Preventive Dentistry ทันตกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็ก

ทันตกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็ก คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร?

แก้ไขล่าสุด 31/01/2023

หน้าแรก » บทความด้านทันตกรรม » ทันตกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็ก คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร?

ทันตกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็ก คืออะไร?

ทันตกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็ก (Preventive Dentistry) คือ วิธีการป้องกันปัญหาฟันผุและโรคในช่องปากของเด็กๆ ตั้งแต่เริ่มมีฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นมาในช่องปาก (อายุประมาณ 8 เดือน) นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาฟันผุของเด็กๆได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ก่อนที่ปัญหาฟันผุเล็กๆเหล่านี้จะลุกลามใหญ่โต และส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงตามมาสำหรับการรักษาปัญหาฟันผุที่ลุกลามแล้ว เช่น การอุดฟันน้ำนมในเด็กเล็ก การรักษารากฟันน้ำนมร่วมกับการครอบฟันน้ำนม เป็นต้น

ทันตกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็ก - Preventive Dentistry for Kids
ทันตกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็ก

ทันตกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็ก ได้แก่อะไรบ้าง?

จากที่ได้กล่าวมาในตอนต้น ทันตกรรมเชิงป้องกันในเด็ก จะเน้นการป้องกันปัญหาก่อนที่ฟันน้ำนมของเด็กๆจะเริ่มผุ บริการทันตกรรมเชิงป้องกันที่คุณหมอฟันเด็กแนะนำ ได้แก่

 • การให้คำแนะนำเพื่อให้มีสุขภาพฟันที่ดีและมีสุขภาพช่องปากที่แข็งแรง
 • การสอนการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกต้องให้กับคุณพ่อคุณแม่
 • การให้คำแนะนำในการเลิกขวดนม หรือการติดนิสัยดูดนิ้วมือในเด็กเล็ก รวมถึงการเลือกทานอาหารที่จะช่วยให้เด็กๆมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง ห่างไกลจากฟันผุ
 • การทำความสะอาดฟันด้วยการขัดฟันและตรวจสุขภาพฟันทุกๆ 3-6 เดือน
 • การเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อช่วยป้องกันฟันผุได้ดียิ่งขึ้น
 • การเคลือบหลุมร่องฟัน เพื่อทำให้หลุมร่องฟันตื้นขึ้นสำหรับฟันกรามน้ำนมด้านในที่ทำความสะอาดได้ยาก ช่วยลดโอกาสเกิดฟันผุเนื่องจากเศษอาหารตกลงไปในหลุมร่องฟันและทำความสะอาดได้ไม่ดีพอ
 • การเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจหารอยผุเล็กๆในระยะเริ่มต้น ตรวจพัฒนาการของฟันและกระดูกขากรรไกร
 • การทำ Mouth Guards สำหรับเด็กๆที่เป็นนักกีฬา เช่น ว่ายน้ำ เพื่อช่วยลดการผุกร่อนของฟันจากคลอรีนในสระว่ายน้ำ
 • การจัดฟันในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น เด็กที่มีการสบของฟันผิดปกติ หรือ มีฟันล่างคร่อมฟันบน เป็นต้น
 • การส่งต่อทันตแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆตามความจำเป็น เช่น การรักษารากฟันแท้
 • ช่วยตรวจหาปัญหาสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับช่องปาก เช่น โรคเริมที่ปาก โรคตุ่มแผลในปากเด็ก (เฮอร์แปงไจน่า) เป็นต้น
Preventive Dentistry for Kids - บริการทันตกรรมเชิงป้องกัน
บริการทันตกรรมเชิงป้องกัน

ทันตกรรมป้องกัน มีประโยชน์อย่างไร?

หลังจากที่เราได้เรียนรู้บริการของคุณหมอฟันเด็กเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับ ทันตกรรมป้องกัน มาแล้ว มาดูประโยชน์ของทันตกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็กทั้ง 8 ข้อได้ ดังต่อไปนี้ค่ะ

 1. ช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาฟันผุได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ทำให้ลดระยะเวลาในการรักษาและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง (หลักร้อย ถึง หลักพันบาท) เมื่อเทียบกับปัญหาฟันผุในระยะลุกลามที่ใช้ระยะเวลาในการรักษาที่ยาวนานรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง (หลักหมื่น ถึง หลักแสน) เช่น เด็กที่มีฟันผุทั้งปากและต้องเข้ารับการรักษาด้วยการดมยาในห้องผ่าตัด เป็นต้น
 2. ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ หรือปัญหาสุขภาพช่องปากอื่นๆที่มีความความรุนแรงและส่งผลกระทบกับพัฒนาของเด็ก
 3. ช่วยส่งเสริมให้เกิดสุขลักษณะนิสัยที่ดีต่อสุขภาพฟันและช่องปาก เช่น การแปรงฟันวันละ 2 ครั้งต่อวัน และการใช้ไหมขัดฟันเพื่อทำความสะอาด
 4. ช่วยลดปัญหาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังบางอย่างได้ เช่น โรคเหงือกอักเสบที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน เนื้องอกหรือมะเร็จในช่องปากที่มีโอกาสตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังเหล่านี้ การดูแลสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี อย่างสม่ำเสมอเป็นส่วนสำคัญของสุขภาพโดยรวม
 5. เด็กที่มีสุขภาพฟันที่แข็งแรง จะเคี้ยวและทานอาหารได้มากขึ้น ทำให้ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายและส่งผลที่ดีต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกาย สติปัญหา และอารมณ์
 6. เด็กที่มีสุขภาพฟันที่ดี ไม่มีฟันผุในระยะรุนแรงที่ต้องถูกถอนฟันน้ำนมออกไปก่อนกำหนด จะมีพัฒนาการในการพูดได้เร็วและออกเสียงได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะฟันหน้าที่ใช้สำหรับการออกเสียง “ฟ” “ฝ” ในภาษาไทย และเสียง “f” “s” ในภาษาอังกฤษ มีงานวิจัยและข้อมูลทางทันตกรรมที่พบว่า เด็กที่สูญเสียฟันหน้า ที่เป็นฟันน้ำนมไปก่อนกำหนด เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มักจะยังออกเสียงได้ไม่ชัดเจน แม้จะมีฟันหน้า ที่เป็นฟันแท้ขึ้นมาภายหลัง ทั้งนี้เพราะเคยชินกับการออกเสียงไม่ชัดแบบไม่มีฟันหน้าตอนสมัยเด็กๆนั่นเอง
 7. มีสุขภาพโดยรวมที่แข็งแรง เป็นผลดีต่อพัฒนาการของเด็ก เพราะเด็กที่มีฟันผุมากๆ แบคทีเรียในช่องปาก จะเข้าสู่ร่างกายและทำให้เกิดโรคเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าเด็กที่มีสุขภาพฟันที่แข็งแรง
 8. เด็กที่มีสุขภาพฟันที่แข็งแรงและมีสุขภาพช่องปากที่ดี จะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีและสร้างความมั่นใจในตัวเองจากรอยยิ้มที่สดใส
Benefits of Preventive Dentistry - ประโยชน์ของทันตกรรมป้องกัน
ประโยชน์ของทันตกรรมป้องกัน

บทสรุปของทันตกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็ก

ทันกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็ก เป็นการป้องกันปัญหาฟันผุ โรคเหงือก และโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับช่องปาก จะเห็นได้ว่าทันตกรรมเชิงป้องกันสำหรับเด็กนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก “การป้องกัน ย่อมดีกว่าการแก้ไขปัญหาภายหลัง” ดังนั้นการดูแลเอาใจใส่สุขภาพฟันของเด็กๆให้แข็งแรง ย่อมดีกว่าการต้องเข้ารับการรักษาปัญหาสุขภาพฟันและช่องปากในภายหลังอย่างแน่นอน

กุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้ คือ การช่วยเด็กๆในการดูแลรักษาความสะอาดของฟันและช่องปากด้วยการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟัน รวมถึงการช่วยเลือกอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และนัดพบคุณหมอฟันเด็กเฉพาะทางเพื่อตรวจสุขภาพฟันอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน เพียงเท่านี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็สามารถมั่นใจได้ว่า เด็กๆจะมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงและมีสุขภาพช่องปากที่ดีอย่างแน่นอนค่ะ แล้วพบกันใหม่สำหรับบทความทันตกรรมเด็กในครั้งหน้านะคะ

บทสรุป – ทันตกรรมป้องกัน

ที่มาของแหล่งข้อมูล:

 1. https://store.aapd.org/index.php/patient-education/preventive-dentistry.html
 2. https://ppdental.anamai.moph.go.th/elderly/PR/media/family/f01.htm
 3. https://www2.nmd.go.th/dc/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=73
 4. https://www.cigna.com/knowledge-center/what-is-preventive-dentistry


ครอบฟันเด็ก ช่วยหยุดการเกิดฟันน้ำนมผุในเด็กได้อย่างไร?

ครอบฟันเด็ก ช่วยหยุดฟันน้ำนมผุในเด็กได้อย่างไร?

ครอบฟันเด็กกับบทบาทที่ช่วยหยุดการเกิดฟันน้ำนมผุในเด็ก – ฟันน้ำนมผุหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าฟันผุเป็นหนึ่งในโรคที่พบบ่อยที่สุดในวัยเด็ก เด็กบางคนจะไวต่อปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดฟันผุได้ง่าย สําหรับเด็กๆเหล่านี้การเลือกทำการรักษาด้วยการทำครอบฟันเด็กโดยเฉพาะสำหรับ…
ครอบฟันเด็ก ทำอย่างไรให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลาย

ครอบฟันเด็ก – ทำอย่างไรให้เด็กๆรู้สึกผ่อนคลาย และไม่กลัวการมารักษา?

สําหรับเด็กหลายคนความคิดที่จะไปพบทันตแพทย์เด็กอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับขั้นตอนการครอบฟันน้ำนมที่มี…
ครอบฟันเด็ก กับ อุดฟันน้ำนม - Pediatric Dental Crown vs Filling

ครอบฟันเด็ก กับ อุดฟันน้ำนม เลือกรักษาแบบไหนดีนะ?

ครอบฟันน้ำนม กับ อุดฟันน้ำนม เลือกรักษาแบบไหนดีนะ!? เป็นคำถามที่ผู้ปกครองหลายท่านสงสัย มาหาคำตอบ ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละทางเลือกกันได้เลยค่ะ…
อาหารที่ดีต่อสุขภาพฟันของลูก - How good food benefits your kids health

อาหารที่ดีช่วยดูแลสุขภาพฟันลูกได้อย่างไร?

อาหารที่ดีต่อสุขภาพฟันของลูกเป็นสิ่งสำคัญ!! ในฐานะพ่อแม่เราทุกคนต้องการให้ลูกๆ มีรอยยิ้มที่มีสุขภาพดีและมีความสุข แต่รู้หรือไม่ว่าอาหารที่ดี มีบทบาทสําคัญในการ…
ฟันน้ำนมผุ คืออะไร เด็กมีฟันผุ รักษาอย่างไร

ฟันน้ำนมผุ เกิดจากอะไร? เด็กที่มีฟันน้ำนมผุ รักษาอย่างไร?

ฟันน้ำนมผุ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การทำความสะอาดไม่ทั่วถึง รวมถึงการกินอาหารหรือขนมที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ หรืออาจเกิดจากเนื้อฟันที่…
10 คำถามที่พบบ่อยของการทำฟันเด็ก

10 คำถามที่พบบ่อยของการทำฟันเด็ก

รวบรวม 10 คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการทำฟันเด็ก – เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเด็กๆแต่ละท่าน อาจจะมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการทำฟันเด็ก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก หรือ โดยเฉพาะในกรณีที่น้องต้องมาพบกับคุณหมอฟันเด็กครั้งแรก วันนี้ทางคลินิกทันตกรรม SmileDC ได้รวบรวม 10 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำฟันเด็กมาไว้ในบทความนี้แล้วค่ะ…
5 เคล็ดลับเลือกยาสีฟันให้ลูก

5 เคล็ดลับ เลือก”ยาสีฟันเด็ก” ให้ลูก

ยาสีฟันเด็ก คือผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพช่องปาก เนื่องจาก ยาสีฟัน จะช่วยในการกำจัดคราบจุลินทรีย์ที่เกาะอยู่บนตัวฟัน รวมถึงทางผู้ผลิต อาจมีการผสมสารที่มีประโยชน์หลายๆอย่างเข้าไปด้วย เพื่อช่วยให้ยาสีฟันมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่ดี และป้องกันฟันผุอย่างได้ผล ทุกวันนี้ มีคุณพ่อคุณแม่จำนวนไม่น้อย ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพช่องปากของลูกน้อย และอยากที่จะเสาะหายาสีฟันที่ดีที่สุด เพื่อมาใช้ในการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันของลูก บทความด้านล่างนี้ จะมาบอกถึงเคล็ดลับ…