ทันตแพทย์รักษารากฟัน แตกต่างจากทันตแพทย์ทั่วไปอย่างไร

ทันตแพทย์รักษารากฟัน แตกต่างจากทันตแพทย์ทั่วไป อย่างไร?!

หน้าแรก » บทความด้านทันตกรรม » ทันตแพทย์รักษารากฟันแตกต่างอย่างไร?

ทันตแพทย์รักษารากฟันแตกต่างจากทันตแพทย์ทั่วไป อย่างไร?!

หลายๆคนอาจจะกำลังสงสัยว่า ทันตแพทย์รักษารากฟันนั้นมีความแตกต่างจากทันตแพทย์ทั่วไปอย่างไร? มาเรียนรู้ถึง ความแตกต่างกันได้ในโพสต์นี้นะคะ

ทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์รักษารากฟันจะมีบทบาทที่แตกต่างกันมาก ในการดูแลสุขภาพฟันของผู้ป่วย แม้ว่าทั้งสองสาขา จะให้บริการบางอย่างเหมือนกัน แต่ทันตแพทย์รักษารากฟัน จะมีหน้าที่รับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจง ในการรักษารักษาฟัน หรือการรักษาคลองรากฟัน บทความนี้จะช่วยอธิบายถึงความแตกต่างเหล่านี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทันตแพทย์รักษารากฟันและทันตแพทย์ทั่วไป?

เราจะพูดถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทันตแพทย์รักษารากฟันและทันตแพทย์ทั่วไป มาดูไปพร้อมๆกันในสาระสำคัญของความแตกต่างเหล่านี้กันได้เลยค่ะ

ทันตแพทย์รักษาฟันกับทันตแพทย์ทั่วไป ต่างกันอย่างไร?

1. ทันตแพทย์รักษารากฟันจำเป็นต้องมีการศึกษาต่อเฉพาะทางขั้นสูง

ทันตแพทย์รักษารากฟัน มีการศึกษาต่อเฉพาะทางขั้นสูง
ทันตแพทย์รักษารากฟันจะมีการศึกษาต่อเฉพาะทางขั้นสูง

หลังจากจบการศึกษาทันตแพทย์ศาสตร์ในรั้วมหาวิทยาลัย ทันตแพทย์รักษารากฟันจำเป็นจะต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปี ในการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรเฉพาะทางขั้นสูงเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษารากฟัน ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาเฉพาะทางทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับขั้นตอนและวิธีการรักษารากฟัน โดยจะศึกษาเฉพาะทางเกี่ยวกับโรคของเนื้อฟัน การรักษาคลองรากฟัน และเทคนิคการผ่าตัด

สำหรับขั้นตอนการรักษารากฟัน เพื่อเอาเนื้อเยื่อที่อักเสบหรือเกิดการติดเชื้อ ออกจากด้านในของฟันและปิดทับด้วยวัสดุอุดฟัน ทันตแพทย์รักษารากฟันจะต้องมีการฝึกอบรมพิเศษในการดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้

ทั้งนี้ในการฝึกอบรมของทันตแพทย์รักษารากฟันจะประกอบด้วย การเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพยาธิวิทยาของฟัน ดำเนินการวินิจฉัยอย่างละเอียดและกำหนดแผนการรักษาที่ดีที่สุด รักษาโรคทางทันตกรรมต่างๆ รวมทั้งฟันผุ โรคเหงือก การติดเชื้อที่รากฟันและปริทันต์อักเสบปลาย และให้การดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุม

2. ทันตแพทย์รักษารากฟันจะมีทักษะและความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตแพทย์รักษารากฟัน จะมีทักษะความชำนาญเฉพาะทาง
ทันตแพทย์รักษารากฟันจะมีทักษะและความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตแพทย์รักษารากฟันจะเน้นเฉพาะการรักษาเนื้อฟันเพื่อจำกัดการรักษาเฉพาะการรักษารากฟัน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจะมีการฝึกอบรมให้ได้มีการรักษารากฟันที่ค่อนข้างเยอะมากกว่า เมื่อเทียบกับทันตแพทย์ทั่วไป ซึ่งทำให้ทันตแพทย์รักษารากฟัน จะมีความชำนาญเป็นพิเศษในการตรวจและวินิจฉัยถึงสาเหตุของอาการปวดในช่องปากและใบหน้า ซึ่งปกติแล้วเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก หากไม่มีประสบการณ์ในการักษาที่มากเพียงพอ โดยทันตแพทย์รักษารากฟัน มักจะเชี่ยวชาญในการรักษารากฟันที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียจากฟันผุ นอกจากนี้อาจทำการผ่าตัดรากฟันและกระดูกที่รองรับฟันร่วมด้วย

3. ทันตแพทย์รักษารากฟัน คือ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการความเจ็บปวด

ทันตแพทย์รักษารากฟัน จะสามารถควบคุมความเจ็บปวดด้วยยาชาได้อย่างดี
ทันตแพทย์รักษารากฟันเฉพาะทางจะสามารถ ควบคุมความเจ็บปวดด้วยยาชาได้อย่างดี

การรักษารากฟันเพื่อบรรเทาอาการปวดฟัน เป็นหนึ่งในความเชี่ยวชาญที่สำคัญของ ทันตแพทย์รักษารากฟันที่มีประสบการณ์เพียงพอในการรักษาอาการปวดฟัน สามารถช่วยกำจัด หรือ ลดความเจ็บปวดลงได้ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่ง ที่ทำให้จำเป็นต้องรักษารากฟัน คือ เมื่อมีฟันที่ผุเป็นโพรงลึก ภาวะนี้ทำให้ เส้นประสาทของฟันเกิดการอักเสบได้

ทันตแพทย์รักษารากฟันจะใช้เทคนิคพิเศษ เพื่อทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายในระหว่างการรักษา โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญบริหารและสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาในทางด้านการอักเสบของรากฟัน เพื่อที่จะรักษาผู้ป่วยได้อย่างสบาย ให้ได้รับการบรรเทาจากอาการปวดฟันหลังจากทำการรักษารากฟันที่มีการติดเชื้อ หรือการอักเสบของเส้นประสาทภายในโพรงประสาทฟัน

4. ทันตแพทย์รักษารากฟันจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ทันตแพทย์รักษารากฟัน จะใช้เทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัย
ทันตแพทย์รักษารากฟัน จะใช้เทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัย

ทันตแพทย์รักษารากฟันจะมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ที่ใช้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากการรักษา เช่น การถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์แบบดิจิทัล ซึ่งช่วยให้ทันตแพทย์รักษารากฟัน สามารถถ่ายภาพกายวิภาคของฟันขนาดเล็กที่มีรายละเอียด เพื่อดูคลองรากฟันและการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะภายในโพรงประสาทฟันจะมีพื้นที่ขนาดเล็กมาก ทันตแพทย์รักษารากฟันจำเป็นต้องใช้กล้อง Microscope ปฏิบัติการทางทันตกรรมเพื่อตรวจสอบภายในคลองรากฟันเพื่อทำความสะอาดและรักษรากฟันอย่างทั่วถึง เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อ ซึ่งเครื่องมือนี้ใช้โดยทันตแพทย์รักษารากฟัน ในระหว่างการรักษาคลองรากฟัน

บทสรุป – ทันตแพทย์รักษารากฟัน แตกต่างอย่างไร?

หากคุณมีฟันผุ ที่มีการติดเชื้อในโพรงประสาทรากฟัน และ ได้รับการตรวจโดยทันตแพทย์รักษารากฟันเฉพาะทางแล้วว่า มีความจำเป็นต้องทำ การรักษารากฟัน คุณควรไปพบ ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษาฟันโดยเร็ว เพื่อดูแลปัญหาดังกล่าว

ทันตแพทย์รักษารากฟันจะมีความแตกต่างจากทันตแพทย์ทั่วไปตรงที่ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี และมีประสบการณ์ในการรักษา ที่มุ่งเน้นเฉพาะทางสำหรับการรักษารากฟัน มีการใช้เทคนิคพิเศษ เพื่อทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายในระหว่างการรักษา สุดท้าย ทันตแพทย์รักษรากฟันจะมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้ได้รับผลลัพธ์การรักษารรากฟันที่ดีที่สุด และช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้น

การรักษารากฟันถึงแม้จะเป็นวิธีการที่ยุ่งยากและซับซ้อน แต่ก็มีข้อดีที่ทำให้สามารถเก็บรักษาฟันเอาไว้ในช่องปากได้ การรักษาจะได้ผลสำเร็จดีที่สุด หากเจ้าของฟันให้ความร่วมมือกับทันตแพทย์ในขั้นตอนการรักษา มาตามเวลาที่นัดหมายจนเสร็จสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ วิธีการที่ดีที่สุดในการรักษาฟันเอาไว้ในช่องปาก คือ การดูแลรักษาความสะอาดช่องปากอย่างดี แปรงฟันบ่อยๆอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง รวมถึงมาพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน

ขั้นตอนการ รักษารากฟันเจ็บไหม
บทสรุปเกี่ยวกับทันตแพทย์รักษารากฟันเฉพาะทาง

สอบถามและนัดหมาย- ทันตแพทยรักษารากฟัน

โทร 096-942-0057 คลินิกทันตกรรม SmileDC
เฟสบุ๊คแชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC
ไลน์แชทหาเรา คลินิกทันตกรรม SmileDC

บทความที่เกี่ยวข้อง ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทำฟัน ประกันสังคม ทันตกรรม ทำฟันฟรี 900 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย เบิกอะไรได้บ้าง

ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท รักษาอะไรได้บ้าง?!

ทำฟัน ประกันสังคม คือ สิทธิที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 จะสามารถใช้สิทธิทางทันตกรรม สำหรับบริการ ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน และถอน/ผ่าฟันคุด ได้ฟรี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรับบริการ…
ทันตแพทย์รักษารากฟัน แตกต่างจากทันตแพทย์ทั่วไปอย่างไร

ทันตแพทย์รักษารากฟัน แตกต่างจากทันตแพทย์ทั่วไป อย่างไร?!

หลายๆคนอาจกำลังสงสัยว่า ทันตแพทย์รักษารากฟัน มีความแตกต่างจากทันตแพทย์ทั่วไปอย่างไร มาเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างทันตแพทย์รักษารากฟันกับ…
รักษารากฟันเจ็บไหม

รักษารากฟันเจ็บไหม? ครบทุกเรื่องที่สงสัย!?

รักษารากฟันเจ็บไหม? เป็นคำถามที่หลายๆคนอยากจะรู้ เพื่อช่วยประเมินก่อนการตัดสินใจทำการรักษารากฟัน ถ้าอยากรู้แล้ว เรามาพบกับคำตอบสำหรับคำถามนี้ไปพร้อมๆกันได้ในโพสต์นี้กันเลยค่ะ
5 เหตุผล ทำไมต้องรักษารากฟัน

ทำไมต้องรักษารากฟัน!?

สำหรับคำถามที่ว่า ทำไมต้องรักษารากฟัน มีเหตุผลและความจำมั๊ย มีขั้นตอนอย่างไร พร้อมพบกับ 5 เหตุผล โดย ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน เพื่อช่วยตัดสินใจว่า ทำไมจึงควร…

บริการทันตกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน้าแรก » บทความด้านทันตกรรม » ทันตแพทย์รักษารากฟันแตกต่างอย่างไร?