฟันน้ำนมผุในเด็กได้อย่างไร?

ครอบฟันเด็ก ช่วยหยุดฟันน้ำนมผุในเด็กได้อย่างไร?

ครอบฟันเด็กกับบทบาทที่ช่วยหยุดการเกิดฟันน้ำนมผุในเด็ก – ฟันน้ำนมผุหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าฟันผุเป็นหนึ่งในโรคที่พบบ่อยที่สุดในวัยเด็ก เด็กบางคนจะไวต่อปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดฟันผุได้ง่าย สําหรับเด็กๆเหล่านี้การเลือกทำการรักษาด้วยการทำครอบฟันเด็กโดยเฉพาะสำหรับ…
อ่านเพิ่มเติม
เด็กดูดนิ้ว เกิดจากอะไร มีผลเสียหรือไม่ มีวิธีช่วยให้เลิกดูดนิ้วมั๊ย?

วิธีช่วยเด็กเลิกดูดนิ้ว – แนวทางแก้ไขสำหรับพ่อแม่

เด็กดูดนิ้ว ถือเป็นเรื่องปกติ และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการของเด็ก การดูดนิ้ว หรือการอมนิ้ว มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความรู้สึกอบอุ่นและความรู้สึกปลอดภัยในเด็ก นอกจากนี้ยังเป็น…
อ่านเพิ่มเติม
ลูกมีฟันน้ำนมผุมาก ถ้าไม่ครอบฟันน้ำนม มีทางเลือกอื่นมั๊ยนะ

ลูกมีฟันน้ำนมผุ ทางเลือกการรักษานอกจากครอบฟันเด็ก มีหรือไม่?

ครอบฟันน้ำนม กับทางเลือกในการรักษา สำหรับเด็กๆที่มีฟันน้ำนมผุมาก ถ้าไม่รักษาด้วยการครอบฟันน้ำนม ยังมีทางเลือกอื่นอีกมั๊ยนะ? (อ่านเพิ่มเติม)
อ่านเพิ่มเติม
ครอบฟันเด็ก ทำอย่างไรให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลาย

การเตรียมใจเด็กๆ สำหรับการทำครอบฟันน้ำนมอย่างสบายใจ

สําหรับเด็กหลายคนความคิดที่จะไปพบทันตแพทย์เด็กอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับขั้นตอนการครอบฟันน้ำนมที่มี…
อ่านเพิ่มเติม
ครอบฟันเด็ก กับ อุดฟันน้ำนม - Pediatric Dental Crown vs Filling

ครอบฟันเด็ก กับ อุดฟันน้ำนม เลือกรักษาแบบไหนดีนะ?

ครอบฟันน้ำนม กับ อุดฟันน้ำนม เลือกรักษาแบบไหนดีนะ!? เป็นคำถามที่ผู้ปกครองหลายท่านสงสัย มาหาคำตอบ ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละทางเลือกกันได้เลยค่ะ…
อ่านเพิ่มเติม
How Pediatric Dental Crown help Boost Confidence - ครอบฟันเด็กช่วยสร้างความมั่นใจ ได้อย่างไร

ครอบฟันเด็ก ช่วยเสริมสร้างบุลคลิกและความมั่นใจได้จริงหรือ?

ครอบฟันเด็ก เป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาสุขภาพช่องปากของเด็ก ใช้เพื่อซ่อมแซมและปกป้องฟันที่เสียหายหรือผุมากจนอาจจะต้อง…
อ่านเพิ่มเติม
อาหารที่ดีต่อสุขภาพฟันของลูก - How good food benefits your kids health

อาหารที่ดีช่วยดูแลสุขภาพฟันลูกได้อย่างไร?

อาหารที่ดีต่อสุขภาพฟันของลูกเป็นสิ่งสำคัญ!! ในฐานะพ่อแม่เราทุกคนต้องการให้ลูกๆ มีรอยยิ้มที่มีสุขภาพดีและมีความสุข แต่รู้หรือไม่ว่าอาหารที่ดี มีบทบาทสําคัญในการ…
อ่านเพิ่มเติม
Preventive Dentistry ทันตกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็ก

ทันตกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็ก คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร?

ทันตกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็ก (Preventive Dentistry) คือ เป็นวิธีการป้องกันปัญหาฟันผุและโรคในช่องปากของเด็กๆ ตั้งแต่เริ่มมีฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นมาในช่องปาก (อายุประมาณ 8…
อ่านเพิ่มเติม
ฟันน้ำนมผุ คืออะไร เด็กมีฟันผุ รักษาอย่างไร

ฟันน้ำนมผุ เกิดจากอะไร? เด็กที่มีฟันน้ำนมผุ รักษาอย่างไร?

ฟันน้ำนมผุ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การทำความสะอาดไม่ทั่วถึง รวมถึงการกินอาหารหรือขนมที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ หรืออาจเกิดจากเนื้อฟันที่…
อ่านเพิ่มเติม